REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Opieka farmaceutyczna w geriatrii

10 listopada 2016 08:11

Podczas konferencji podsumowującej projekt „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”, która odbyła się 8 listopada w Poznaniu, dyskutowano o przyszłości opieki farmaceutycznej w Polsce. Dyskusję prowadziła dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron.

geriatria2.png

Dyskusję rozpoczęła mgr farm. Alina Górecka – prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, która zapewniła, że opieka farmaceutyczna powinna być jednym z filarów samodzielności zawodu farmaceuty. – Usługa farmaceutyczna powinna być szczególnym rodzajem świadczenia zdrowotnego – w tym przede wszystkim opieka farmaceutyczna. To umożliwiłoby refundację opieki farmaceutycznej – podkreślała mgr Górecka dodając, że stosowne zapisy powinny znaleźć się w tworzonej ustawie o zawodzie farmaceuty.

Prezes Wlkp ORA zwróciła też uwagę na istotny problem braku świadomości czym ta naprawdę jest opieka farmaceutyczna wśród pacjentów. – Gdyby nawet dzisiaj opieka farmaceutyczna była refundowana, to w świadomości społecznej nie ma zapotrzebowania na tego typu usługę. Jednym z zadań samorządu aptekarskiego jest zbudowanie tej świadomości korzyści płynących z opieki farmaceutycznej – zapewniała mgr farm. Alina Górecka.

REKLAMA

Z kolei dr n. farm. Piotr Brukiewicz podkreślał, że ta konferencja – na której przedstawiono wyniki wieloletniego projektu „Opieki farmaceutycznej w geriatrii” – pokazuje, że farmaceuci są w stanie zaoferować pacjentowi realną korzyść w poprawie jego stanu zdrowia. – Już wielokrotnie udowodniono, że opieka farmaceutyczna nie jest kosztem, ale inwestycją. Opieka farmaceutyczna jest przyszłością naszego zawodu. Innej nie mamy – przekonywał prezes SIA.

REKLAMA

Głos zabrała też prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, która zwracała uwagę, że konieczna jest poprawa komunikacji między farmaceutami i lekarzami. – Jest grupa farmaceutów, którzy nadal nie współpracują z lekarzami. Często lekarze też tej współpracy nie podejmują. Musimy wspólnie zobaczyć, że najważniejszym dobrem w systemie jest pacjent – przekonywała szefowa Katedry Medycyny Paliatywnej na UMP.

Warto wspomnieć, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – właśnie w wyniku starań prof. Wieczorowskiej-Tobis – prowadził w minionym roku akademickim fakultet, na którym studenci farmacji i medycyny współpracowali przy rozwiązywaniu przypadków klinicznych. Były to pierwsze tego typu łączone zajęcia w Polsce. Fakt ten podkreśliła dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, mówiąc, że Poznań jest prekursorem w kontekście integrowania i poprawiania współpracy między studentami farmacji i medycyny, a tym samym przyszłych farmaceutów i lekarzy.

– Konieczne jest zachęcanie obu grup zawodowych – lekarzy i farmaceutów – do postrzegania współpracy jako wartości dodanej. Jednym z pomysłów na poprawę komunikacji jest chociażby współpraca z lokalnymi organizacjami zrzeszającymi lekarzy lub farmaceutów – podkreślała dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron.

Wszyscy z uczestników konferencji zgadzali się co do tego, że konieczne jest prowadzenie opieki farmaceutycznej właśnie w grupie pacjentów starszych. Najbardziej obrazowo przedstawiła ten problem jednak prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, wyjaśniając że lekarz może zrobić dwie rzeczy z pacjentem gariatrycznym, który przychodzi z problemem do jego gabinetu: – Może przymknąć oko na to, że pacjent bierze już dziesięć leków i dodać mu jedenasty, albo może się nad problemem pochylić, obłożyć się książkami i szukać rozwiązania – ale na to nie ma przecież czasu – podkreślała prof. Dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis dodając, że właśnie dlatego tak ważna jest pomoc farmaceuty i zrozumienie konieczności podejmowania współpracy.

REKLAMA

Mówiąc o przyszłości opieki farmaceutycznej i współpracy zawodów medycznych, szefowa Katedry Medycyny Paliatywnej na UMP przekonywała, że usługa świadczona wspólnie przez lekarza i farmaceutę jest zdecydowanie wyższej jakości niż usługi indywidualne. – Ostatecznie kiedy na rynku pojawią się takie przypadki współpracy, to będą one wygrywały konkurencję i zmuszały do powstawania ich więcej – podsumowała prof. Wieczorowska-Tobis.

Źródło: mgr.farm

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

30 proc. miejsc pracy ma negatywny wpływ na zdrowie osób je zajmujących 30 proc. miejsc pracy ma negatywny wpływ na zdrowie osób je zajmujących

Przewlekły stres w miejscu pracy zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i nadciśnienia. Pra...

Farmaceuta odmówił wydania leku usuwającego obumarłą ciążę. Powołał się na klauzulę sumienia… Farmaceuta odmówił wydania leku usuwającego obumarłą ciążę. Powołał się na klauzulę sumienia…

Amerykanka Nicole Mone dowiedziała się od lekarza, że jej 9-tygodniowy płód przestał się rozwijać. C...

Konflikt o dyżury winą radnych Konflikt o dyżury winą radnych

Wcześniej farmaceuci sami dzielili się dyżurami. Wielu z nich przychodziło do pracy drugi raz w ciąg...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz