REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pan Apotheker – historia wigilijna, która poruszy każde serce

29 listopada 2019 09:53

Film, który czekał 5 lat na realizację, wreszcie został zakończony. Jego przekaz i zawarta w nim historia, oparta na faktach, jest dla twórców sposobnością, a także ogromnym zaszczytem, by pokazać ją szerokiej publiczności w Polsce i za granicą.

Film będzie miał swoją premierę już 21 grudnia o godzinie 19:00 w Kinie Marzenie w Tarnowie, (fot. Shutterstock)
Film będzie miał swoją premierę już 21 grudnia o godzinie 19:00 w Kinie Marzenie w Tarnowie (fot. Shutterstock)

Tej zimy, swoją premierę będzie miał film inspirowany wspomnieniami wojennymi tarnowskiego farmaceuty dr Jerzego Pertkiewicza. „Pan Apotheker”, opowiadający historię młodego Niemca, który ciężko chory w czasie walk, szuka pomocy w aptece. W dzień Wigilii trafia na człowieka o wielkim poczuciu moralności, który podejmuje ryzyko pomocy, mimo reprezentowania przeciwnych stron, w czasie trwającej wojny. Jeden z synów farmaceuty, to konspirator przeciwko okupantowi, który próbuje odwieść ojca od udzielenia pomocy Niemcowi. Aptekarz staje przed dylematem czy pomóc nieprzyjacielowi, w czasie choroby?

Jak powstawał film?

Zdjęcia do filmu kręcono w Nowym Sączu oraz w Muzeum Marii Ritter w Rzeszowie. Aby jak najwierniej oddać klimat II Wojny Światowej, zaangażowano grupę rekonstrukcji historycznej. Film ten, jest autorską adaptacją reżysera Dawida Szpary, na koncie którego powstały już takie produkcje jak: „Pamiętam” wystąpili m. in. Edward Lubaszenko, Tadeusz Łomnicki, „Bohater z wiary”, „Otto Schimek wierny sumieniu” oraz „Stefania Łącka serce w pasiaku”. Po przeprowadzonych rozmowach i skompletowaniu szerokiej dokumentacji, postanowił przenieść historię farmaceuty, oddanego swojemu zawodowi, rodzinie ora z ojczyźnie, na ekran.

REKLAMA

Obraz w założeniu produkcyjnym, będzie wyświetlany wyłącznie na festiwalach w Polsce i za granicą. W rolach głównych m.in. Ireneusz Pastuszak, Kamil Matczuk (członek OIA w Krakowie), a także gościnnie Anna Dymna. Scenariusz napisany przez Michała Wojtasika absolwenta „Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi”. Treść scenariusza została opracowana po dwuletnich konsultacjach z płk. dr. farm. hm Jerzym Pertkiewiczem. Film powstaje pod patronatem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.

REKLAMA

Jerzy Pertkiewicz Farmację ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1948 r., a w 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych. W oddziale krakowskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w 1974 otrzymał medal im. Ignacego Łukasiewicza. 16 września 2010 r., za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto został odznaczony za swoje męstwo w bitwie nad Bzurą Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jego pasją była gra na skrzypcach, ale przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi, dla którego zawsze miał czas i dobre słowo. Po przejściu na emeryturę, angażował się w liczne akcje społeczne. Zmarł 30 czerwca 2018 r., w wieku 98 lat. Dwa lata przed śmiercią Jerzy Pertkiewicz, przekazał producentom filmu wspomnienia z okresu II Wojny Światowej, na bazie których, powstał film „Pan Apotheker”.

Premiera 21 grudnia

Film trwa 30 minut, zaangażowanych w produkcję j est około 50 osób. Środki na film pochodzą z prywatnego mecena tu Tomasza i Katarzyny Dzień koproducentów, którzy na co dzień zajmują się produkcją muzyczną oraz reżysera Dawida Szpary i Michała Wojtasika autora zdjęć. Zdjęcia do filmu odbyły się w grudniu 2018 roku. W rolę niemieckiego żołnierza wciela się Kamil Matczuk, na co dzień mgr farmacji i pracownik apteki, który od podstaw opracował swoją rolę w języku niemieckim i po raz pierwszy debiutuje na ekranie w kreacji aktorskiej.

To opowieść o tym, że pomoc drugiemu człowiekowi, nawet w najbardziej skrajnych przypadkach jest najważniejsza. Pertkiewicz kierował się miłością, wyrozumiałością i etyką. Matka żołnierza, która po latach pisze do niego list i dziękuję za pomoc jej synowi w trakcie Pertkiewicz niewątpliwie zasłużył.

Film będzie miał swoją premierę już 21 grudnia o godzinie 19:00 w Kinie Marzenie w Tarnowie, z udziałem m.in. rodziny Jerzego Pertkiewicza.

REKLAMA

Źródło: ŁW/GOLD SLIDE FILM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Matka farmaceutka i wypalenie Matka farmaceutka i wypalenie

To już koniec. W pokoju dziecięcym po raz trzeci tego dnia na środek wyrzucone są wszystkie pluszaki...

Z aptecznego archiwum X – Historia Tylenolu c.d.n Z aptecznego archiwum X – Historia Tylenolu c.d.n

Co może być lepszego na sobotnie, leniwe popołudnie niż wygodny fotel, kawa i zbrodnia w tle? Co pra...

Pomysł był dobry… Pomysł był dobry…

Zanim jeszcze zostały wprowadzone do powszechnego użytku nazwano je już super-aspirynami. Miały łago...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz