Magazyn mgr.farm

Projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników i właścicieli aptek w Sejmie

7 czerwca 2017 06:00

Pod koniec maja do Sejmu trafiła petycja dotycząca klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek, autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Znajduje się w niej gotowy projekt zmian w Prawie farmaceutycznym.

Blistry tabletek i pióro wystające z kieszonki fartucha lekarskiego. Na kieszonce niebieski krzyż w kółeczku

– W imieniu farmaceutów katolickich zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań legislacyjnych regulujących sposób korzystania przez farmaceutów z prawa do wolności sumienia gwarantowanego przez Konstytucję RP – czytamy w petycji, która trafiła pod koniec maja do Marszałka Sejmu.

Jej autorzy przedłożyli również projekt zmian ustaw, które doprowadzają do sytuacji prawnej umożliwiającej farmaceutom korzystanie z wolności sumienia podczas wykonywania pracy. Podkreślają oni, że prawo do sprzeciwu sumienia jest zagwarantowane lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym, a nie posiadają go farmaceuci, którzy pełnią szczególną rolę w zarządzaniu lekiem.

Stowarzyszenie przypomina, że już raz podejmowało próby zmian legislacyjnych i zainteresowania parlamentarzystów etycznymi problemami farmaceutów. W rezultacie powstały dwie opinie Biura Analiz Sejmowych, które stwierdzały konieczność wprowadzenia jednoznacznych regulacji umożliwiających farmaceutom powołanie się na sprzeciw sumienia. Zdaniem autorów petycji brak wypowiedzi normatywnej wprowadzającej konstrukcję klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek jest zaniechaniem sprzecznym z Konstytucją RP, która w art. 31 ust. 1 mówi o zasadzie wolności człowieka, która podlega ochronie prawnej.

Co zatem proponują farmaceuci katoliccy? Przesłany do Marszałka projekt nowelizacji obejmuje 5 zmian w Prawie farmaceutycznym:

1) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnych do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności, z zastrzeżeniem ust. 3a.”

2) w art. 95 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Apteki, które są związane umową, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, są także obowiązane zapewnić dostępność do leków i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na które ustalono limit finansowania z zastrzeżeniem ust. 3a.”

3) w art. 95 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Od obowiązku wskazanego w ust. 3 można odstąpić, jeżeli wydanie poszukiwanego produktu leczniczego jest niezgodne z sumieniem farmaceuty, a którym mowa w art. 88 ust. 1,”; lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w ramach, której prowadzi aptekę albo wspólników spółki prowadzącej aptekę.”

4) w art. 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli:
1) jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;
3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania
4) zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
5) od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;
6) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
7) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta;
8) wydanie produktu leczniczego jest niezgodne z sumieniem farmaceuty, technika farmaceutycznego lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której prowadzi aptekę albo wspólników spółki prowadzącej aptekę, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4″.

Marszałek Sejmu skierował już petycję do rozpatrzenia przez Komisję ds. Petycji (art. 126b ust. 1 Regulaminu Sejmu).

Treść petycji można znaleźć na stronie Sejmu RP.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Opinia BCC na temat zmiany systemu refundacji wyrobów medycznych Opinia BCC na temat zmiany systemu refundacji wyrobów medycznych

Business Centre Club po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środk...

Po co nam ta receptura? Po co nam ta receptura?

Dla jednych to niechciany obowiązek. Dla innych to istota aptekarstwa? Opinie na temat receptury apt...

Apteka zamknięta w nocy, powinna poinformować o najbliższej otwartej Apteka zamknięta w nocy, powinna poinformować o najbliższej otwartej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że apteka, która nie może zrealizować obowiązku udziel...