REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Potrzebujemy ewolucji etyki aptekarskiej

15 października 2018 04:50

Czy farmaceuci znają Kodeks Etyki Aptekarza RP? Czy jego zapisy przystają do realiów pracy w aptece? Co wspólnego ma etyka z sumieniem? Odpowiedzi na te pytania postanowiliśmy poszukać w najnowszym numerze MGR.FARM.

pro-desk.png

Polska farmacja i aptekarstwo znajdują się aktualnie w okresie intensywnych przemian. Nie tak dawno weszły w życie przepisy dotyczące ograniczeń przy otwieraniu nowych aptek (pakiet zmian określanych „apteką dla aptekarza”), a już za kilka miesięcy zacznie funkcjonować w naszym kraju system e-recepty. I na tym nie koniec. Obecnie trwają też intensywne prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz pilotażem opieki farmaceutycznej, a zapowiedziach ministerstwa zdrowia można usłyszeć też propozycję wprowadzenia możliwości szczepień do aptek…

W najnowszym numerze MGR.FARM nie piszemy jednak żadnej z tych rzeczy. Dlaczego? Po części dlatego, że szybkość wprowadzania zmian jest tak duża, iż przygotowując dla Was treści w trybie dwumiesięcznika, prawdopodobnie drukowalibyśmy już nieaktualne informacje i opinie. Poza tym te najświeższe i najbardziej wiarygodne doniesienia możecie znaleźć w naszym serwisie internetowym – www.mgr.farm. Tematem głównym tego wydania magazynu postanowiliśmy uczynić zagadnienie, które często w środowisku farmaceutycznym jest zaniedbywane, a w obliczu zachodzących zmian powinno nabrać szczególnego znaczenia. Mowa o… etyce zawodowej.

REKLAMA

Polska farmacja w końcu zaczyna doganiać europejskie standardy, w obszarze technologii, zasad funkcjonowania aptek i roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. Jednak czy to samo dzieje się z naszą odpowiedzialnością i etyką? Czy aktualnie obowiązujący Kodeks Etyki Aptekarza RP przystaje do realiów rynkowych i stanowi jednoznaczny drogowskaz moralny dla farmaceutów? Wiele osób zaczyna w to wątpić. W ankiecie zorganizowanej na początku września w serwisie Farmacja.net, aż 69% głosujących przyznało, że obecny Kodeks Etyki Aptekarza RP wymaga zmian. Takiego samego zdania jest też wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Michał Byliniak – z którym postanowiliśmy porozmawiać na ten temat.

REKLAMA

Przy tej okazji postanowiliśmy jeszcze głębiej włożyć kij w mrowisko i poruszyć temat klauzuli sumienia – od dawna budzący kontrowersje w naszym środowisku. Do podjęcia tego tematu zachęcił nas list czytelniczki, która w pełnych emocji słowach, wyraziła swoje wątpliwości i oburzenie w związku z kierunkiem, w którym zmierza etyka zawodu farmaceutów. Przy tej okazji zachęcamy do przesyłania listów na naszą skrzynkę (redakcja@mgr.farm). Wszystkie napływające do nas opinie czytamy, a najciekawsze z nich zostaną nie tylko opublikowane, ale i nagrodzone.

Oczywiście oprócz tematów niełatwych i kontrowersyjnych, w najnowszym numerze MGR.FARM znajdziecie również treści, które z pewnością wyjaśnią wiele wątpliwości związanych z codzienną praktyką apteczną i podpowiedzą jak odnaleźć się w zmieniającej się roli farmaceuty. Jak zwykle dużą rolę przykładamy też do rozwoju osobistego i budowania więzi z historią tego pięknego zawodu, jaki wykonują wszyscy farmaceuci. W 21 numerze magazynu MGR.FARM łączymy historię z przyszłością, praktykę z teorią i pracę z rozrywką. Wierzymy, że to złoty środek, który sprawi, iż każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie!

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<[/url][/b][/center] [url=http://farmacja.pl/magazyn/][img]https://farmacja.pl/wp-content/uploads/2018/10/top-magazyn.jpg[/img][/url]

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Szczyt Zdrowie 2015 Szczyt Zdrowie 2015

W dniach 11-12 czerwca 2015 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH odbędzie się...

NFZ: nowelizacja zarządzenia ws. kontroli wystawiania recept NFZ: nowelizacja zarządzenia ws. kontroli wystawiania recept

Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczyk wydał nowelizację zarządzenia w sprawie planowania, przygotowywania ...

Infarma: lista „S” jest przełomem Infarma: lista „S” jest przełomem

- Nowa lista leków refundowanych daje nadzieję na wprowadzanie innowacyjnych terapii jako standardu ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz