REKLAMA
czw. 25 maja 2023, 09:33

Polfa Tarchomin uruchamia produkcję nowoczesnych leków onkologicznych

„Inwestujemy w rozwój polskiej farmaceutyki. Polfa Tarchomin to jeden z filarów bezpieczeństwa farmaceutycznego Polaków. Jestem dumny z pracy jaką w ostatnich latach wykonali pracownicy i władze Polfy. Ta ciężka praca daje dzisiaj wymierne efekty” – mówi wiceminister Maciej Małecki.

Polfa Tarchomin planuje uruchomienie pierwszego w Polsce i w naszym regionie Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych (fot. Shutterstock)
Polfa Tarchomin planuje uruchomienie pierwszego w Polsce i w naszym regionie Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych (fot. Shutterstock)

W miniony wtorek wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej budowie Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych. To największa inwestycja Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Łączny jej koszt sięga 500 mln zł.

– Inwestujemy w rozwój polskiej farmaceutyki. Polfa Tarchomin to jeden z filarów bezpieczeństwa farmaceutycznego Polaków. Jestem dumny z pracy jaką w ostatnich latach wykonali pracownicy i władze Polfy. Ta ciężka praca daje dzisiaj wymierne efekty – mówi wiceminister Maciej Małecki.

Zasadniczą częścią Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych będą dwie linie produkcyjne. Zostały one opracowane, skonstruowane i przetestowane przez międzynarodowy zespół z IMA. To światowy lider w projektowaniu i produkcji automatycznych maszyn do przetwarzania, a także pakowania m.in. farmaceutyków.

– Pod względem wartości inwestycja ta plasuje się w pierwszej dziesiątce projektów uruchamianych w Europie i na świecie w latach 2020-2021 – uzasadnia wiceminister Maciej Małecki.

Polfa Tarchomin i wielkie plany

Kluczowa będzie produkcja leków przeciwnowotworowych, które stosowane w są leczeniu m.in. raka piersi, w ostrej białaczce czy szpiczaku mnogim. Tu będą także wytwarzane inne leki wysokoaktywne wykorzystywane w leczeniu chorób grzybiczych, w reumatologii i w anestezjologii, oraz antybiotyki iniekcyjne. Będzie on też największym zakładem produkującym tego typu leki w Polsce i w naszej części Europy. Docelowo możliwości produkcyjne obu linii to ponad 20 mln fiolek oraz 6 mln ampułkostrzykawek rocznie.

– Wspierając i planując tę inwestycję dowiedliśmy, że to były dobre i przewidywalne decyzje, bo przerwane w ostatnich latach łańcuchy dostaw leków, narażają obywateli na duże ryzyko destabilizacji rynku farmaceutycznego – argumentuje wiceminister Maciej Małecki.

Budynek będzie również wyposażony w pełni funkcjonalne i zautomatyzowane linie rozlewu aseptycznego w technologii izolatorów. Jedna będzie dozować substancje płynne i proszki, druga dozować proszki i napełniać ampułkostrzykawki.

35 nowych produktów w drodze…

Zespół badań i rozwoju Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych pracuje obecnie nad rozwojem ponad 35 produktów. 10 z nich firma zamierza produkować.

– Polfa Tarchomin gwarantuje bezpieczeństwo leków na naszym rynku. Kolejny raz przekonujemy się jak ważne jest posiadanie polskich zakładów farmaceutycznych i możliwości reagowania na sytuacje na rynku leków – podkreśla wiceminister Maciej Małecki

Do końca roku TZF Polfa chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie nowej fabryki. Trwa już produkcja zamówionych nowoczesnych maszyn, które mają stanowić wyposażenie produkcyjne. Uruchomienie pierwszego w Polsce i w naszym regionie Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych zaplanowano na przełom lat 2024-2025.

Strategiczna inwestycja i bezpieczeństwo lekowe

Rząd PiS wspiera inwestycje w przemysł farmaceutyczny, który coraz bardziej nabiera charakteru strategicznego dla funkcjonowania służby zdrowia w Polsce.  Państwa, które swoje bezpieczeństwo lekowe opierają na imporcie zza granicy, mogą zostać pozbawione dostępu do produktów ratujących zdrowie i życie. Pokazała to pandemia, zerwanie globalnych łańcuchów dostaw i wojna w Ukrainie.

Te okoliczności zachwiały stabilnością rynku farmaceutycznego w całej Europie. Naprzeciw temu wychodzi Polfa Tarchomin, inwestując w nowe linie produkcyjne, wzmacniając krajowy potencjał w zakresie tworzenia leków powszechnie używanych w polskich szpitalach i przychodniach.

Polfa Tarchomin to najstarszy polski zakład farmaceutyczny w Polsce i jeden z najstarszych w Europie. W tym roku obchodzi 200-lecie swojego istnienia. To właśnie w Polfie Tarchomin rozpoczęto produkcję pierwszej w kraju penicyliny, która dała początek produkcji polskich antybiotyków. Jeszcze kilka lat temu firma stała na skraju upadłości. Dzięki ciężkiej pracy zatrudnionych w niej ludzi, działaniom zarządu firmy oraz konsekwentnemu wsparciu państwa udało się odwrócić ten niekorzystny trend.

Obecnie firma przynosi zyski, inwestuje znaczne środki w rozwój, a jej rentowność konsekwentnie rośnie. Firma zatrudnia też blisko 900 pracowników. Posiada 30 linii produkcyjnych i wytwarza ponad 50 produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]