REKLAMA
wt. 20 września 2016, 07:04

OIA Katowice przypomina o konieczności stosowania się do komunikatów GIF i WIF

Śląska Izba Aptekarska przypomina kierownikom aptek ogólnodostępnych o obowiązku niezwłocznego zapoznawania się z komunikatami WIF i GIF oraz stosowania ich w aptece.

Jednocześnie Izba przypomina, że na podstawie przepisów ustawy o refundacji leków oraz umów podpisanych przez apteki (w tym kierowników) z NFZ, apteka ma obowiązek udzielać informacji o lekach refundowanych, w tym o ich cenach, zgodnie z aktualnym obwieszczeniem, jak też o lekach programu 75+. Informacja ta powinna być udzielana również telefonicznie.

W pozostałym zakresie Izba zwraca się z apelem, aby w miarę możliwości podawać również telefonicznie ceny innych (nierefundowanych) produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

źródło: SIA