REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Poseł pyta o dyżury nocne małych, rodzinnych aptek

29 września 2016 06:45

Do Ministerstwa Zdrowia trafiła właśnie interpelacja posła Nowoczesnej – Witolda Zembaczyńskiego – w sprawie dyżurów nocnych aptek. Polityk pyta między innymi o wynagrodzenia dla aptekarzy za pracę w godzinach nocnych.

– Zawód aptekarza już od średniowieczna wiąże się z ogromnym poważaniem oraz zaufaniem. To od nich w czasie leczenia zależy zdrowie, a nawet i życie człowieka – pisze poseł Zembaczyński. – Niektóre leki recepturowe sporządzane przez aptekarza, podane przez pomyłkę w nadmiernej ilości (nawet o parę miligramów) mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Błąd aptekarza może być błędem śmiertelnym w skutkach. Chory idący do apteki musi być przekonany o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz odpowiedzialności aptekarza. Jednakże, coraz częściej aptekarz – zamiast skoncentrować się pomaganiu – walczy z konkurencją „sieciówek” oraz niewyspaniem.

Witold Zembaczyński zwraca uwagę, że zgodnie z art. 94 ust. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

REKLAMA

– Jak się okazuje, do listy najpotrzebniejszych rzeczy oraz świadczeń w porze nocnej zalicza się: paracetamol, plastry, igły, Stoperan, Xylogel, prezerwatywy, Ibuprom oraz inne leki przeciwbólowe, które można kupić w zwykłym sklepie lub na stacji benzynowej – wymienia poseł.

REKLAMA

– Aptekarze kontynuujący pracę w rodzinnych aptekach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, prowadzoną je jednoosobowo. Aby prowadzić oraz sprzedawać leki należy mieć tytuł magistra farmacji. W drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego obok dyżuru dziennego aptekarze muszą pełnić go również w nocy. Praktycznie właściciel nie wychodzi ze swojej apteki. Dla aptek sieciowych kwestia dyżuru nie stanowi poważnego problemu, gdyż do dyspozycji właścicieli znajdują się technicy farmacji, na których nie stać „drobnych” aptekarzy. Zaniechanie tego obowiązku jest równoważne ze złamaniem prawa oraz złamaniem przysięgi Hipokratesa. Przerwy między dyżurami nie trwają dłuższej niż 10 dni, a cały wysiłek jest ponoszony wyłącznie po to, by sprzedać Ibuprom lub strzykawkę z igłą (narkomanom). Najsilniejsze leki zażywane są najczęściej w godzinach porannych, aby zachować odpowiednie odstępy od ich podawania w ciągu dnia.

– Zazwyczaj, wiedząc o terapii lub chorobie, pacjent wykupuje odpowiednie ilości na zapas. A w razie wypadku, gdy w godzinach nocnych dojdzie do drastycznego pogorszenia stanu zdrowia, chory najczęściej udaje się do pobliskiego SOR-u, aniżeli do farmaceuty – opisuje zjawisko poseł Nowoczesnej, jednocześnie zauważając, że apteki z tradycjami bardzo często chylą się ku upadkowi, pozostając w cieniu „sieciówek”. – Różnica polega na tym, że te ostatnie należą do biznesmenów, kierujących się wyłącznie czystym zyskiem, a nie dobrem chorego. W środowisku potrzebne są zmiany, które na celu nie mają ułatwić pracy farmaceutą, ale przede wszystkim zachować ciągłość pokoleniowej tradycji oraz wiedzy aptekarskiej.

Z związku z powyższym Witold Zembaczyński prosi Ministra Zdrowia o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy do Ministerstwa dotarły apele lub wnioski środowiska aptekarskiego ww. sprawie?
2. Czy Ministerstwo przychyli się do apeli środowiska farmaceutycznego regulując terminy dyżurów aptekarzy?
3. Czy Ministerstwo, w przypadku negatywnego rozpatrzenia apelu, dokona innych regulacji realnie zmieniających sytuację?
4. Czy Ministerstwo posiada instrumenty mogące wpłynąć na jednostki samorządu terytorialnego w celu zobowiązania wójtów oraz starostów do wynagrodzenia aptekarzy za dyżury w porze nocne?
5. Czy Ministerstwo planuje działania mające na celu ochronę rodzinnych aptek?

REKLAMA

Źródło: ŁW / sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

ŚIA: Wznowiono dostawy szczepionki Staloral 300 ŚIA: Wznowiono dostawy szczepionki Staloral 300

Śląska Izba Aptekarska poinformowała, że szczepionka Staloral 300 - mieszanka wyciągów alergenowych,...

Takeda: Pacjent może zwrócić lek w trybie reklamacji w aptece Takeda: Pacjent może zwrócić lek w trybie reklamacji w aptece

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu na terenie całego kraju jedną seri...

Opolscy farmaceuci walczą o tytuł Opolscy farmaceuci walczą o tytuł

Już tylko do piątku można oddawać głosy na farmaceutów biorących udział w plebiscycie Opolski Hipokr...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz