REKLAMA
sob. 1 lipca 2023, 09:41

Od 1 lipca szczepienia w aptekach wstrzymane! „Granda” – piszą farmaceuci…

30 czerwca w godzinach popołudniowych wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia przekazały do aptek informację, że z dniem 1 lipca nie będzie już możliwe wykonywanie w nich szczepień przeciw COVID-19. Farmaceuci mówią o „grandzie”. Wszystko dlatego, że Ministerstwo Zdrowia nie dążyło z na czas przygotować rozporządzenia…

Od 1 lipca nie są możliwe szczepienia w aptekach przeciw COVID-19. Ministerstwo nie zdążyło z rozporządzeniem... (fot. MGR.FARM)
Od 1 lipca nie są możliwe szczepienia w aptekach przeciw COVID-19. Ministerstwo nie zdążyło z rozporządzeniem, które miało zapewnić ich kontynuację. (fot. MGR.FARM)

Z dniem 1 lipca w Polsce zniesiono stan zagrożenia epidemicznego. O tej zmianie było wiadomo już od kilku miesięcy. Było też wiadomo, że zmiana ta wywoła wiele konsekwencji, które wymagają zmian legislacyjnych. „Ofiarą” tej zmiany stały się szczepienia w aptekach. 1 lipca wygasła bowiem podstawa prawna do wykonywania w aptekach szczepień przeciw COVID-19 przez farmaceutów.

Przypomnijmy, że możliwość wykonywania szczepień przez farmaceutów pojawiła się w styczniu 2021 roku. Do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dodano wtedy art. 21c. Wskazywał on, że „w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeprowadzają fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni”. Kwalifikacje przedstawicieli tych zawodów, uprawniające ich do szczepień, określono w osobnym rozporządzeniu. Na tym samym przepisie oparto też wprowadzone później szczepienia przeciw grypie wykonywane przez farmaceutów w aptekach.

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że uchylono stan prawny umożliwiający wykonywanie szczepień przez farmaceutów. Na problem ten już rok temu wskazywała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, gdy rozważano zakończenie stanu epidemii. Temat wrócił kilka tygodni temu, gdy zapowiedziano zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Również na początku czerwca tego roku przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty wskazywali na problem.

4 czerwca na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, Mariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia uspokajał jednak farmaceutów. Przekonywał, że odpowiednie uregulowania, jeśli chodzi o szczepienia w aptekach, są już przygotowane. W rezultacie po 1 lipca i zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, nic w tym zakresie nie miało się zmienić. Szczepienia nadal miały być realizowane na dotychczasowych zasadach.

Szczepienia w aptekach wstrzymane

Tymczasem  30 czerwca – w godzinach popołudniowych – apteki, w których wykonywane są szczepienia przeciw COVID-19 otrzymały informację od Narodowego Funduszu Zdrowia, że następnego dnia nie mogą już szczepić pacjentów.

– W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2023 r. Informacji z Ministerstwa Zdrowia, dotyczącej utraty uprawnień farmaceutów do realizacji szczepień przeciw COVID-19 z dniam 1 lipca 2023 r. informuję, że: od 1 lipca 2023 r. nie będzie możliwości realizacji szczepień przeciw COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych. Zatem 30 czerwca 2023 r. stanowi ostatni dzień, w którym mogą być realizowane szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach – czytamy w komunikacie.

Komunikat o podobnej treści wysłały niemal jednocześnie, na ostatnią chwilę, wszystkie wojewódzkie oddziały NFZ. W ocenie farmaceutów skandaliczne jest też to, że komunikat wysłano tuż przed zakończeniem pracy przez urzędników – co praktycznie uniemożliwiło kontakt z nimi. Tymczasem informacja ta wywołała zamieszanie wśród farmaceutów, którzy nie kryją swojego oburzenia w mediach społecznościowych. Część z nich miała bowiem na kolejne dni już zarejestrowanych pacjentów do szczepień.

– Rzutem na taśmę udało się przerzucić ostatnią z jutrzejszych wizyt na dzisiaj i kwadrans przed zamknięciem apteki zaszczepić ostatniego pacjenta. Zgodnie z aktualnym komunikatem Centrum eZdrowia od 1 lipca szczepienia przeciwko Covid-19 już nie będą świadczone w aptekach – napisał na Twitterze Łukasz Pietrzak.– W lipiec możemy spokojnie wkroczyć na ustach ze słowem: GRANDA – pisze z kolei Marcin Repelewicz, Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.– Tak się szanuje naszą pracę w tym kraju…  Ministerstwo Zdrowia i Adam Niedzielski? Może jakiś zwrot za remont połowy apteki, żeby szczepić w pandemii? Wtedy byliśmy potrzebni, teraz już nie? Brawo! Umywalki mobilne hurtem podeślemy do ministerstwa – pisze Alina Kilian.


Apteki były cennym wsparciem

Narodowy Fundusz Zdrowia wspomniany komunikat zamieścił także na swojej stronie internetowej. Przypomina w nim, że z dniem 30 czerwca wygasają uprawnienia farmaceutów do realizacji szczepień przeciw COVID-19. W związku z tym od 1 lipca nie będzie możliwości zaszczepienia się w aptece.

– Farmaceuci uzyskali uprawnienia do realizacji szczepień ochronnych czasowo – na okres trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, na mocy  ustawy  z dnia 21.01.2021 r. o zmianie ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Punkty szczepień zlokalizowane w aptekach stanowiły cenne wsparcie w prowadzonej akcji szczepiennej w najbardziej nasilonym okresie epidemii – informuje NFZ.

Jednocześnie Fundusz zapewnia, że po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego szczepienia przeciwko COVID-19 do odwołania będą kontynuowane w punktach szczepień, będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, przez uprawniony personel medyczny.

Ministerstwo nie zdążyło na czas

Wstrzymania szczepień przeciw COVID-19 w aptekach i obecnego problemu nie byłoby, gdyby resort zdrowia wcześniej przygotował odpowiednie rozwiązania legislacyjne. Tymczasem zaledwie 23 czerwca (tydzień temu) do uzgodnień skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
To właśnie w tym dokumencie zaprojektowano zmiany które miały umożliwić ciągłość szczepień przeciw COVID-19 wykonywanych przez farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.
 – W projektowanym rozporządzeniu proponuje się określić zawody uprawnione do wykonania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia oraz podania szczepionki. W okresie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego zasady dotyczące przeprowadzania szczepień wynikają z art. 21c ustawy. Z uwagi na zniesienie stanu zagrożenia, przepisy art. 21c przestają obowiązywać. Tracą zatem uprawnienia do wykonywania szczepień osoby przeszkolone w kierunku wykonywania szczepień przeciw COVID-19 i które zdobyły doświadczenie przy realizacji szczepień. Zasadne jest pozostawienie możliwości dla lekarzy i innego personelu medycznego przeprowadzania szczepień w oparciu o nabyte doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Rozporządzenie – zgodnie z projektem i jego uzasadnieniem – miało wejść w życie 1 lipca. Tak się jednak nie stało. W rezultacie od 1 lipca farmaceuci nie mogą już wykonywać szczepień przeciw COVID-19 w aptekach.

©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]