Magazyn mgr.farm

Przychodzi Policja do apteki po recepty… a co z RODO?

10 września 2018 08:50

„Zgłaszany od lat problem z realizacją wezwań uprawionych organów np.: prokuratury do przekazania recept znajdujących się w aptece nabrał po wejściu w życie RODO 25 maja 2018 r. nowego wymiaru. Doszedł obowiązek zabezpieczenia danych wrażliwych na przekazywanych receptach” – pisze radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Jak wynika ze stanowiska UODO ewentualne przekazanie recept winno być dokonane z zachowaniem procedur RODO, w sposób zabezpieczający recepty przed utratą i dostępem osób trzecich (fot. Shutterstock)

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach wstąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z pismem o zajęcie stanowiska w sprawie przekazywania recept znajdujących się w aptece organom uprawnionym (np. policja, prokuratura). W swojej odpowiedzi UODO powołuje się na rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

Rozporządzenie to określa sposób sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, jak również dopuszczalny sposób powoływania się na takie przesłuchania, dokumenty i przedmioty w orzeczeniach i pismach procesowych.

– Nie jest to trafne powołanie przepisu – uważa Krystian Szulc, radca prawny ŚIA. – To rozporządzenie ma zastosowanie do protokołów i innych dokumentów, które organ (prokurator) już ma, nasze pytanie i problem dotyczył kwestii pozyskania dokumentów (recept) przez uprawniony organ w sytuacji obowiązywania RODO. Na to pytanie nie ma odpowiedzi.

Jak wynika ze stanowiska UODO ewentualne przekazanie recept winno być dokonane z zachowaniem procedur RODO, w sposób zabezpieczający recepty przed utratą i dostępem osób trzecich.

– Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że nie jest władny do wydawania wytycznych odnośnie trybu przekazywania materiałów stanowiących dowody w postępowaniach karnych – czytamy w odpowiedzi UODO. – Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że na aptece jako administratorze danych osobowych spoczywa obowiązek zapewnienia metody przekazania danych osobowych uprawnionym do tego odbiorcom w sposób zapewniający ich nieujawnienie osobom trzecim.

UODO wskazuje też, że po wydaniu przez aptekę recept, zgodnie § 162 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – to na prokuratorze ciąży obowiązek kontroli prawidłowości postępowania z dowodami rzeczowymi. W związku z tym apteka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przetwarzanie danych znajdujących się na receptach przez organy ścigania, natomiast jest ona, jako administrator danych, odpowiedzialna za przetwarzanie danych zgodnie z zasadami wskazanymi w RODO, w tym na prawidłowym zabezpieczeniu recept przy ich przekazywaniu uprawnionym odbiorcom.

Źródło: ŚIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Jak zrobić 40% maść mocznikową z kwasem salicylowym? Jak zrobić 40% maść mocznikową z kwasem salicylowym?

Euceryna stanowi podstawę większości maści robionych w aptece. Odpowiedni dobór jej rodzaju zdecydow...

WP: Ministerstwo Zdrowia do końca 2016 r. upora się z wywozem leków WP: Ministerstwo Zdrowia do końca 2016 r. upora się z wywozem leków

- Jesteśmy świadomi występowania tego zjawiska na terenie naszego kraju. Zamierzamy podjąć działania...

Ministerstwo Zdrowia analizuje propozycje NIA odnośnie obrotu pozaaptecznego Ministerstwo Zdrowia analizuje propozycje NIA odnośnie obrotu pozaaptecznego

O postulatach Naczelnej Izby Aptekarskiej w kontekście ograniczenia pozaaptecznego obrotu lekami mów...