REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Półprawdy i kłamstwa przeciwników ‚apteki dla aptekarza’

5 kwietnia 2017 06:55

W najnowszym biuletynie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jego redaktor naczelny Wojciech Olender, rozprawia się z argumentami przeciwników zmian na rynku aptecznym i przypomina losy poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego w ostatnich miesiącach.

W najnowszym wydaniu Nowych Opolskich Wiadomości Farmaceutycznych, Wojciech Olender broni 'apteki dla aptekarza'

– W trakcie kilkumiesięcznych dyskusji na temat ustawy (przypominam, sama ustawa zajmuje ok. 4 stron maszynopisu) padł szereg zarzutów i argumentów przeciwko tej ustawie. Za padało dużo mniej, ale praktycznie każda odpowiedź na zarzuty przeciwników ustawy jest argumentem za jej uchwaleniem. Przeciwnicy ustawy podnosili przeróżne zarzuty od niekonstytucyjności ustawy po… zbyt duże odległości pomiędzy aptekami co utrudni dostęp do aptek matkom z wózkami – pisze Wojciech Olender w Nowych Opolskich Wiadomości Farmaceutycznych i po kolei odpiera argumenty przeciwników zmian na rynku aptecznym.

Niekonstytucyjność zapisu o aptece dla aptekarza

Już w 1992 roku trybunał konstytucyjny uznał zapis o aptece dla aptekarza za niezgodny z konstytucją. Zdaniem farmaceuty problem polega jednak na tym, że obecnie uchwalona i obowiązująca konstytucja obowiązuje od 1997 roku.

– Trybunał konstytucyjny nie badał zgodności zapisu o aptece dla aptekarza w świetle obecnie obowiązującej konstytucji – twierdzi Wojciech Olender. – Nie jest również prawdą, jakoby zapisy o aptece dla aptekarza były niezgodne z prawem unijnym. Nie dalej niż kilka lat temu sądy unijne rozpatrywały ten problem i orzekły, że ograniczenie prawa do prowadzenia aptek tylko dla specjalistów jakimi są mgr farm. jest jak najbardziej dopuszczalne i w interesie pacjenta.

Proponowane zapisy spowodują brak możliwości otworzenia nowej apteki, zwłaszcza przez młodych farmaceutów

– Jest to półprawda – twierdzi Olender. – Proponowana ustawa nie pozwala jedynie na otwieranie NOWYCH aptek w bezpośredniej bliskości i sąsiedztwie już istniejących aptek. Nieważne – indywidualnych czy sieciowych.

Zdaniem farmaceuty na chwilę obecną nikt z młodych nie otwiera własnych aptek, ponieważ doskonale widzą oni, że rynek jest tak zapchany i konkurencyjny, że otwarcie nowej apteki nawet w idealnej lokalizacji nie gwarantuje sukcesu.

– Jedyne, co jest w takim momencie pewne, to fakt, że za chwilę w tej doskonałej lokalizacji pojawi się konkurencja z dużo większymi zasobami niż startujący młody farmaceuta – pisze redaktor naczelny Nowych Opolskich Wiadomości Farmaceutycznych. – Jednym słowem przeciwnicy ustawy walczą o prawo, z którego żaden rozsądnie myślący młody magister farmacji na chwilę obecną nie ma najmniejszego zamiaru korzystać. Śmiem twierdzić, że dużo atrakcyjniejszym sposobem na posiadanie apteki przez młodego farmaceutę będzie jej odkupienie od kogoś, kto będzie przechodził na emeryturę. A taki mechanizm (sprzedaży już istniejącej apteki z pominięciem obostrzeń geograficzno-demograficznych) jest zapisany w nowych proponowanych regulacjach prawnych.

Apteki znikną, nie będą się otwierać nowe, co spowoduje, że pojawi się bezrobocie wśród magistrów i techników farmaceutycznych

– Na chwilę obecną do pełnej obsady już istniejących aptek brakuje kilku tysięcy magistrów farmacji. Można to w bardzo prosty sposób obliczyć. Przyjmując, że apteka pracuje w systemie 2 zmianowym, to do pełnej obsady potrzeba minimum 2,5 etatu magistra, co przy 14500 aptekach daje 36 250 etatów – wylicza Wojciech Olender.

Twierdzi on, że obecnie prawo wykonywania zawodu posiada ok. 25-27 tysięcy magistrów farmacji. Uwzględniając, że nie wszystkie apteki są 2 zmianowe i że cześć magistrów chce pracować więcej, okazuje sie, że brakuje kilku tysięcy do obsady już istniejących aptek. Zdaniem farmaceuty również technicy farmaceutyczni też nie powinni mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy – zwłaszcza, że przyszły rok ma być ostatnim rokiem, w którym prowadzony jest nabór do szkół kształcących techników.

Brak możliwości dziedziczenia aptek przez nie farmaceutów doprowadzi do utworzenia dynastii farmaceutycznych

– Z tak postawionym problemem trudno dyskutować – uważa Olender. – Zapewne lepszym rozwiązaniem wg oponentów nowych uregulowań byłby wariant, gdyby do bycia właścicielem apteki wystarczyło się urodzić w odpowiedniej rodzinie. I tak wtedy byśmy mieli do czynienia z czysto dynastycznym rozwiązaniem.

Zdaniem farmaceuty brak przejmowania w drodze spadku na dłużej niż rok apteki przez nie-farmaceutę doprowadza do powstania rynku aptek. Jego zdaniem jest to jeden ze sposobów na wejście młodego farmaceuty w posiadanie własnej apteki. I to apteki, o której się wie, jaki potencjał dana apteka posiada.

Ceny leków wzrosną z powodu braku konkurencji, asortyment oferowany przez apteki indywidualne będzie dużo węższy niż teraz

Ten argument, zdaniem redaktora naczelnego Nowych Opolskich Wiadomości Farmaceutycznych, pomija fakt, że nowe regulacje będą dotyczyły tylko nowych aptek.

– Nikt nie ma zamiaru zmuszać obecnych właścicieli do pozbywania się aptek ani do ich zamykania – twierdzi Olender. – W jaki sposób istniejąca na dzień dzisiejszy ostra konkurencja pomiędzy aptekami miałaby nagle zaniknąć? Istniejące apteki z dnia na dzień nie znikną. Co do asortymentu będzie najprawdopodobniej wręcz przeciwnie. Większa pewność i bezpieczeństwo na rynku spowoduje, że aptekarze chętniej zainwestują w zapasy i w poszerzenie oferty niż na chwilę obecną.

Apteki indywidualne nie mają odpowiedniego potencjału zakupowego, aby w hurtowniach i/lub u producentów wynegocjować odpowiednie zniżki, przez co ceny leków wzrosną

Ponad 1/3 rynku to leki refundowane o cenach stałych ustalanych przez Ministra Zdrowia. Z pozostałych niecałych 2/3 wartości rynku sporą cześć stanowią różnego rodzaju suplementy diety i wyroby medyczne. Zdaniem farmaceuty te fakty obalają argument przeciwników zmian, przynajmniej w odniesieniu do połowy leków sprzedawanych przez apteki – i to leków ratujących życie i zdrowie o sprawdzonej i udowodnionej wartości leczniczej.

– W odniesieniu do reszty asortymentu i działań, jakie mają miejsce na rynku, osoby podnoszące ten argument zdają się zupełnie zapominać z jednej strony o konkurencji pomiędzy hurtowniami, a z kolejnej o konkurencji pomiędzy firmami produkującymi odpowiednie suplementy, wyroby medyczne, leki wydawane bez recepty i nierefundowane leki wydawane tylko na receptę wreszcie – przypomina Olender. – Proponowana ustawa w żaden sposób nie ingeruje w tę sferę rynku. Dodatkowo proponowane zapisy w żaden sposób nie ingerują w powstawanie grup zakupowych, franszyz i tym podobnych wspólnych działań podejmowanych przez apteki indywidualne.

Poselski projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego trafi już dzisiaj będzie przedmiotem dyskusji między posłami na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Na godzinę 12:35 zaplanowano sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji oraz 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół poselskich. Czy kontrargumenty Wojciecha Olendra dotrą do posłów?

Najnowszy numer biuletynu Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej można znaleźć pod TYM ADRESEM.

Źródło: Opolska Okręgowa Izba Aptekarska

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kalendarz wydarzeń sportowych i kulturalnych dla farmaceutów Kalendarz wydarzeń sportowych i kulturalnych dla farmaceutów

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała kalendarz wydarzeń sportowych, edukacyjnych i kulturalnych org...

EMA otrzymała do oceny wniosek o dopuszczenie do obrotu kladrybiny EMA otrzymała do oceny wniosek o dopuszczenie do obrotu kladrybiny

Europejska Agencja Leków przyjęła wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego pr...

Na tej stronie można zgłosić skargę na aptekę Na tej stronie można zgłosić skargę na aptekę

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Polskie Towarzystwo Prawa i Akcja Demokracja zainicj...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz