REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Polscy farmaceuci w Wielkiej Brytanii? Nic się dla nich nie zmienia…

4 marca 2019 10:50

W ostatnim czasie pojawiły się w środowisku farmaceutów informacje, o utrudnieniach dla polskich farmaceutów pracujących w Wielkiej Brytanii, którzy po Brexicie chcieliby wrócić do Polski. Naczelna Izba Aptekarska dementuje te informacje…

Na chwilę obecną procedura uznawania kwalifikacji farmaceutów w Polsce pozostaje bez zmian (fot. Shutterstock)
Na chwilę obecną procedura uznawania kwalifikacji farmaceutów w Polsce pozostaje bez zmian (fot. Shutterstock)

W ostatnim czasie do redakcji MGR.FARM i agencji rekrutacyjnej farmacja.hr wpłynęły pytania dotyczące losu polskich farmaceutów pracujących obecnie w Wielkiej Brytanii, którzy po Brexicie chcieliby wrócić do pracy w Polsce. W środowisku miały pojawić się informacje, że wykształceni w Polsce farmaceuci, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, musieliby odbywać dodatkowy egzamin, aby móc pracować w Polsce. Postanowiliśmy rozwiać wątpliwości naszych czytelników i zapytaliśmy o tę kwestię Naczelną Izbę Aptekarską.

– Na ten moment nie ma informacji na temat zmiany przepisów w tym zakresie, co oznacza, że farmaceuta, który opuści Wielką Brytanię będzie mógł podjąć pracę w polskiej aptece na dotychczasowych zasadach. Do tej pory takie osoby nie musiały zdawać dodatkowego egzaminu, a długość ich pobytu poza Polską nie miała znaczenia. Na chwilę obecną procedura uznawania kwalifikacji pozostaje więc bez zmian – poinformował nas Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA.

REKLAMA

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Polsce

Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych w Polsce są:

REKLAMA
 • Zaświadczenia wydawane przez NIA (Zaświadczenia NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE i Zaświadczenia NRA o niekaralności dyscyplinarnej (tzw. Good Standing) i/lub
 • Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC).

Aby uzyskać wymienione zaświadczenia należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej NIA. Do wniosku znajdującego się na tej stronie należy dołączyć skany następujących dokumentów:

 • Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • Dyplomu ukończenia studiów (nie należy dołączać części B dyplomu),
 • Prawa wykonywania zawodu,
 • W przypadku praw nabytych, świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004 r.),
 • Kopię przelewu opłaty za wydawane zaświadczenia.
 • Zaświadczenie OIA o niekaralności dyscyplinarnej i o opłaconych na bieżąco składkach członkowskich (jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania).

Od każdego wydawanego zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, która w 2019 r. wynosi 67,50 zł. Komplet dokumentów wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem i dowodem wpłaty należy przesłać na adres Naczelnej Izby Aptekarskiej.

W celu uzyskania europejskiej legitymacji (EPC) należy złożyć odpowiedni wniosek. Aby złożyć wniosek o wydanie EPC, należy:

 • utworzyć konto w systemie EU Loginen,
 • zalogować się przy użyciu swojego konta w systemie EU Loginen (systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej); po zalogowaniu system przekierowuje użytkownika do interfejsu EPC)
 • uzupełnić swój profil EPC: podać dane osobowe i dane kontaktowe
 • utworzyć wniosek
 • załadować zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów w formie elektronicznej (każdy dokument załączany do wniosku należy zeskanować i następnie załadować jako odrębny plik)
 • wysłać do odpowiedniego urzędu w swoim kraju pochodzenia wszystkie wymagane dokumenty.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm

REKLAMA

Co zmieni Brexit?

Czy procedura będzie wyglądała tak samo po Brexicie? Zdaniem Tomasza Leleno na chwilę obecną trudno jest przewidzieć skutki Brexitu. Przede wszystkim dlatego, że nie zapadły ustalenia dotyczące finalnego porozumienia.

– Ewentualne zmiany w prawie będą możliwe dopiero po wypracowaniu, a następnie podpisaniu ostatecznego dokumentu. Jesteśmy w stałym kontakcie z resortem zdrowia. Jeżeli pojawią się istotne dla farmaceutów zmiany w tym zakresie, będziemy o nich na bieżąco informować – zapewnia rzecznik NIA.

Źródło: ŁW/NIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Brexitu najbardziej boją się przewlekle chorzy Brexitu najbardziej boją się przewlekle chorzy

Brytyjczycy, którzy chorują przewlekle, np. są nosicielami wirusa HIV, mogą znaleźć się w bardzo nie...

Elastyczny Brexit nadal przyczyną niepewności dla rynku farmaceutycznego Elastyczny Brexit nadal przyczyną niepewności dla rynku farmaceutycznego

Rada Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią zgodziła się na dalsze opóźnienie Brexitu do 31 paź...

Brexit: Kwalifikacje farmaceuty nabyte w Wielkiej Brytanii nie będą uznawane w Polsce Brexit: Kwalifikacje farmaceuty nabyte w Wielkiej Brytanii nie będą uznawane w Polsce

Jeśli farmaceuci nabyli swoje kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii, mogą mieć problem po wystąp...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz