REKLAMA
Magazyn mgr.farm

PharmaNET: Nie obciążajmy aptek dodatkowymi obowiązkami

13 lutego 2015 14:56

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET popiera ideę nowelizacji prawa farmaceutycznego, której celem jest ukrócenie procederu nielegalnego wywozu leków z Polski i skuteczna walka z odwróconym łańcuchem dostaw. Sprzeciwia się jednak nakładaniu na apteki zbyt dużych i bardzo kosztownych obciążeń administracyjnych, które mogą zachwiać kondycją wielu aptek, zwłaszcza tych najmniejszych – to stanowisko Związku dotyczące nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.

Prace nad nowelizacją prawa farmaceutycznego, mającą ukrócić praktykę wywozu najbardziej deficytowych leków z Polski, trwają właśnie w parlamencie. Nowelizacja nie ogranicza się jednak tylko do tej kwestii. Jedną z projektowanych zmian jest również obowiązek sprawozdawania wszystkich zawieranych transakcji i stanów magazynowych w ramach zintegrowanego systemu informacji o obrocie produktami leczniczymi. Uruchomienie tego systemu planowane jest na 1 stycznia 2017 roku.

Oprócz tego apteki miałyby również składać zamówienia na każdy produkt leczniczy wydawany na receptę w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego (obecnie powszechną praktyką jest zamawianie leków w hurtowni przez telefon). W przypadku odmowy przez hurtownię dostarczenia aptece najbardziej deficytowych leków, kopię pisemnej odmowy apteka miałaby obowiązek składać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Całość dokumentacji apteka miałaby przechowywać przez okres 3 lat.

REKLAMA

– Jako związek zrzeszający nowoczesne sieci dystrybucyjne stanowczo opowiadamy się przeciwko wywozowi deficytowych leków za granicę i odwróconemu łańcuchowi dystrybucji. Skutkuje to nie tylko nieuczciwą konkurencją, ale także brakami w zaopatrzeniu aptek, co naraża pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia – mówi Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET. – Nie uważamy jednak za trafne nakładanie na apteki dodatkowych obciążeń administracyjnych. Już samo sprawozdawanie bardzo szczegółowych danych dotyczących wszystkich zawieranych transakcji oraz stanów magazynowych do zintegrowanego systemu doprowadzi do znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania placówek aptecznych – dodaje.

REKLAMA

Jeśli poprawka wejdzie w życie, w tarapatach mogą znaleźć się przede wszystkim małe i słabe ekonomicznie apteki, które nie będę w stanie ponieść dodatkowych kosztów i których poziom zinformatyzowania nie jest tak wysoki jak w przypadku nowoczesnych sieci dystrybucyjnych.

Mecenas Marcin Tomasik z kancelarii Tomasik Jaworski specjalizującej się w doradztwie dla branży ochrony zdrowia zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. – Wypełnianie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, zamiast pomóc aptekom w zwiększeniu dostępności leków, będzie raczej kolejnym punktem podlegającym kontroli nadzoru farmaceutycznego.

Według niego dużo prostszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie aptekom wyboru co do każdorazowej formy składania zamówień, która byłaby wiążąca dla hurtowni przy udzielaniu odpowiedzi. Nie powinno się również wymagać od apteki przekazywania kopii otrzymanych z hurtowni odmów do GIF. – Jeżeli lista raportowanych leków byłaby zawężona do tych rzeczywiście brakujących, to należałoby ją funkcjonalnie powiązać z powstającym zintegrowanym systemem informacji o obrocie produktami leczniczymi, tak aby informacje o odmowach trafiały bezpośrednio do GIF – podsumowuje mec. Tomasik.

źródło: pharmanet.org.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ustawa gotowa. Przedsiębiorcy protestują Ustawa gotowa. Przedsiębiorcy protestują

Do Sejmu wpłynęła ustawa, która ograniczy liczbę nowych aptek i wprowadzi zasadę "apteka dla aptekar...

Jak apteki powinny prawidłowo przekazywać komunikat LEK do NFZ? Jak apteki powinny prawidłowo przekazywać komunikat LEK do NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, da...

PASMI twierdzi, że 90% leków zniknie z obrotu pozaaptecznego PASMI twierdzi, że 90% leków zniknie z obrotu pozaaptecznego

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczn...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz