REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Promesy działają. Powstają apteki z pominięciem nowych ograniczeń…

12 marca 2019 08:26

Jeszcze przed wejściem w 2017 roku nowych przepisów dotyczących otwierania aptek (tzw. „apteka dla aptekarza”), Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu wydał 11 promes zezwoleń na prowadzenie apteki. Przedsiębiorcy, którzy je uzyskali, otwierają teraz apteki z pominięciem przepisów obowiązujących do 25 czerwca 2017 roku.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego sprzedaje aptekę ogólnodostępną, bo po prostu musi to zrobić. Jeśli nie uda się tego uczynić do 1 sierpnia, zezwolenie na prowadzenie apteki automatycznie wygaśnie (fot. Shutterstock)
Po dwóch latach obowiązywania "apteki dla aptekarza" nadal powstają apteki z pominięciem nowych przepisów (fot. Shutterstock)

W 2017 roku Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu wydał 11 promes zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Jeden z przedsiębiorców, którzy je otrzymali, zyskał dzięki temu nawet pięć lat na otwarcie apteki. Zdecydowana większość promes to efekt wniosków złożonych przez przedsiębiorców w czerwcu – tuż przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza”. Promesy miały być dla nich sposobem na możliwość otwarcia w późniejszym terminie apteki z pominięciem ograniczeń własnościowych, demograficznych i geograficznych wynikających z nowelizacji Prawa farmaceutycznego (czytaj więcej: Przedsiębiorca w Wielkopolsce dostał 5 lat na otwarcie apteki).

Promesa ma charakter decyzji administracyjnej i mowa o niej w art. 37am prawa farmaceutycznego. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą w dziedzinie podlegającej zezwoleniu, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane „promesą”. W promesie można uzależnić udzielenie zezwolenia od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielania zezwoleń, określonych przepisami ustawy.

REKLAMA

Promesy działają i apteki się otwierają

Przedsiębiorcy, którzy w 2017 roku uzyskali od WIF w Poznaniu promesy, systematycznie korzystają z nich by otwierać nowe apteki. Treść jednego z zezwoleń na prowadzenie apteki, uzyskanego dzięki promesie, niedawno Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu opublikował na swoich stronach. Zezwolenie wydano 31 stycznia 2019 roku – a zatem blisko dwa lata po uzyskaniu promesy.

REKLAMA

Z treści uzasadnienia można dowiedzieć się, że negatywną opinię dotyczącą udzielenia zezwolenia wydała Okręgowa Rada Aptekarska w Poznaniu. Lokal przeznaczony na aptekę ogólnodostępną został z kolei przygotowany zgodnie z planem i opisem technicznym. W rezultacie WIF wydał postanowienie o pozytywnym jego zaopiniowaniu.

Inspektor zwrócił uwagę, że w czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, w której zawarto dodatkowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, by uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (czytaj więcej: ‚Apteka dla aptekarza’ wchodzi w życie). W nowelizacji tej zawarto też przepisy przejściowe. Mówią one, że „do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe”.

 

Z kolei zgodnie z art. 37 an. ust. 2 Prawa farmaceutycznego wskazuje się, że w postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się (wprost) przepisy dotyczące udzielania zezwoleń. W rezultacie z uwagi na fakt, że przedsiębiorca w tym konkretnym przypadku, złożył wniosek przed wejściem w życie nowych przepisów i uzyskał promesę na prowadzenie apteki, należało zastosować przepisy sprzed wejścia w życie wspomnianej nowelizacji.

REKLAMA

Kiedy promesa nie zadziała?

W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie. Wyjątkiem są przypadki, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy
 • wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków podanych w promesie,
 • wnioskodawca nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.

Jedna z promes udzielonych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest ważna 5 lat. Oznacza to, że przedsiębiorca – niezależnie od tego czy spełnia kryteria „apteki dla aptekarza” – będzie mógł otworzyć swoją aptekę nawet w 2022 roku.

Źródło: ŁW/WIF w Poznaniu

2019_01_31_WIFPON.8520.1.8.2018

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

pytanie kto podpisał te promesy..... może warto by portal ustalił.... mogą się okazać ciekawe rzeczy
Troszkę poza tematem - czy taka promesa może być wydana bez lokalu?

Powiązane artykuły

Farmaceuty w aptece nie było, ale jego obecność była zapewniona? Farmaceuty w aptece nie było, ale jego obecność była zapewniona?

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi, podczas kontroli jednej z aptek stwierdził w niej brak ...

EPRUS i GAKO podpisały ugodę EPRUS i GAKO podpisały ugodę

Ugodą zakończył się spór firm EPRUS i GAKO w sprawie pojemników na leki recepturowe oraz leki aptecz...

Leki sprzed 400 lat? Naukowcy sprawdzą jak działały Leki sprzed 400 lat? Naukowcy sprawdzą jak działały

Naukowcy odtworzą staropolskie leki i terapeutyki na podstawie recept sprzed 400 lat. Farmaceuci i b...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz