REKLAMA
wt. 4 kwietnia 2017, 06:00

Ograniczenia ilości pseudoefedryny, dektrometorfanu i kodeiny dotyczą tylko leków bez recepty

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie informuje, że ograniczenia dotyczące wydawania leków z pseudoefedryną, dekstrometorfanem i kodeiną dotyczą wyłącznie sprzedaży leków bez recepty.

NFZ wyjaśnia wątpliwości dotyczące zasad realizacji recept na leki o trwałości ulegającej skróceniu po pierwszym otwarciu (fot. Shutterstock)

Wprowadzenie nowych ograniczeń dotyczących wydawania leków zawierających substancje psychoaktywne (pseudoefedryna, dektrometorfan i kodeina) zrodziło wiele pytań w środowisku farmaceutów. Wątpliwości dotyczyły między innymi zakresu obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego ich poziomu zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży. Farmaceuci nie wiedzieli między innymi czy ograniczenia dotyczą wyłącznie leków OTC czy również tych przepisywanych przez lekarza na recepcie.

Pytanie w tej sprawie skierowała do Ministra Zdrowia Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. W odpowiedzi resort zdrowia potwierdził, że wspomniane przepisy dotyczą wyłącznie sprzedaży leków bez recepty.

– Przepis art. 71a. ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, że wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych produktów leczniczych, w ramach jednorazowej sprzedaży, podlega ograniczeniu ze względu na maksymalny poziom zawartości w nich określonej substancji o działaniu psychoaktywnym niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza – przypomina Ministerstwo Zdrowia.

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie