REKLAMA
czw. 9 listopada 2023, 08:01

Prezes NRA poza samorządem. Niespodzianka podczas wyborów delegatów w Łodzi…

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – aktualnie urzędująca Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – nie została wybrana delegatem w swojej okręgowej izbie aptekarskiej. To oznacza, że w nadchodzącej kadencji samorządu nie będzie mogła pełnić żadnej funkcji z wyboru. To zaskakujący koniec jej 8-letniej kadencji jako Prezes NRA. W środowisku aptekarskim huczy od plotek na temat kulisów tej sytuacji…

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska pełniła funkcję Prezes NRA od dwóch kadencji (fot. MGR.FARM)
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska pełniła funkcję Prezes NRA od dwóch kadencji (fot. MGR.FARM)

9 grudnia w Łodzi odbędzie się IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. W jego trakcie 121 delegatów wybierze nowe władze izby. Delegatów tych wyłoniono podczas czterech rejonowych zebrań aptekarzy. Ostatnie z nich odbyło się 28 października 2023 r. w Łodzi i skończyło się ogromną niespodzianką.

Na opublikowanej przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi liście delegatów zabrakło obecnej Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska należy bowiem do tej Izby i  przez wiele lat pełniła nawet w niej funkcję Prezes ORA. 8 lat temu właśnie jako przedstawicielka łódzkiej OIA została wybrana na funkcję Prezes NRA. Tymczasem podczas zebrania wyborczego w Łodzi, 28 października, nie została wybrana na delegata – mimo, że kandydowała na tę funkcję.

W praktyce oznacza to, że obecna Prezes NRA nie będzie mogła w nadchodzącej kadencji samorządu pełnić żadnej funkcji z wyboru. To zaskakująca sytuacja, biorąc pod uwagę, że przez ostatnie 8 lat kierowała ona pracami Naczelnej Izby Aptekarskiej. W różnych rankingach uznawano ją też za najbardziej wpływową farmaceutkę w Polsce. Jak to się stało, że znalazła się poza samorządem?

Zaskakująca frekwencja…

Do naszej redakcji docierają od kilku dni zaskakujące kulisy, dotyczące przebiegu wyborów delegatów w Łodzi. Pojawiają się głosy, że brak wyboru Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej na delegata, to efekt zaplanowanej akcji większej grupy farmaceutów, związanych z różnymi sieciami aptek. Najbardziej skrajne głosy sugerują wręcz, że zapłacono im by pojawili się na zebraniu i głosowali w określony sposób. Podczas zebrania wyborczego 28 października, miało pojawić się około 100 młodych farmaceutów, z których część po wpisaniu się na listę obecności, oddało urządzenia do głosowania innym, a sami opuścili zebranie.

Kilka dni temu rozmawialiśmy z Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej o tej sytuacji. Przyznała, że wynikiem i przebiegiem wyborów jest zaskoczona i jest jej po ludzku przykro. Na naszą prośbę o odniesienie się do zaistniałej sytuacji, zaznaczyła jednak, że nie zamierza publicznie komentować przebiegu wyborów i ich wyniku.

Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy od prezesa ORA w Łodzi – Pawła Stelmacha – zebraniu w Łodzi 28 października uczestniczyło 274 uprawnionych farmaceutów. Zostało skutecznie zgłoszonych 126 kandydatów na delegatów.

Farmaceuci wychodzili podczas głosowania…

Prezes ORA w Łodzi odrzuca zarzuty dotyczące nieprawidłowości i sfałszowania wyniku wyborów. Przyznaje, że na zebraniu pojawiło się wielu młodych farmaceutów, który sam nie miał okazji jeszcze poznać. Jak wyjaśnia głosowanie odbywało się elektronicznie, co implikowało konieczność przeprowadzenia 126 głosowań – tylu, ilu było kandydatów na delegatów. To zaś skutkowało długim czasem trwania zebrania.

– W związku z licznymi przypadkami opuszczania sali przez biorących udział w zebraniu, w trakcie głosowań nad poszczególnymi kandydaturami, przedłużały się poszczególne głosowania i była różna liczba głosujących. Część osób opuszczała salę zdając urządzenie i przypisany imiennie klucz do głosowania, rezygnując w ten sposób z dalszego udziału w zebraniu, inne osoby pozostawiały urządzenie i klucz na sali i bądź to na nią wracały, bądź nie – wyjaśnia Stelmach.

Prezes ORA wyjaśnia, że w pewnym momencie pojawiły się przez to wątpliwości dotyczące liczby farmaceutów, biorących udział w głosowaniach. Z tego powodu zarządzono przerwę, po której dokonano ponownego sprawdzenia listy obecności. Wyczytywano nazwiska podpisanych na liście farmaceutów i potwierdzano obecności przez każdego z osobna.

– Czynności te doprowadziły również do ustalenia zgodności liczby obecnych z liczbą pobranych kluczy do głosowania. Wszystko to, jakkolwiek długotrwałe, było w mojej ocenie niezbędne do rzetelnego ustalenia liczby uprawnionych do głosowania i wyeliminowało jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości przebiegu głosowania – zapewnia Paweł Stelmach.

Głosowanie od nowa…

W trakcie zebrania pojawił się formalny wniosek o jego przerwanie i wyznaczenie nowego terminu. Wniosek przegłosowano i obecni na sali farmaceuci większością głosów zdecydowali o kontynuowaniu zebrania i powtórzeniu wszystkich głosowań na kandydatów. W konsekwencji odbyło się 180 głosowań, a zebranie trwało blisko 7 godzin.

Jak wynika z informacji, które docierały do naszej redakcji, w trakcie głosowań farmaceuci opuszczali salę. Oddawali przy tym urządzenia do głosowania, ale nie specjalne klucze, które mogli wykorzystywać w swoich urządzeniach inni, pozostający na sali farmaceuci. To zdaniem części osób mogło prowadzić do zafałszowania wyników głosowań.– Niezależnie od tego, że samo pozostawienie klucza na sali nie może być oceniane, jako działanie niezgodne z zasadami, od momentu przystąpienia po przerwie do powtórzonych głosowań na poszczególnych kandydatów, wszystkie osoby opuszczające salę, choćby na chwilę, zdawały urządzenia do głosowania i klucze osobom obsługującym głosowanie i pobierały je ponownie po ewentualnym powrocie – zapewnia Prezes ORA w Łodzi.

Jak przyznaje w trakcie sprawdzania listy obecności ujawnił się jeden przypadek niezłożenia podpisu przez biorącą udział w zebraniu uprawnioną do głosowania farmaceutkę. Jednak będąc obecna na sali, dopełniła tej formalności.

– Nie postrzegam tego jako nieprawidłowości, która mogłaby wpływać na ocenę poprawności przebiegu zebrania, z tej przyczyny, że obecność farmaceutki, której wydano klucz do głosowania, została odnotowana na liście obecności, a jedynie niepotwierdzona początkowo jej podpisem – wyjaśnia Paweł Stelmach.

Nikt nie zgłosił skargi

Od wspomnianego zebrania wyborczego w Łodzi minął już ponad tydzień. Przez ten czas do biura Izby nie wpłynęła żadna oficjalna skarga, co do przebiegu wyborów.

– Nad prawidłowością i legalnością przebiegu zebrania czuwały panie mecenas świadczące obsługę prawną OIA w Łodzi – zapewnia Paweł Stelmach.

Jego zdaniem nieuprawnione jest zatem insynuowanie, że na zebraniu doszło do zachowań sprzecznych z prawem czy jakichkolwiek nieprawidłowości.

– Postrzegam to jako szczególnie krzywdzące wobec wszystkich biorących udział w wypełnianiu tej powinności na rzecz samorządu, którzy z odpowiedzialnością i zaangażowaniem uczestniczyli w zebraniu, często po wcześniejszym wypełnieniu obowiązków zawodowych – mówi Prezes ORA w Łodzi.

Nowy Prezes NRA…

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, mimo iż nie została wybrana delegatem w swojej izbie aptekarskiej, pojawi się podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy. Zaplanowano go na koniec stycznia 2024 roku. Jako ustępująca Prezes NRA przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności w ciągu ostatnich 4 lat. Przypomnijmy, że funkcję tę pełni już od dwóch kadencji, dlatego zgodnie z przepisami nie mogłaby kandydować na nią kolejny raz.

Podczas najbliższego KZA farmaceuci wybiorą nowego Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Kto nim zostanie? Na ten moment nikt jeszcze nie zadeklarował swojej chęci do kandydowania na to stanowisko.

©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Sytuacja zrobiła się dziwna, żeby nie powiedzieć kuriozalna. Z doniesień wygląda na to, że sieci apteczne zamiast toczyć niekończące się potyczki z samorządami aptekarskimi przejęły je poprzez swoich pracowników, zachęcanych do udziału w wyborach i głosowania na osoby z wcześniej przygotowanych list. Z tego co mówi się w regionach 80-90% wyłonionych delegatów na zjazd okręgowe to pracownicy sieci,.... ciekawe jak to się wszystko skończy?
W naszym kraju... Na Ukrainie jest nepotyzm, korupcja i łapownictwo. Czy, aż tak bardzo się od nich różnimy?? Na pewno skala jest mniejsza..