Posłowie naciskają na Ministra Zdrowia o dyżury aptek

1 sierpnia 2017 05:50

W krótkim czasie dwóch posłów z różnych ugrupowań wystosowało interpelacje do Ministra Zdrowia w sprawie dyżurów aptek. Domagają się oni nie tylko odpowiedzi na pytania, ale i podjęcia określonych działań. Te propozycje mogą nie spodobać się aptekarzom…

Szyld apteki w postaci zielonego neonowego krzyża z napisem "APTEKA".

Poseł Grzegorz Furgo z Nowoczesnej, napisał do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie czasu pracy aptek, która do resortu wpłynęła 21 lipca. Zwraca on uwagę, że przepisy dotyczące ustalania godzin pracy aptek, w taki sposób aby zaspokajały one potrzeby mieszkańców, są co najmniej problematyczne.

– Prawo farmaceutyczne stanowi, że to rada powiatu jest organem, do którego należy obowiązek ustalania godzin pracy aptek. Jednak to samo prawo nie wprowadza możliwości nakazania aptekom, czy też konkretnej aptece pracy np. w porze nocnej czy w dni świąteczne. Odmowa pracy przez aptekę we wskazanych porach nie uruchamia po stronie rady powiatu mechanizmu zdyscyplinowania czy nakazu pracy. Nie ma też takiego prawa inspektor farmaceutyczny właściwy dla danego obszaru. Mimo że prawo zezwala inspektorowi farmaceutycznemu na ingerencję w funkcjonowanie aptek, nie daje mu jednak narzędzi do egzekwowania godzin pracy. Te ustalenia zawsze są kompromisem, a po rotacji aptek decydujących się na ten system pracy widać, jak bardzo są temu niechętne – pisze Furgo i dodaje, że w wypadku dużego miasta nie jest to większym problemem, jednak w przypadku mniejszych stanowi wyraźne ograniczenie możliwości nabycia leków przez konsumentów.

W rezultacie poseł Nowoczesnej pyta Ministra Zdrowia, czy jego zdaniem ograniczenie możliwości wyegzekwowania nocnych godzin pracy aptek może stanowić niebezpieczeństwo dla pacjentów? Jednocześnie Grzegorz Furgo zapytuje o możliwość wprowadzenia przepisów umożliwiających radzie powiatu egzekwowanie od aptek dostosowanego do potrzeb czasu pracy, w tym nocnej?

O krok dalej idzie poseł Jacek Kurzępa z Prawa i Sprawiedliwości. On również wskazuje, że przepisy regulujące kwestie dyżurów aptek, są martwym prawem.

– Bardzo często bowiem ustalone uchwałami godziny dostępności aptek w porze nocnej nie są przestrzegane przez właścicieli aptek i pozostają zamknięte pomimo, że są zobligowane uchwałami do świadczenia usług w porze nocnej. Niekiedy właściciele aptek wyraźnie oświadczają, że pomimo określenia uchwałą godzin pracy aptek w porze nocnej, nie będą ich przestrzegać, powołując się głównie na względy ekonomiczne. W tym miejscu należy zauważyć, że czasami nie można odmówić słuszności tym argumentom. Niemniej jednak, w aktualnym stanie prawnym, ustawodawca daje wyraz założeniu, że ważniejszy jest interes mieszkańców i potrzeba zapewnienia szeroko pojętej ochrony zdrowia publicznego, niż interes ekonomiczny podmiotów prowadzących apteki – czytamy w jego interpelacji.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że treść interpelacji posła Kurzępy jest zaskakująco zbliżona do stanowiska, jakie niedawno w sprawie dyżurów aptek, zajął Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego (czytaj więcej: Dyżur apteki „pod telefonem” jest niewystarczający). Prawdopodobnie ma to związek z faktem, że miejscem urodzenia posła PiS jest Świebodzin, a sam trafi do Sejmu z ósmego okręgu wyborczego – Zielona Góra.

Poseł w swojej interpelacji wnosi do Ministra Zdrowia o podjęcie prac nad doprecyzowaniem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne jednocześnie zapytując, czy możliwym jest:

– wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów dostępności do usług świadczonych przez apteki?

– wprowadzenie mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki stosowanie aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek, zwłaszcza w porze nocnej i święta?

– wprowadzenie mechanizmów faktycznej możliwości wpływania na sposób realizacji uchwał ws. rozkładu godzin pracy aptek przez adresatów tych uchwał, a co za tym idzie, możliwości egzekwowania od właścicieli aptek przestrzegania prawa?

Odnosząc się do ostatniego zapytania, poseł przypomina, że w obecnej rzeczywistości prawnej jedynym organem nadzoru nad aptekami jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, który w myśl art. 103 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, jedynie w przypadku „uporczywego” niezaspokajania potrzeb ludności w zakresie wydawania leków może cofnąć zezwolenie.

– Pragnę nadmienić, że nie chodzi tu o to, aby w danej miejscowości zamykać, likwidować apteki, tylko o to, aby skutecznie doprowadzić do przestrzegania prawa przez wszystkie podmioty.

Czy te rozwiązania przypadną do gustu aptekarzom?

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Forum Wiedzy Farmaceutycznej: 4-6 marca Forum Wiedzy Farmaceutycznej: 4-6 marca

  W Zakopanem rozpoczęło się Forum Wiedzy Farmaceutycznej....

  Wielkie skanowanie w aptekach Wielkie skanowanie w aptekach

  Od lutego 2019 r. w aptekach rozpocznie się wielkie skanowanie. To efekt wejścia w życie postanowien...

  Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych

  Główny Inspektor Farmaceutyczny ma zaszczyt zaprosić na konferencję informacyjną „Przedsiębiorca far...