REKLAMA
pon. 1 lipca 2024, 08:01

Od 1 lipca nowa wysokość ryczałtu za lek recepturowy

Od 1 lipca pacjenci będą musieli więcej zapłacić w aptece za wykonanie leku recepturowego. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrasta bowiem też kwota ryczałtu za lek recepturowy. Jednocześnie apteki będą też stosować nowy wykaz limitów składników receptury.

Wiele więc wskazuje na to, że zapisy o zmianach w recepturze aptecznej, zostały wykreślone z jednego projektu nowelizacji ustawy i przeniesione do innego (fot. Shutterstock)
Od 1 lipca zmiany w cenach za lek recepturowy (fot. Shutterstock)

Od 1 lipca zaczyna obowiązywać nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę. To efekt publikacji 15 września 2023 r. rozporządzenia Rady Ministrów tej w sprawie. Zgodnie z jego brzmieniem od 1 stycznia 2024 r. wysokość minimalnego wyniosła 4242 zł. Z kolei od 1 lipca wzrosła ona do 4300 zł. Podwyżka będzie miała szerokie konsekwencje dla całej gospodarki, ale też wpłynie na apteki i ceny leków. Od 1 lipca farmaceuci będą od pacjentów pobierać wyższą opłatę za lek recepturowy.

Opłata za lek recepturowy – 21,50 zł

Przypomnijmy, że wysokość odpłatności za lek recepturowy wyliczana jest na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków. Mówi on, że: odpłatność ryczałtowa […] wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Jeśli zatem od 1 lipca minimalne wynagrodzenie wyniesie 4 300 zł, to ryczałt za lek recepturowy wzrośnie do 21,50 zł. Obecnie pacjenci płacą 21,20 zł.

Ryczałt za lek recepturowy 1 lipca 2024
Wzrost wysokości ryczałtu za lek recepturowy w latach 2010-2024

Wysokość odpłatności za lek recepturowy systematycznie rośnie od kilku lat. 13 lat temu wynosiła ona 5 zł. Od tego czasu wzrosła ponad trzykrotnie, co też pokazuje powyższy wykres.

Nowe limity refundacji składników receptury

Od 1 lipca zaczynają też obowiązywać nowe limity surowców wykorzystywanych przez apteki do wykonywania leków recepturowych. Pod koniec maja Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.

Analiza nowego wykazu limitów refundacji surowców recepturowych pokazuje, że najwyższa podwyżka czeka surowiec Homatropini hydrobromidum – ponad 88 zł. O podobną kwotę (80 zł) wzrośnie limit refundacji jednego grama Ethylmorphini hydrochloridum. Duże podwyżki czekają też takie surowce jak Dithranol (58 zł) i wykorzystywany w recepturze ocznej Atropini sulfas (61 zł).

W nowym wykazie pojawią się też surowce, których do tej pory w nim nie było. Mowa między innymi o Argentum colloidale, Clindamycini hydrochloridum, Crateagi fructus, Omeprazolum, Coffeinum-natrii benzoas, Finasteridum, Pyoctaminum coeruleum.

W projekcie wykazu limitów finansowania nie było takich surowców jak Eugenolum, Gummi arabicum, Oleum Rapae, Oleum Ricini czy olejek miętowy. Ostatecznie, jednak się w nim znalazły.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki – 21 500 zł

Od wysokości wynagrodzenia minimalnego zależne są także opłaty związane z wydawaniem lub zmianami w zezwoleniach na prowadzenie apteki. Zgodnie z art. 105 ustawy prawo farmaceutyczne „za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Od 1 stycznia opłata ta wynosiła 21 210,00 zł. Od 1 lipca 2024 roku wynosi 21 500,00 zł.

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki – 4 300 zł

Z kolei za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie, o który mowa w art. 104a Prawa farmaceutycznego przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobiera się opłatę w wysokości 20% opłaty za wydanie zezwolenia. Od 1 stycznia opłata ta wynosiła 4242,00 zł. Od 1 lipca wynosi 4 300,00 zł.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

21.50 od 1 lipca (0.5% minimalnej)