Magazyn mgr.farm

OPZZ o nowelizacji ustawy o refundacji wyrobów medycznych

4 sierpnia 2016 09:02

OPZZ zaopiniowało przekazany w trybie konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

opzz_logo_nowy.jpg

Po analizie projektu nowelizacji, pomimo zasadności założeń porządkujących zasady refundacji wyrobów medycznych i zmian w systemie ich finansowania ze środków publicznych (zarówno w trybie realizacji zleceń zaopatrzenia jak i świadczeń gwarantowanych), projekt wymaga jeszcze zasadniczych modyfikacji i dyskusji z zainteresowanymi stronami społecznymi. Obecny kształt wzbudza wątpliwości i wymaga poważnej korekty.

Porozumienie uważa, że dla pacjentów kluczowa jest dostępność do świadczeń gwarantowanych. Tymczasem nowelizacja wskazuje, że niniejsza dostępność do wyrobów medycznych, będzie dokonywana na podstawie analiz Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zawartych w opinii o zasadności objęcia refundacją danej grupy wyrobów medycznych – co sugeruje wprost, że ta dostępność może być w praktyce zarówno pozytywna (objęcie danych wyrobów refundacją) lub negatywna (nie objęcie danych wyrobów refundacją).

Powstają także obawy, że nowe rozwiązania nakładające na podmioty prowadzące obrót wyrobami medycznymi, w tym sklepy medyczne różnego rodzaju obciążenia administracyjne i finansowe (m.in. koszty związane z wnioskami o refundację, konieczność dodatkowej oceny wyrobu, nowy system marż maksymalnych), mogą przełożyć się bezpośrednio na zmniejszenie dostępności wyrobów medycznych dla pacjentów, choćby ze względu na wzrost cen wyrobów, spowodowany koniecznością pokrycia dodatkowych obciążeń.

Niezwykle istotną kwestią, według OPZZ, jest brak uwzględnienia stosownych przepisów przejściowych jak i wprowadzających, regulujących kwestię przejścia wyrobów medycznych finansowanych ze środków publicznie w ramach „starego systemu” na nowe, zmodyfikowane rozwiązania. Projekt wskazuje jedynie, że wyroby medyczne będące finansowane jako świadczenie gwarantowane będą, po wejściu w życie w dalszym ciągu finansowane na dotychczasowych zasadach do dnia wydania ostatecznej decyzji refundacyjnej i objęciu danego wyrobu finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Wyjaśnienie tych niejasności jest ważne zarówno dla świadczeniodawców wyrobów medycznych jak i samych pacjentów.

OPZZ zwraca uwagę na brak rzetelnej kalkulacji ekonomicznej oraz diagnozy rynku, będącego uzasadnieniem wprowadzania zmian. Zarówno w uzasadnieniu projektu jak i w Ocenie Skutków Regulacji zawarto wyłącznie ogólnikowe stwierdzenia o poprawie dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, niepoparte stosownymi analizami ekonomicznymi.

źródło: OPZZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Właściciel aptek wygrał spór z inspektorem farmaceutycznym Właściciel aptek wygrał spór z inspektorem farmaceutycznym

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę na właściciela aptek, których nazwy i adresy został...

1318 zarzutów dla 28-latka z Olsztyna 1318 zarzutów dla 28-latka z Olsztyna

5 lat pozbawienia wolności i 100 tys. zł grzywny dla Łukasza K. z Olsztyna, który w internecie sprze...

INFARMA: triumf oszczędności nad zdrowiem INFARMA: triumf oszczędności nad zdrowiem

Kształt marcowego obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia stanowi dowód na kontynuację wyjątkowo powściąg...