REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Profesjonalne kryteria rekomendacji suplementów diety

21 lipca 2017 05:55

Teoretycznie wiemy o nich wszystko. W setkach artykułów wyłożono nam już to czym są, jak powstają i czym różnią się od produktów leczniczych. Czy to jednak znaczy, że wiemy o suplementach diety wystarczająco wiele by odpowiedzialnie rekomendować je pacjentom?

"Profesjonalne kryteria rekomendacji"

Doradztwo w zakresie skutecznego stosowania suplementów diety zawsze oparte jest o dozę niepewności. Wynika to z potężnej luki, jaką ustawodawcy krajowi i europejscy pozostawili producentom i dystrybutorom tych produktów. Stawia to farmaceutę w dość niekomfortowej sytuacji, gdyż pomimo najlepszych chęci i najszerszej wiedzy, zawsze pozostanie wątpliwość – czy wytwórca wsypał do kapsułki odpowiednie składniki we właściwych proporcjach (a jeśli nie – to jak szybko to wykryją i jak szybko wycofają produkt z rynku). Są to niestety aspekty, na które często nie mamy wpływu w codziennej pracy – towar do apteki wjeżdża z centralnych zamówień, a my musimy nim jakoś operować. Jak zatem robić to dobrze? Czy można ustalić pewne wskazówki, dzięki czemu nasza rekomendacja w obszarze suplementów diety będzie skuteczniejsza?

Jest to z całą pewnością niezwykle trudne zadanie, gdyż w chwili obecnej nie stworzono wydolnego systemu kontroli wytwarzania i oceny jakości parafarmaceutyków, w związku z czym na poziomie apteki nie mamy możliwości oceny parametrów takich jak procent zawartości substancji czy jakość użytych surowców. Dlatego skupmy się na czynnikach, na które mamy wpływ.

REKLAMA
Kryteria zaufania

Pierwszy, najprostszy sposób farmaceutycznej oceny produktu to eliminacja wyrobów nie spełniających oczekiwań opartych na wiedzy fachowej oraz informacji jakie dostarczają nam urzędnicy i producenci. Tu należy zacząć od niedocenianych wskazówek, jakie dostarcza nam Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zajmuje się niezależnym doradztwem naukowym w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Opiniuje i identyfikuje istniejące oraz nadchodzące zagrożenia związane z żywnością, a opinie te brane są pod uwagę w tworzeniu europejskiego prawa żywnościowego. Jak ważna jest rola EFSA w życiu konsumenta? Aktualność badań i opinii urzędu, a także wpływ na legislację, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wpływa na poprawę edukacji zdrowotnej. Ocenia się bowiem, że – między innymi dzięki tym działaniom – konsument z terenu Unii Europejskiej należy do grupy tych najbezpieczniejszych i najlepiej wyedukowanych w kwestiach związanych z żywieniem.

REKLAMA

Czy opinie EFSA wpływają na przeciętnego polskiego pacjenta oraz otaczającego go opieką farmaceuty? Z całą pewnością tak! Być może będzie to dla wielu osób zaskoczeniem, ale w codziennej pracy spotykamy się setki razy z owocami pracy tego europejskiego urzędu. Obecne są one pośrednio w reklamach telewizyjnych czy spotach radiowych, a bezpośrednio także w aptekach – na opakowaniach suplementów diety. Mowa oczywiście o oświadczeniach zdrowotnych.

W kwestii oznakowania suplementów diety obowiązują w naszym kraju przepisy ogólnoeuropejskie, głównie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz kolejne rozporządzenia zmieniające. Przepisy te znajdują zastosowanie w kreowaniu przekazów reklamowych, projektowaniu etykiet i kreowaniu przekazu marketingowego. Na podstawie wspomnianego aktu nr 1924/2006 Komisja Europejska wydaje rozporządzenia i decyzje wykonawcze dotyczące m.in. autoryzacji bądź odrzucenia poszczególnych oświadczeń autorstwa EFSA.

W dalszej części artykułu więcej o składnikach suplementów diety nie posiadających wskazań do suplementacji i kryteriach jakimi powinien się kierować farmaceuta rekomendujący tego typu produkty pacjentom.
[img]https://mgr.farm/sites/default/files/dostepny_13.png[/img]
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Warszawa: Kupował psychotropy na fałszowane recepty Warszawa: Kupował psychotropy na fałszowane recepty

Wczoraj kilka minut po godzinie 10:00 w pobliżu jednej z uczelni na warszawskim Śródmieściu Policjan...

Studencie, dołącz do wydarzenia „Biznes apteczny w pigułce, czyli AdS” Studencie, dołącz do wydarzenia „Biznes apteczny w pigułce, czyli AdS”

Już niebawem, w listopadzie 2018 r., na sześciu wydziałach farmaceutycznych odbędzie się cykl meryto...

Uwaga na fałszywe recepty w dolnośląskim Uwaga na fałszywe recepty w dolnośląskim

Wydział Gospodarki Lekami Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje, że w obiegu aptecznym...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz