REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Podważane są kompetencje farmaceutów. Konieczne jest działanie

2 października 2018 10:27

„W wielu wypowiedzeniach prezentowanych przez przedstawicieli techników farmaceutycznych podważane są kompetencje farmaceutów, idea opieki farmaceutycznej czy nawet fakt, że polskie apteki obsługują pacjentów, przy jednoczesnym wskazywaniu, że to technicy farmaceutyczni są najlepiej przygotowaną do pracy w aptece grupą zawodową. Tego rodzaju informacje są propagowane na spotkaniach z parlamentarzystami, przedstawicielami ministerstw oraz mediów i godzą bezpośrednio w nasze dobre imię oraz podważają nasze kompetencje – pisze Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w liście do farmaceutów…

"Czytając wpisy na forach, gdzie wypowiadają się osoby sugerujące, że są farmaceutami, jest mi najzwyczajniej w świecie wstyd. Te wpisy są czytane nie tylko przez naszą grupę zawodową" - mówi Michał Byliniak (fot. MGR.FARM)

– W związku z prowadzoną obecnie dyskusją dotyczącą kwestii kształcenia techników farmaceutycznych, podziału kompetencji pomiędzy farmaceutami i technikami oraz przyszłej formy funkcjonowania aptek zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie działań samorządu na poziomie kontaktów z pacjentami oraz procedur obowiązujących w aptekach – pisze Michał Byliniak, w liście opublikowanym na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Zwraca on uwagę, że w wielu wypowiedzeniach prezentowanych przez przedstawicieli techników farmaceutycznych podważane są kompetencje farmaceutów, idea opieki farmaceutycznej czy nawet fakt, że polskie apteki obsługują pacjentów, przy jednoczesnym wskazywaniu, że to technicy farmaceutyczni są najlepiej przygotowaną do pracy w aptece grupą zawodową.

REKLAMA

– Tego rodzaju informacje są propagowane na spotkaniach z parlamentarzystami, przedstawicielami ministerstw oraz mediów i godzą bezpośrednio w nasze dobre imię oraz podważają nasze kompetencje – zauważa Byliniak. – Współpraca farmaceutów i techników farmaceutycznych przez lata miała charakter harmonijny i synergistyczny trudno jest więc zrozumieć cele jakie przyświecają osobom które próbują te relacje zaburzać.

REKLAMA

Ze względu na fakt pojawienia się tego rodzaju wypowiedzi i próby zatarcia różnic pomiędzy farmaceutami a technikami farmaceutycznymi chciałbym zachęcić wszystkich farmaceutów do noszenia i eksponowania identyfikatorów, które w czytelny sposób będą wskazywać jakim tytułem zawodowym legitymują się osoby obsługujące pacjentów.

– Jednocześnie zwracam się z serdeczną prośbą do kierowników aptek o egzekwowanie noszenia identyfikatorów jednoznacznie wskazujący na tytuł zawodowy przez pozostały personel aptek. Potraktujmy ten obowiązek wynikający z uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy nie jako przykrą konieczność ale jako promocję zawodu i profesjonalizmu farmaceutów, która będzie wstępem do prowadzenia w przyszłości serwisów opieki farmaceutycznej – pisze Michał Byliniak. – Najlepszymi promotorami naszego zawodu jesteście Wy i do tej promocji polegającej co najmniej na eksponowaniu informacji o tytule zawodowym i wyższym wykształceniu gorąco zachęcam. Nie mam wątpliwości, że pacjenci doceniają fachowość naszej grupy zawodowej oraz, że w każdej sytuacji potrzebnego doradztwa preferują rozmowę z farmaceutą.

Wiceprezes NRA zwraca uwagę, że wieloletnie zaniedbania doprowadziły do sytuacji w której pacjenci często nie identyfikują różnic w poziomie wykształcenia personelu aptek.

– Najwyższy czas tą sytuację zmienić m.in. poprzez otwarte i każdorazowe komunikowanie faktu udzielania porady i informacji przez farmaceutę – pisze Byliniak. – Zadbajmy wspólnie o godność i dobre imię a w konsekwencji o przyszłość naszego zawodu. Jeszcze raz zachęcam do prezentowania informacji o tytułach zawodowych w aptekach, a także do bardzo restrykcyjnego przestrzegania przepisów dotyczących podziału kompetencji personelu aptek, obecności farmaceuty w godzinach pracy apteki, a także do nadzoru nad jakością przekazywanych informacji w aptekach w których pracujecie.

Podkreśla on, że ostatecznie chodzi o przyszłość farmaceutów niezależnie od tego czy pracują w aptekach indywidualnych czy sieciowych.

REKLAMA

– Wierzę w to, że wszyscy rozumiemy, że w tym zakresie cele wszystkich farmaceutów są takie same i są zbieżne z oczekiwaniami i potrzebami pacjentów – kończy Michał Byliniak.

Źródło: Facebook

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wydanie surowca recepturowego nie jest wykonaniem leku recepturowego Wydanie surowca recepturowego nie jest wykonaniem leku recepturowego

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wydanie surowca farmaceutycznego w oryginalnym opakowaniu wytwórcy lub ...

URPL: wykaz leków ze skróconym okresem ważności URPL: wykaz leków ze skróconym okresem ważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawił zesta...

Apteka sprzedawała leki bez wymaganej recepty. Jaka decyzja WIF? Apteka sprzedawała leki bez wymaganej recepty. Jaka decyzja WIF?

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadził postępowanie w sprawie apteki, która wydawała ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz