REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ogromna kara za ogromną reklamę apteki na kilkunastopiętrowym bloku

5 kwietnia 2018 06:05

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 50 000 zł, za wywieszenie reklamy wielkoformatowej na kilkunastopiętrowym bloku. To maksymalna kara finansowa za złamanie zakazu reklamy aptek, jaką przewiduje Prawo farmaceutyczne. Uzasadnienie decyzji WIF nie pozostawia wątpliwości co do jej słuszności…

Inspekcja uznała, że tego typu banery są banerami reklamowymi, nie zaś informacją dotyczącą lokalizacji i godzin pracy apteki. (fot. Facebook)

W czerwcu ubiegłego roku na jednym z wieżowców mieszkalnych w Poznaniu, znana sieć aptek wywiesiła ogromną reklamę swojej placówki. Znalazła się na niej nazwa, logotyp, informacja o lokalizacji oraz kierunek i orientacyjna odległość, w jakiej znajduje się apteka. Sytuacja ta była szeroko komentowana w środowisku wielkopolskich farmaceutów. W rezultacie w listopadzie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego – stosowania niedozwolonej reklamy apteki ogólnodostępnej. Postępowanie zostało zakończone kilka dni temu…

Wielkopolski WIF jednoznacznie stwierdził, że spółka, do której należy apteka, naruszyła zakaz reklamy aptek i ich działalności. Jednocześnie nałożył karę pieniężną w wysokości 50 000 zł i nakazał zaprzestania stosowania niedozwolonej reklamy.

W trakcie postępowania WIF stwierdził kilka form promowania apteki. Pierwszą była reklama wielkoformatowa rozwieszona na kilkunastopiętrowym bloku. Znajdowały się na niej informacje dotyczące nazwy i lokalizacji apteki, ale również wskazówki dotyczące dojazdu do niej oraz logotyp. Inspekcja uznała, że tego typu banery są banerami reklamowymi, nie zaś informacją dotyczącą lokalizacji i godzin pracy apteki. Informacja zawiera neutralny przekaz, natomiast wywieszony baner służy celom reklamowym. Poza tym rozmiar banneru, zastosowana szata graficzna, sposób ekspozycji oraz forma, w jakiej został wykonany, jednoznacznie wskazywały, że ponad funkcją informacyjną przeważa charakter reklamowy.

REKLAMA

Informację o lokalizacji i godzinach pracy apteki stanowiłaby informacja o neutralnym przekazie np. umieszczona na drzwiach czy w witrynie apteki, natomiast umieszczona na ulotkach, billboardach czy spotach reklamowych przestaje stanowić informację, a staje się reklamą konkretnej apteki.

Następną ze stwierdzonych form reklamy, która została zastosowana przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę, były drobne upominki wręczane przez farmaceutów (herbata) oraz dostępne w obrębie izby ekspedycyjnej (batoniki). Materiały te były opatrzone nazwą oraz logotypem apteki, a herbata dodatkowo danymi adresowymi placówki. Część materiałów rozdawana była przez farmaceutów w aptece po zakończonej sprzedaży. Wydano w ten sposób 3024 szt. herbat i 100 batoników. Przedsiębiorca uważał, że materiały były kolportowane jednorazowo i stanowiły próbki produktu, wobec czego nie doszło do złamania zakazu reklamy. Wielkopolski WIF uznał jednak, że taki naruszenie miało miejsce, a działania przedsiębiorcy miały na celu nie tylko obejście przepisów, ale świadczą wręcz o lekceważeniu przez niego istnienia tych przepisów.

REKLAMA

Kolejną formą reklamy placówki był stojak reklamowy, na którym umieszczono nazwę apteki oraz znak graficzny wskazujący kierunek, w którym znajduje się placówka. Obok stojaka znajdowały się dwa inne potykacze, na których wywieszono podłużne chorągiewki zawierające co najmniej logotyp apteki. Całość zrealizowana została w kolorystyce tożsamej do znajdujących się w aptece batoników, naklejek na pudełkach herbaty rozdawanych pacjentom, jak i do samej apteki.

WIF kilkukrotnie w treści swojej decyzji powtarzał, że rozmach z jaką prowadzona była reklama apteki jednoznacznie wskazywał na lekceważenie przez spółkę istnienia przepisów zakazujących tego typu działalności.

Ustalając wysokość kary finansowej za naruszenie art. 94a Prawa farmaceutycznego, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wziął pod uwagę okres naruszania reklamy (od czerwca 2017), fakt że przedsiębiorca jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu prawnego oraz formę zakazanej reklamy. Wymierzona kara miała być dotkliwa, ale przede wszystkim spełnić funkcję odstraszającą. Biorąc pod uwagę stopień i okoliczności naruszenia, czasokres prowadzenia niedozwolonej reklamy oraz jej formą, WIF ustalił jej wysokość na poziomie 50 000 zł.

Źródło: WWIF w Poznaniu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Leki z wadą jakościową można oddać w ramach reklamacji Leki z wadą jakościową można oddać w ramach reklamacji

Zgodnie z tym co mówi prawo farmaceutyczne, pacjent nie może zwrócić do apteki zakupionych w niej pr...

Sieci rosną w siłę Sieci rosną w siłę

W ubiegłym roku przybyło 513 aptek sieciowych, a zniknęło 366 indywidualnych w porównaniu z rokiem 2...

Prezes Peliona: Niech Państwo nam nie przeszkadza Prezes Peliona: Niech Państwo nam nie przeszkadza

Rzeczpospolita opublikowała wywiad z Jackiem Szwajkowskim - prezesem Peliona - w którym kontrowersyj...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz