REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Poznańscy aptekarze świętowali 25-lecie samorządu

30 września 2016 07:21

W minionym tygodniu odbyły się w Poznaniu obchody 25-lecia odrodzonego samorządu aptekarskiego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Była to okazja do zainaugurowania wystawy pt. Apteki dawnego Poznania, którą można oglądać w Urzędzie Miasta Poznania.

W dniach 24 i 26 września 2016 roku odbyły się obchody 25-lecia odrodzonego samorządu aptekarskiego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Z tej okazji w kościele farnym odbyła się msza św. w intencji Aptekarzy, którą odprawił ks. dr Adam Sikora.

Po mszy św., w krótkim wystąpieniu, prezes WOIA Alina Górecka, przedstawiła historię zawodu aptekarza, wykonywanego w Poznaniu już od czasów średniowiecznych, a koncert organowy w wykonaniu prof. Elżbiety Karolak stanowił niezapomnianą oprawę wydarzenia. Uroczystości zostały zorganizowane we współpracy z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Sekcją Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego PTFarm.

REKLAMA

Co roku Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska, na wniosek Kapituły Statuetki im. Profesora Franciszka Adamanisa, przyznaje wyróżnienie osobom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz naszego samorządu. Tegoroczną nagrodę za pracę na rzecz samorządu aptekarskiego, w jego 25 rocznicę powstania, otrzymała dr farm. Danuta Ignyś, która swoją pracą i postawą przyczyniła się do powstania Izba Aptekarskich jako niezależnego samorządu zawodowego aptekarzy.

REKLAMA

Danuta Ignyś jest jedną ze współzałożycielek Stowarzyszenia Właścicieli Aptek i Producentów środków farmaceutycznych, które skupiało osoby zaangażowane w tworzenie samorządu aptekarskiego. Decyzją Ministra Zdrowia została powołana do Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich i wybrana v-ce przewodniczącą Komitetu Województwa Poznańskiego. W ramach pełnienia tej funkcji współorganizowała pierwszy założycielski zjazd Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej. Uczestniczyła w pracach nad projektem Ustawy o izbach aptekarskich i przedstawiała ten projekt w sejmowej komisji zdrowia i w Senacie Rzeczypospolitej. Była członkiem prezydium Wlkp. ORA pierwszej i drugiej kadencji. Była członkiem Naczelnej Izby Aptekarskiej, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej komisji legislacyjnej. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zjazdach Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej. Miłość do zawodu i tradycję aktywnej pracy na rzecz samorządu przekazała córce, z którą dziś razem prowadzi aptekę.

26 września odbyła się Jubileuszowa Konferencja ,,Apteki Poznania dawniej i dziś’’, która poprzedziła otwarcie wystawy ,,Apteki dawnego Poznania’’ w Urzędzie Miasta Poznania w holu sal sesyjnych. Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania, a udział w niej wzięli zaproszeni goście oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania, Urzędu Wojewódzkiego, prorektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego prof. dr hab. E. Grześkowiak, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, przewodnicząca poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja, przewodnicząca Wielkopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Teresa Kruczkowska, prezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr Paweł Łukasiński, prezes Kaliskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr Jarosław Tuzikiewicz oraz Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dr Grzegorz Pakulski.

Program konferencji obejmował 4 prezentacje. Pierwsza, autorstwa dr Danuty Ignyś oraz mojej osoby, przedstawiała krótką historię wielkopolskiego samorządu aptekarskiego. Przewodniczący Sekcji Historii Farmacji PTFarm dr Jan Majewski przygotował prezentację „Aptekarze poznańscy świadkami wizyt królewskich w Poznaniu, a laureat corocznego przeglądu prac magisterskich z zakresu historii farmacji, mgr Piotr Skalski przedstawił „Portret poznańskich studentów farmacji w dwudziestoleciu międzywojennym”. Konferencję wieńczyła prezentacja „Poznańskie apteki szpitalne jako agendy nowoczesnej farmacji szpitalnej”, przygotowana przez Panią dr Hannę Jankowiak-Gracz.

Na uroczystości była również obecna dr Hanna Cytryńska – autorka książki „Poznańskie Apteki – wnętrza, historia, wyposażenie’’. Książka ta została wydana z okazji 25-lecia odrodzonego samorządu aptekarskiego przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską w Poznaniu. Autorka książki przygotowała także materiał na wystawę ,,Apteki dawnego Poznania’’.

REKLAMA

Źródło: WOIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Hamankiewicz zaprasza Arłukowicza na posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej Hamankiewicz zaprasza Arłukowicza na posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej

Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza zaproszenie na n...

Kampania „Internet nie leczy” Kampania „Internet nie leczy”

"Internet nie leczy" to ogólnopolska akcja o charakterze edukacyjnym, której celem jest uświadomieni...

Europejski Tydzień Szczepień Europejski Tydzień Szczepień

20-25 kwietnia obchodzimy, już po raz X, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz