Magazyn mgr.farm

Prokurator Generalny: Zakaz reklamy aptek jest zgodny z konstytucją

28 września 2016 11:56

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand przedstawił stanowisko dodatkowe w sprawie zakazu reklamy aptek. Zmienia ono dotychczasowe stanowisko uznając zakaz za konstytucyjny.

– Zakaz reklamy aptek ma służyć ograniczeniu możliwości nakłaniania konsumentów do zwiększania popytu – poprzez chociażby szerokie akcje promocyjne – na leki i kreowania w społeczeństwie potrzeb związanych z zakupem leków, a w konsekwencji przeciwdziałaniu zjawisku nadużywania leków – czytamy w stanowisku.

“Brak możliwości reklamy apteki – przy uwzględnieniu charakteru rynku obrotu produktami leczniczymi, który zawiera wiele ograniczeń swobody działalności gospodarczej umotywowanych koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia – nie stanowi nadmiernego ciężaru nałożonego na przedsiębiorców. Zakaz ten kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, nie preferuje żadnych podmiotów i nie narusza zasad równej konkurencji”

“Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom w stopniu większym niż prawa i wolności o charakterze osobistym. Prawa, które nie są prostą emanacją godności ludzkiej, a stanowią jedynie formę zabezpieczenia praw człowieka, ustawodawca może kształtować, poszukując optymalnego modelu uwzględniającego możliwości ich ochrony oraz gwarantującego realizację innych konstytucyjnych wartości.Ustawodawca, chroniąc – pozostającą w ścisłym związku z godnością człowieka, która stanowi źródło wolności i praw jednostki -wartość, jaką jest zdrowie publiczne, ma szczególną legitymację do dokonywania ingerencji w wolność działalności gospodarczej. Dlatego- po przyjęciu założenia, iż państwo nie powinno wspierać, lecz ograniczać działanie polegające na nakłanianiu konsumentów do korzystania z usług aptek, którego to nakłaniania efektem może być nadmierna konsumpcja leków- ustawodawca, korzystając z przysługującej mu swobody, był uprawniony do uznania, że wprowadzenie zakazu reklamy aptek jest środkiem niezbędnym dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony zdrowia.”

– Apteki nie powinny być zakładami, których głównym celem jest maksymalizacja zysku, lecz są placówkami ochrony zdrowia publicznego. W każdej aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, który jest odpowiedzialny za jej prowadzenie – uzasadnia Robert Hernand.

“Każdy farmaceuta może być kierownikiem tylko jednej apteki. Kierowanie przez farmaceutę apteką nie może być utożsamiane z pełnieniem obowiązków menagera, którego głównym zadaniem jest osiągnięcie możliwie wysokich obrotów handlowych. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma bowiem na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych (art.2a ust. l ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich; Dz. U. z 2014 r., poz. 1429 ze zm.). Zawód farmaceuty uznawany jest za zawód zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. l Konstytucji. Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu apteki dotyka sfer życia człowieka, wobec których państwo ma szczególny, wynikający z przepisów Konstytucji, obowiązek ochrony. Dlatego spełnienia wprowadzono m.in. wymóg kierowania apteką przez farmaceutę.”

“Warto w tym miejscu zauważyć, że najwyższa władza samorządu aptekarskiego, jaką jest Krajowy Zjazd Aptekarzy, negatywnie ocenia wykorzystanie reklamy przez swoich członków. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r., nr VI 25/2012 VI, stanowi w art. 19, że aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami. Aptekarz unika działalności przyczyniającej się do zwiększenia konsumpcji produktów leczniczych. Okoliczność powyższa dodatkowo wskazuje, że ograniczenia swobody działalności gospodarczej, poprzez ustanowienie zakazu reklamy aptek, dokonano z zachowaniem zasady proporcjonalności.”

– Z podanych względów istnieją podstawy do przyjęcia, iż ustanowiony w art. 94a ust. l prawa farmaceutycznego zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego w stopniu większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego przez ustawodawcę, legitymowanego konstytucyjnie celu związanego z zapewnieniem właściwego poziomu ochrony zdrowia – uzasadnia Robert Hernand.

Źródło: ŁW / trybunal.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Międzynarodowe spotkanie studentów w Lublinie Międzynarodowe spotkanie studentów w Lublinie

  Niemal każdego dnia na świecie dokonywane są innowacyjne odkrycia, które mają zrewolucjonizować kszt...

  Kolejny poseł pyta o nielegalny wywóz leków Kolejny poseł pyta o nielegalny wywóz leków

  5 września do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła interpelacja posła Jerzego Kozłowskiego (Kukiz'15) w spr...

  Za wcześnie na regulowanie opieki farmaceutycznej w ustawie o SIOZ Za wcześnie na regulowanie opieki farmaceutycznej w ustawie o SIOZ

  Naczelna Izba Aptekarska złożyła w ramach konsultacji społecznych, szereg uwag do projektu ustawy o ...