REKLAMA
wt. 1 lutego 2022, 09:59

Problem z zerową stawką VAT w aptekach. Kuriozalne działanie Ministerstwa Zdrowia, a aptekom grożą kary…

Od dzisiaj w całym kraju obowiązuje zerowa stawka VAT na wybrane artykuły spożywcze. Wśród nich znalazły się też refundowane w aptekach diety eliminacyjne oraz mlekozastępcze. Resort zdrowia poinformował o zmianie ich cen komunikatem wydanym wczoraj. Farmaceuci uważają, że taka zmiana powinna być dokonana obwieszczeniem, w innym przypadku grożą im kary.

Resort zdrowia w swoich komunikatach wskazuje, że apteki nadal będą mogły szczepić przeciw grypie oraz prowadzić testy, ale komercyjnie (fot. Shutterstock)
Ustawa o refundacji przewiduje kary, za sprzedaż produktów refundowanych w cenach innych niż zawarte w obwieszczeniu (fot. Shutterstock)

Czy komunikat Ministra Zdrowia daje prawo do zmiany urzędowej ceny produktu umieszczonego w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych? To pytanie zadaje sobie dzisiaj wielu ekspertów.

Od dzisiaj – 1 lutego – obowiązuje ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196). Wprowadziła ona zerową stawkę VAT na niektóre środki spożywcze, wśród których znalazły się także dostępne w aptekach:

 • suplementy diety,
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • środki spożywcze wzbogacone.

Obniżka dotknęła też produktów, które znajdują się w wykazie leków refundowanych, których ceny są urzędowe i sztywne – takie same we wszystkich aptekach. Ceny te są aktualizowane co dwa miesiące poprzez obwieszczenia wydawane przez Ministra Zdrowia. Apteki nie mogą sprzedawać wymienionych w nich produktów, w cenach innych niż wskazane przez resort zdrowia.

Komunikat w ostatniej chwili…

Wczoraj – 31 stycznia – Minister Zdrowia wydał komunikat, w którym przedstawił wykaz 88 produktów, w przypadku których ceny urzędowe ulegają obniżeniu, ze względu na objęcie zerową stawką VAT. Już sam moment przekazania komunikatu – dzień przed wprowadzeniem nowych cen – wzbudził niesmak aptekarzy. Na tym jednak nie kończą się wątpliwości. Konsternację ekspertów wywołał też fakt, że Ministerstwo najwyraźniej chce komunikatem zmienić treść obwieszczenia refundacyjnego.

– Wydaje się, że intencją komunikatu miało być opublikowanie zmian w wykazie leków refundowanych ogłoszonych ostatnim Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r., a obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Autor komunikatu z pewnością ma świadomość, że Obwieszczenie Ministra Zdrowia może zostać zmienione wyłącznie aktem rangi równej lub wyższej. Dlatego też w komunikacie nie ma ani słowa o zmianie treści w.w. Obwieszczenia – pisze Jan Malicki, na blogu platformy Sertum.

Wskazuje on, że art. 37. Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mówi iż:

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykazy refundowanych:
 • 1) leków,
 • 2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • 3) wyrobów medycznych

To oznacza, że wszelkie zmiany cen refundowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, powinny być wprowadzone na drodze obwieszczenia – a nie komunikatu.

Możliwe kary dla aptek?

Przypomnijmy, że aptekom za sprzedaż produktów refundowanych w cenach innych, niż wskazane w obwieszczeniu, grożą kary finansowe. Określa je art. 50 ust. 1 ustawy o refundacji. Mówi on, że karze pieniężnej podlega, kto wbrew przepisom:

 1. art. 6 stosuje inne odpłatności i dopłaty za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
 2. art. 7 stosuje inne niż urzędowe marże hurtowe lub marże detaliczne na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
 3. art. 8 stosuje inne niż ustalone w decyzji administracyjnej o objęciu refundacją ceny zbytu na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;

Karę pieniężną, wymierza się w wysokości wartości sprzedanych z naruszeniem przepisów ustawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych powiększonej o wartość do 5% obrotu produktami, w stosunku do których wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

a czy kogoś to dziwi ? ot taki standard aptekarski w polskim piekiełku
W kary akurat wątpię, ale ciekawi mnie jak sprawnie pójdzie kolejna refundacja. Tutaj mogą być nieźle cyrki...