REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Podróż samolotem – jakie leki można przewozić w bagażu podręcznym?

16 listopada 2018 07:50

Często przed lotem zastanawiamy się, co możemy wziąć ze sobą na pokład. Najwięcej pytań dotyczy lekarstw, ponieważ część z nich może być niezbędna podczas podróży. Jakie leki i w jakich ilościach można przewozić w bagażu podręcznym?

Kobieta próbowała przemycić leki w bagażu podróżnym (fot. Shutterstock)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pasażerowie mogą zabrać ze sobą leki do samolotu. Jednak muszą poinformować pracownika kontroli bezpieczeństwa o tym, że mają je w bagażu podręcznym. Mogą się w nim znaleźć:


 • leki bez recepty, ogólnodostępne (m.in. syropy, maści, krople do oczu, żele, spray do nosa/gardła itp.),
 • leki na receptę, wydawane z przepisu lekarza,
 • płyny do dezynfekcji (o stężeniu alkoholu poniżej 70%),
 • płyny do soczewek kontaktowych, roztwór soli fizjologicznej (traktowane jako leki ogólnodostępne).

Co jeszcze można zabrać?

Dodatkowo pasażerowie mogą zabrać ze sobą wybrane artykuły medyczne do własnego użytku, takie jak:

REKLAMA

 • zasobniki z tlenem lub powietrzem (waga do 5 kg brutto),
 • laska do podpierania się (bez ostrych krawędzi),
 • inhalator, glukometr, mały medyczny/kliniczny termometr,
 • igły w osłonce (jeśli mamy ze sobą lek, który należy wprowadzić podskórnie igłą),
 • urządzenia medyczne typu defibrylator AED,
 • suchy lód.

Jak prawidłowo przewozić leki?

Aby móc przewozić medykamenty w bagażu podręcznym, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest to, by była to porcja leków, która jest niezbędna tylko podczas lotu. Może się zdarzyć, że pasażer zostanie poproszony o potwierdzenie autentyczności lekarstw lub pokazanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi konieczność przyjmowania leków albo stosowania sprzętu medycznego w czasie lotu.

REKLAMA

Przewóz podstawowych leków w postaci płynów, aerozoli lub żeli objęty jest tymi samymi przepisami, co przewóz innych tego typu przedmiotów. Zatem płyny, aerozole i żele powinny być umieszczone w pojedynczych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub jej równowartości w jednej zamykanej, przezroczystej torbie, której pojemność nie przekracza 1 litra. Torba musi być całkowicie zamknięta.

Jeśli jakiś lek, np. syrop, o pojemności powyżej 100 ml jest niezbędny w trakcie lotu z powodów zdrowotnych, to można uzyskać zgodę na jego przewóz. W trakcie kontroli bezpieczeństwa dobrze jest poinformować kontrolera, że przewozimy leki w postaci płynnej i wyłożyć je razem z innymi płynami, żelami lub aerozolami do prześwietlenia na taśmie.

Jak jest w różnych liniach?

Każda linia lotnicza ma swoje zasady dotyczące przewozu lekarstw. WizzAir pisze, że w przypadku przewożenia leków w postaci płynu, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących wnoszenia płynów na pokład. Jeśli pasażer musi mieć ze sobą leki podstawowe, takie jak np. insulina, powinien posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że potrzebuje tego leku.

Ryanair nie mówi konkretnie o przewożeniu lekarstw, tylko informuje o płynach. Muszą one
być przewożone w pojemniku nie większym niż 100 ml i spakowane w jednej, przezroczystej, plastikowej i zamykanej torebce o wymiarach do 20 cm – 20 cm, o łącznej pojemności do jednego litra.

REKLAMA

Przewoźnik ten podaje jednak informację dotyczącą przewożenia sprzętu medycznego, a dokładniej przenośnego aparatu do dializy. Jeśli aparat PDM ma rozmiar bagażu podręcznego (55 cm x 40 cm x 20 cm), może być przewożony na pokładzie. Większy aparat powinien być przewożony w luku bagażowym.

Linie easyJet informują z kolei, że można przewozić leki w celu zapewnienia sobie komfortu i bezpieczeństwa. Jedynie należy zabrać list od lekarza potwierdzający typ przyjmowanych leków oraz powód ich przyjmowania. Polskie linie lotnicze LOT wypowiadają się jedynie na temat syropów i informują o sposobie przewożenia płynów.

Źródło: IK/esky.pl, ryanair.com, wizzair.com, easyjet.com, lot.com

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

MZ: konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych MZ: konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych ucze...

Szczyt Zdrowie 2015 Szczyt Zdrowie 2015

W dniach 11-12 czerwca 2015 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH odbędzie się...

Ministerstwo zdrowia tłumaczy się z konferencji z aptekarzami Ministerstwo zdrowia tłumaczy się z konferencji z aptekarzami

Posłanka Maria Małgorzata Janyska pod koniec maja skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w spra...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz