REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Promują szczepienia, ale nie szczepionkami z aptek?

31 października 2018 08:33

Główny Inspektor Sanitarny otrzymał wsparcie zarządu Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Prezes Bożeny Janickiej oraz Jarosława Króla w ramach współpracy w zakresie promocji szczepień i walce z ruchem proepidemicznym. Tymczasem jeszcze kilka tygodni temu PPOZ zapowiadało, że lekarze nie będą szczepić pacjentów szczepionkami przyniesionymi przez nich z aptek.

Główny Inspektor Sanitarny trzymał wsparcie zarządu Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w ramach współpracy w zakresie promocji szczepień i walce z ruchem proepidemicznym. (fot. Główny Inspektorat Sanitarny / Twitter)

– Do czasu wprowadzenia konkretnych zasad placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie będą szczepić pacjentów żadną przyniesioną w ręku szczepionką – zapowiadała pod koniec września Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

PPOZ stoi od dawna na stanowisku, że przynoszenie przez pacjentów szczepionek z aptek, do punktów szczepień, nie gwarantuje zachowania zimnego łańcucha, a tym samym stwarza ryzyko dla zdrowia i życia pacjentów. W rezultacie organizacja zwróciła się z pismem do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych w celu zapobieżenia tego problemowi. Zdaniem lekarzy bezpieczną metodą wykonywania szczepień powinno być dokonywanie zakupu przez placówki medyczne, który gwarantuje zachowanie łańcucha chłodniczego (czytaj więcej: Lekarze odmawiają podawania szczepionek przyniesionych przez pacjentów z apteki!).

REKLAMA

– Noszenie szczepionki bez nadzoru temperatury czyli przerwany tzw. „łańcuch chłodniczy” określony w przepisach prawa farmaceutycznego, to zagrożenie dla pacjenta, co wskazuje również w piśmie Główny Inspektor Sanitarny, a my zgłaszamy to od tygodni – mówią lekarze PPOZ.

REKLAMA

Sprzeciw Naczelnej Izby Aptekarskiej

To stanowisko wywołało oczywiście sprzeciw Naczelnej Izby Aptekarskiej, która w swoim stanowisku stwierdziła, że „PPOZ wymyślając i głosząc takie teorie zapewne oczekuje aprobaty, ale dostać go może jedynie od zacierających ręce ruchów antyszczepionkowych, których teorie opierają się jedynie na pseudomedycznych i pseudonaukowych „faktach””.

Jednocześnie Naczelna Rada Aptekarska zwróciła się prośbą do obecnego Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie dawał wsparcia tak absurdalnym teoriom, którymi podpierać się mogą osoby mające realny wpływ na wyszczepialność całej polskiej populacji i które poprzez tak radykalne postawy mają wpływ na decyzje pacjentów o szczepieniu (czytaj więcej: Ostra reakcja NIA na stanowisko lekarzy w sprawie szczepionek: „absurd”, „nonsens” i „zagrożenie dla pacjentów”).

GIS przy wsparciu PPOZ będzie promować szczepienia

Tymczasem Główny Inspektor Sanitarny poinformował wczoraj na Twitterze, że otrzymał silne wsparcie zarządu Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Prezes Bożeny Janickiej oraz Jarosława Króla w ramach współpracy w zakresie promocji szczepień i walce z ruchem proepidemicznym.

Ta informacja spotkała się z ironicznym przyjęciem w środowisku farmaceutów. Skomentował ją na Twitterze m.in. Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

REKLAMA

– W temacie szczepień jeszcze wczoraj staliśmy nad przepaścią. Dzięki wsparciu PPOZ, które odmawia szczepień, zrobimy wielki krok naprzód – napisał Tomków.

Niedawno w wywiadzie dla Gazety Prawnej, wiceprezes NRA przekonywał, że lekarze nie mają powodu by odmawiać szczepienia pacjentów szczepionką kupioną w aptece (czytaj więcej: Lekarz nie ma powodu, by odmawiać szczepienia szczepionką kupioną w aptece).

– Przepisy są jednoznaczne: szczepionki sprzedawane w aptekach są pełnowartościowe i bezpieczne. Nie ma powodu, aby w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej odmawiano szczepienia pacjentom, którzy mają szczepionkę kupioną w aptece. Zwłaszcza że na przykład seniorzy kupują ją taniej jako produkt refundowany na receptę – mówił Marek Tomków.

Szczepienia muszą być bezpieczne

PPOZ odpowiadając na stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej przekonywało z kolei, że wymogi dotyczące przechowywania szczepionek w odpowiednich temperaturach nie są wymysłem lobby producentów chłodziarek, ale wynikają z właściwości szczepionek. Organizacja zapewnia, że szczepienia są dobrodziejstwem, ale by tak były postrzegane muszą być przeprowadzane z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa, w tym także łańcucha chłodniczego.

Jednocześnie PPOZ zwraca uwagę, że nigdy nie sprzeciwiało się wprowadzeniu regulacji przewidujących wykonywanie szczepień zalecanych przez apteki, pod warunkiem, że będą one wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu, sama zaś apteka będzie monitorować i zgłaszać ewentualne odczyny poszczepienne (czytaj więcej: Stanowisko NIA razi emocjonalnym tonem i demagogiczną argumentacją).

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

OIA Kraków: powołać konsultanta ds. aptek szpitalnych OIA Kraków: powołać konsultanta ds. aptek szpitalnych

Barbara Jękot, prezes OIA w Krakowie wystosowała do wojewody małopolskiego pismo w sprawie ponownego...

Wirus H1N1 znów atakuje Wirus H1N1 znów atakuje

W ostatnim czasie na Ukrainie zarejestrowano 51 przypadków śmiertelnych zakażenia wirusem H1N1, w Ro...

Apteka ma obowiązek sprawdzania uprawnień lekarza do wystawiania recepty? Apteka ma obowiązek sprawdzania uprawnień lekarza do wystawiania recepty?

Lekarz wystawiał recepty na leki refundowane, mimo że nie posiadał umowy z Narodowym Funduszem Zdrow...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz