Magazyn mgr.farm

Posłanka opozycji pyta o ‚aptekę dla aptekarza’ i pomija istotne fakty…

13 lutego 2018 09:05

Joanna Scheuring-Wielgus wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której pyta ile polskich aptek podzieliło niedawno los poznańskiej apteki Galenica. Jej zdaniem ustawa Prawo farmaceutyczne w obecnym kształcie stwarza ryzyko powstania lokalnych monopoli…

Posłanka przywołuje też głośny na całą Polskę był przykład poznańskiej apteki Galenca. (fot. Wikipedia)

25 czerwca minionego roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, potocznie zwana ustawą o „aptece dla aptekarza”. Zakłada ona, iż nową aptekę otworzyć może jedynie farmaceuta, posiadający prawo do wykonania zawodu oraz, że będzie on mógł posiadać co najwyżej 4 apteki.

– Co więcej, wspomniana wyżej nowelizacja ustawy ustanawia kryteria demograficzne i geograficzne dla nowo powstałych aptek: można będzie je otworzyć jedynie w wypadku, w którym obsługiwać będzie co najmniej 3000 mieszkańców oraz znajdować się będzie w odległości minimum 500 metrów od kolejnego lokalu – pisze w swojej interpelacji posłanka Nowoczesnej, Joanna Scheuring-Wielgus.

Podawana przez nią informacja, nie do końca jest jednak zgodna z prawdą. Zgodnie z obecnymi przepisami nowe apteki mogą powstawać również w gminach gdzie na jedną taką placówkę przypada mniej niż 3000 mieszkańców, jednak z tym zastrzeżeniem, że odległość między aptekami musi wynosić co najmniej 1000 metrów.

– Ustawa Prawo farmaceutyczne w swoim obecnym kształcie ustanawia często niemożliwe do obejścia bariery na rynku aptek, a dodatkowo grozi powstaniem lokalnych monopoli – twierdzi posłanka Nowoczesnej. – Wybitny austriacki ekonomista Ludwig von Mises w swojej teorii monopolu zauważa, że „charakterystyczną cechą cen monopolistycznych jest ignorowanie życzeń konsumentów”. Faktycznie, według danych PEX Parma Sequence w okresie bezpośrednio po wejściu w życie ustawy (czerwiec – sierpień 2017 roku) ceny leków wzrosły o 4,1% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2016 (w przypadku leków nierefundowanych wydawanych na receptę jest to aż 6,4%).

Joanna Scheuring-Wielgus nie wspomina jednak, że zdaniem przedstawicieli wspomnianej firmy PEX PharmaSequence, którzy przyznaje, że zaobserwowany wzrost cen leków może mieć inne źródła niż AdA.

– Obecnie jest za wcześnie, aby jednoznacznie wskazać przyczyny obserwowanego wzrostu cen. Proste porównanie cen w analizowanych okresach na to nie pozwala. Niezbędne są dodatkowe analizy, badania oraz dane, które pojawią się wraz z upływem czasu – zapewnili Stefan Bogusławski i Jarosław Frąckowiak (czytaj więcej: Zarząd PEX: Wzrost cen leków może mieć inne źródła niż AdA).

Zdaniem posłanki Nowoczesnej nowelizacja ww. ustawy poskutkowała również spadkiem liczby wniosków o założenie nowych aptek. W lipcu minionego roku był to zaledwie jeden wniosek, przypadający na całą Polskę.

– By zobrazować różnicę przed wejściem w życie nowych regulacji składano średnio 105 takich wniosków miesięcznie – twierdzi Scheuring-Wielgus opierając się na dane zebrane przez redakcję MGR.FARM (czytaj więcej: Apteczny krach? W lipcu tylko jeden wniosek na nową aptekę).

Posłanka przywołuje też głośny na całą Polskę był przykład poznańskiej apteki Galenca twierdząc, że po ponad pół wieku działalności musiała zostać zamknięta ze względu na brak przedłużenia umowy najmu z właścicielem lokalu, w którym się znajdowała. Apteka nie spełniła nowych kryteriów geograficznych i demograficznych.

Przypomnijmy jednak, że z końcem czerwca zlikwidowana została poznańska apteka Galenica, która działała w lokalu należącym do Izby Administracji Skarbowej. Ta nie przedłużyła właścicielce apteki umowy najmu, chcąc urządzić w lokalu biura dla swoich urzędników. Przeciwnicy ‘apteki dla aptekarza’ skrzętnie wykorzystali tę sytuację, jako przykład negatywnych skutków wprowadzania tej ustawy (czytaj więcej: Ofiara ‚apteki dla aptekarza’… bo tak wygodnie?).

Głos w tej sprawie zabrała swego czasu nawet właścicielka wspomnianej apteki, kategorycznie zaprzeczając, by likwidacja Galeniki miała coś wspólnego z ‚apteką dla aptekarza’.

– Zbieżność dat likwidacji Apteki Galenica i ustawy AdA jest przypadkowa. Nie życzę sobie, aby wykorzystywać mój przypadek do manipulowania opinią publiczną – pisała Elżbieta Taterczyńska (czytaj więcej: Właścicielka apteki Galenica zabiera głos).

W swojej interpelacji posłanka Nowoczesnej zadaje Ministrowi Zdrowia trzy pytania:


 • Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi na temat tego, ile aptek w skali kraju mogło podzielić los poznańskiej Galencii?
 • Czy Ministerstwo Zdrowia przed wprowadzeniem w życie regulacji dokonało analizy rozwiązań stosowanych w krajach Europy, gdzie w przeciągu ostatnich 20 lat 15 krajów złagodziło przepisy dotyczące barier wejścia na rynek aptekarski?
 • Czy Sz. P. Minister jest w stanie wskazać korzyści płynące z przeszło pół roku funkcjonowania wprowadzonej w czerwcu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne?

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nie ma przeszkód by producent założył własną hurtownię farmaceutyczną Nie ma przeszkód by producent założył własną hurtownię farmaceutyczną

Pod koniec czerwca do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja Polskiego Komitetu Zielarskiego, zwracaj...

Sieć aptek pomogła lekarzowi wyłudzić 8 mln refundacji z NFZ? Sieć aptek pomogła lekarzowi wyłudzić 8 mln refundacji z NFZ?

Psychiatra Dariusz J., którego kilka dni temu Policja zatrzymała w Pabianicach, usłyszał zarzuty dot...

Ponad 600 mln zł więcej na refundację w 2016 roku Ponad 600 mln zł więcej na refundację w 2016 roku

Minister zdrowia podpisał budżet na refundację w 2016 r. Środki na refundację będą wyższe o ponad 60...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz