REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Przez rok 50 wniosków na nowe apteki. Na terenach wiejskich ich ubywa…

28 sierpnia 2018 10:23

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia podstawowe miejsce zaopatrzenia w produkty lecznicze na terenach wiejskich stanowią punkty apteczne, nie zaś apteki. Dlatego według resortu zdrowia malejąca liczba aptek na wsiach nie ma wpływu. Dlatego pomimo tego, że bilans liczby aptek na terenach wiejskich i w miastach do 100 tys. mieszkańców jest ujemny (spadek liczby o 104 apteki), nie nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności do usług aptecznych poza dużymi aglomeracjami.

Skala wzrostu zamkniętych aptek na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach w okresie obowiązywania „apteki dla aptekarza” jest niewielka i będzie podlegała cyklicznemu monitoringowi. (fot. Shutterstock)

Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację Joanny Augustynowskiej w sprawie zamykania aptek na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach. Posłanka prosiła resort o dokładne informacje dotyczące liczby wniosków na nowe apteki wpłynęły w okresie obowiązywania „apteki dla aptekarza” oraz liczby aptek zamkniętych i otwartych w tym czasie.

Podsekretarz stanu Marcin Czech poinformował, że okresie od 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r. złożono ogółem nowych 50 wniosków o uruchomienie apteki. W tym czasie otwartych zostało 376 aptek (w tym 210 zostało otwartych na terenach wiejskich i w miastach do 100 tys. mieszkańców). W analizowanym okresie zamknięte zostały 492 apteki, z czego 314 na terenach zakwalifikowanych jako wiejskie i w miastach do 100 tys. mieszkańców.

REKLAMA

– Wskazać zatem należy, iż pomimo tego, że bilans liczby aptek na terenach wiejskich i w miastach do 100 tys. mieszkańców jest ujemny (spadek o 104 apteki), nie nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności do usług aptecznych poza dużymi aglomeracjami – pisze przedstawiciel ministerstwa zdrowia. – W tym kontekście podkreślenia także wymaga, iż podstawowym miejscem zaopatrzenia społeczeństwa w produkty lecznicze na terenach wiejskich stanowią punkty apteczne, nie zaś apteki.

REKLAMA

Marcin Czech wskazuje, że przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, zwanej także „apteką dla aptekarza” zostały wprowadzone na mocy poselskiego projektu ustawy, który miał na celu m.in. ustanowienie zasad równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowanie pacjentom, w ten sposób, równego dostępu do usług farmaceutycznych.

– Mimo tego, iż to nie Ministerstwo Zdrowia było inicjatorem wprowadzenia przedmiotowych regulacji – stan związany z liczbą aptek jest monitorowany przez resort na podstawie danych pozyskiwanych bezpośrednio z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, a także z rejestru aptek prowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – pisze podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia.

Zapewnia on, że aktualnie skala wzrostu zamkniętych aptek na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach w okresie obowiązywania „apteki dla aptekarza” jest niewielka i będzie podlegała cyklicznemu monitoringowi.

Przypomnijmy, że malejąca liczba aptek na terenach wiejskich została podniesiona przez ZPA PharmaNET jako argument dowodzący porażki „apteki dla aptekarza”. Organizacja wskazuje, że po wejściu w życie nowych przepisów, miesięcznie zamyka się w Polsce ok. 80-90- aptek, a otwiera 30-40, wobec ponad 100 miesięcznie przed wejściem w życie regulacji. Dodatkowo spadek liczby aptek chwilowo amortyzowany jest faktem złożenia około 1 tys. wniosków o otwarcie nowej apteki do czerwca 2017 roku, a więc przed zamknięciem rynku. Wnioski te są sukcesywnie realizowane, powodując, że wciąż otwiera się w Polsce około 30 – 40 aptek miesięcznie (czytaj więcej: PharmaNET: Samorząd aptekarski prezentuje swobodne podejście do faktów i arytmetyki).

REKLAMA

Samorząd aptekarski z kolei odpiera te zarzuty twierdząc, że to właśnie niektóre sieci stały za znikającymi aptekami na wsiach i w małych miejscowościach. Powodując odpływ personelu i pacjentów w pośredni sposób zubażały tereny najsłabiej zaopatrzone w leki (czytaj więcej: NIA: Dzięki „AdA” naruszenie prawa to dla właściciela apteki „bilet w jedną stronę”).

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NIA: Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła zgłoszone propozycje NIA: Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła zgłoszone propozycje

Sejmowa Komisja Zdrowia na posiedzeniu 19 marca 2015 r. rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwycz...

Prezydent podpisał ustawę o książeczkach zdrowia dziecka Prezydent podpisał ustawę o książeczkach zdrowia dziecka

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawa...

Ile seniorzy wydają na leki? Ile seniorzy wydają na leki?

121,5 mln zł warte były leki, które w ubiegłym roku kupili na receptę seniorzy (75+) w województwie ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz