Magazyn mgr.farm

Ordo Iuris edukuje farmaceutów o klauzuli sumienia

3 lipca 2017 10:56

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował ulotki dla farmaceutów, dotyczące stosowania przez nich klauzuli sumienia. Na przykładzie odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych tłumaczy ona jak powinien postępować farmaceuta, chcący skorzystać z klauzuli. Instytut oferuje też pomoc farmaceutom mającym kłopoty z powodu sprzeciwu sumienia.

Zdaniem Ordo Iuris brak w ustawie Prawo farmaceutyczne przepisu, który wprost potwierdzałby konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia, nie może być interpretowane jako brak takiej możliwości.

– Możliwość zgłoszenia sprzeciwu sumienia przez pracownika apteki wynika z art. 53 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził, że prawo to nie wymaga ustawowego potwierdzenia. Nie ma zatem potrzeby wpisywania jej do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Pracownik apteki może powołać się bezpośrednio na art. 53 ust. 1 Konstytucji – czytamy w treści ulotki przygotowanej przez Ordo Iuris. – Wobec upowszechnianej dezinformacji w sprawie zgłaszania sprzeciwu sumienia przez aptekarzy, warto podjąć pewne formalne środki, pozwalające w przypadku powołania się na sprzeciw sumienia, łatwiej udokumentować uprawniony charakter działań aptekarza zgłaszającego sprzeciw sumienia.

We wspomnianej ulotce zamieszczono propozycje dobrych praktyk w tym względzie. Podpowiada ona w jaki sposób farmaceuta powinien informować o sprzeciwie sumienia pacjentów, pracodawcę oraz przytacza podstawy prawne, które umożliwiają farmaceutom korzystanie z klauzuli sumienia.

O tym, że w aptece nie prowadzi się dystrybucji środków antykoncepcyjnych można informować w bezpośredniej rozmowie z pacjentem lub poprzez wywieszenie informacji (np. przy wejściu). Komunikat może brzmieć następująco:

„Realizując swoje konstytucyjne prawo do odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne, które chroni art. 53 ust. 1 Konstytucji RP, pracownicy naszej apteki nie prowadzą sprzedaży środków antykoncepcyjnych ”.

Ordo Iuris zwraca też uwagę, że taki komunikat może skłaniać do organizowania prowokacji.

– Pracownik apteki nie ma obowiązku informowania klienta, gdzie może zakupić środki antykoncepcyjne. Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 12/14 wyraźnie podkreślił, że prawo do sprzeciwu sumienia obejmuje także prawo do nieudzielania informacji o osobie lub miejscu umożliwiającym dokonanie czynności, która jest sprzeczna z sumieniem danego człowieka. Dotyczy to również aptekarza, który nie akceptuje swego udziału w sprzedaży środków antykoncepcyjnych – czytamy w ulotce.

Instytut przypomina też, że farmaceuta, który zamierza korzystać z konstytucyjnej klauzuli sumienia, powinien poinformować o tym swojego pracodawcę. Może zrobić to w formie pisemnej, choć nie jest to konieczne. Aby móc powołać się na klauzulę sumienia, trzeba ujawnić fakt, że sumienie nie pozwala określonej osobie dokonywać danych czynów.

Z ulotki można się również dowiedzieć, że pacjent nie ma prawa żądać wydania środków antykoncepcyjnych, jeśli aptekarz powołuje się na klauzulę sumienia.

– Oznaczałoby to, że klient ma prawo narzucić swoje przekonania moralne aptekarzowi i zmusić go do zachowania się wbrew swojemu sumieniu (co w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oznacza niedopuszczalny przymus współdziałania w osiąganiu celu niegodziwego). Taka sytuacja nie zachodzi w sytuacji odwrotnej, gdy aptekarz odmawia sprzedaży preparatów antykoncepcyjnych, ponieważ klient zawsze może je nabyć w innej aptece i swobodnie korzystać z dopuszczonych do obrotu środków antykoncepcyjnych, jeśli sumienie mu na to pozwala – czytamy w ulotce. – Farmaceuta nie może mu tego zabronić, ale ma prawo w tym nie uczestniczyć. W ten sposób nie może tu być również mowy o jakimkolwiek narzucaniu klientowi poglądów moralnych aptekarza.

Zdaniem Ordo Iuris brak w ustawie Prawo farmaceutyczne przepisu, który wprost potwierdzałby konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia, nie może być interpretowane jako brak takiej możliwości. Oznaczałoby to bowiem sprzeczność ustawy z konstytucją. Trybunał Konstytucji w wyroku z 7 października 2015 r., K 12/14, wyraźnie zaznaczył, że „wolność sumienia musi przejawiać się także w możliwości odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne”. Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny, „wolność sumienia – w tym tej jej element, którym jest sprzeciw sumienia – musi być respektowana niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające”.

– Oznacza to, że żaden przepis ustawy nie może być interpretowany jako brak możliwości powołania się na sprzeciw sumienia, chyba że mogłoby to doprowadzić kogoś do utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – twierdzi Instytut. – Odmowa wydania środków antykoncepcyjnych z pewnością nie rodzi takich skutków.

Pamiętać również należy, że art. 96 ust. 5 pkt 1 Prawa farmaceutycznego wyraźnie stanowi, że aptekarz lub technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. Ordo Iuris twierdzi, że przepis ten częściowo instytucjonalizuje sprzeciw sumienia.

– W świetle Konstytucji należy uznać, że dotyczy on także życia pacjenta przed urodzeniem (nawet jeśli w chwili niedoszłego zakupu jeszcze nie doszło do poczęcia). Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”.

Ulotkę można pobrać z następujących źródeł:

”Podstawy prawne klauzuli sumienia farmaceutów”

Jak skutecznie należy stosować klauzulę sumienia”

Przypomnijmy, że na początku czerwca do Marszałka Sejmu trafiła petycja Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, w sprawie klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek. Jej autorzy proszą o podjęcie działań legislacyjnych regulujących sposób korzystania przez farmaceutów z prawa do wolności sumienia gwarantowanego przez Konstytucję RP (czytaj więcej: Projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników i właścicieli aptek w Sejmie).

Naczelna Izba Aptekarska postanowiła nie wydawać jednolitego stanowiska w tej sprawie.

– Skierowana do Sejmu petycja w sprawie wprowadzenia do porządku prawnego przepisów dopuszczających ustanowienie klauzuli sumienia dla farmaceutów jest samodzielną inicjatywą Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich – podkreślił Leleno. – Na żadnym z etapów tworzenia tego dokumentu nie byliśmy proszeni o konsultacje, czy propozycje konstruktywnych rozwiązań.

Rzecznik prasowy NIA zapewniał, ze samorząd aptekarski od dłuższego czasu z dużym zainteresowaniem przysłuchuje się dyskusji związanej z rzekomym prawem przysługującym farmaceutom do stosowania klauzuli sumienia np. przy wydawaniu pacjentom środków antykoncepcyjnych (czytaj więcej: Kłopotliwa klauzula sumienia dla farmaceutów).

Źródło: MGR.FARM / Ordo Iuris

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Trenerzy przyłapani na realizacji fałszywych recept Trenerzy przyłapani na realizacji fałszywych recept

25-letnia trenerka fitness z warszawskiego Wilanowa usłyszała zarzuty posługiwania się podrobionymi ...

Radziewicz-Winnicki: polityka lekowa jest „niebywale racjonalna” Radziewicz-Winnicki: polityka lekowa jest „niebywale racjonalna”

27 maja wiceminister zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki przekonywał w Sejmie, że zjawisko niekontrolo...

Czy można legalnie odmówić wydania ellaOne? Czy można legalnie odmówić wydania ellaOne?

Aptekarze mogą zgodnie z prawem odmówić wydania preparatu ellaOne, na podstawie art. 96 ust. 4 p.f.,...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz