Magazyn mgr.farm

Rajmund Miller: tezy Kucharewicza są „absolutnie nieprawdziwe i obraźliwe”

4 maja 2015 19:16

Rajmund Miller, poseł PO, opublikował na Facebooku list otwarty do prezesa NIA Grzegorza Kucharewicza.

Treść listu:

„Szanowny Panie Prezesie,

Ze zdumieniem i ogromnym rozczarowaniem zapoznałem się z twierdzeniami Pana Prezesa zamieszczonymi w komunikacie NIA. Pisząc, że „Po raz kolejny rządzący postanowili, że o kształcie i sposobie dystrybucji leków w Polsce decydować będą duże koncerny farmaceutyczne oraz wybrane przez nie hurtownie farmaceutyczne i stworzone przez nie sieci aptek”. Równocześnie twierdząc, że: „Po raz kolejny potwierdzono, że na rynku leków nie ma w Polsce „rządów prawa”, lecz mamy „rządy silniejszego”, posunął się Pan do głoszenia tez absolutnie nieprawdziwych, a wręcz obraźliwych dla tych wszystkich osób, które z zaangażowaniem pracują na rzecz poprawy dostępności polskich pacjentów do leków. Niezadowolenie, czy wręcz frustracja wynikająca z nieprzyjęcia poprawki NIA, nie powinna zamazywać Panu Prezesowi realnego obrazu rzeczywistości.

Zapisy proponowane przez Izbę nakładały obowiązek zaopatrywania wszystkich hurtowni w deficytowe produkty lecznicze w oparciu o potrzeby aptek wynikające z posiadanych recept. W naszym kraju mamy około siedemset hurtowni farmaceutycznych. Wiele z nich zajmuje się eksportem leków. Jednocześnie z danych GIF wynika, że w odwrócony łańcuch dystrybucji zamieszana jest co dziesiąta hurtownia w Polsce. Wiele z nich założyło na własne potrzeby gabinety lekarskie, które generują dowolną ilość zapotrzebowania i recept na preparaty deficytowe realizowane legalnie w aptekach. Marzeniem (niespełnionym) tychże hurtowników jest przepis w oparciu, o który mogliby się domagać zwiększonych i gwarantowanych ustawą dostaw.

Kierując się powyższymi faktami, parlamentarzyści uznali argumentację rządu, że uchwalenie poprawki może realnie zwiększyć wywóz leków z Polski poprzez ustawowy nakaz dostarczania towaru również eksporterom. Jednocześnie regulacja taka ze względu na bardzo restrykcyjny charakter i głęboką ingerencję w przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, mogłaby doprowadzić do odrzucenia nowelizowanych przepisów w procesie notyfikacji unijnej, a co za tym idzie wywożący deficytowe leki zyskaliby co najmniej kilkanaście dodatkowych miesięcy na bezkarne prowadzenie swojej zyskownej działalności. Uchwalaniem nowych przepisów od początku musiałby się zająć dopiero nowy Parlament (zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych). Czy gotów jest Pan Prezes w imię swojej poprawki podjąć takie ryzyko stawiając na szali całą „nowelizację anty-wywozową”?

Jednocześnie wprowadzając w błąd aptekarzy, obarcza Pan winą za brak uregulowań posłów Platformy Obywatelskiej, podkreślając zasługi opozycji. Był Pan Prezes uprzejmy zapomnieć, że to właśnie posłowie PO: oraz autor niniejszego listu złożyli projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego i jego zapisów hamujących wywóz z Polski leków ratujących życie. Projekt poselski jak wiadomo procedowany jest według tak zwanej szybkiej ścieżki. Osobiście zgłaszałem poprawki między innymi żądając gigantycznych kar w wysokości trzykrotnej wartości wywiezionych leków (ostatecznie uchwalono wartość dwukrotną). Zabiegaliśmy o ustanowienie zakazu wywozu za naruszenie, którego hurtownia oprócz wysokich kar finansowych obligatoryjnie straci zezwolenie. Żądaliśmy zastosowania dla osób odpowiedzialnych za naruszenia wysokich sankcji karnych. Wszystkie wymienione zostały w nowelizacji przyjęte i uchwalone. To zaledwie kilka przykładów naszej pracy.

Gdyby nie działania zainicjowane w grudniu ubiegłego roku przez parlamentarzystów PO nie byłoby żadnych przepisów zakazujących wywozu a poprawka NIA nigdy nie ujrzałaby światła dziennego a przecież poświęcono jej bardzo wiele czasu w trakcie procedowania nad nowelizacją.

W zamian Pan Prezes oskarża nas o lobbing na rzecz firm farmaceutycznych i hurtowni. Takie stwierdzenia stoją nie tylko w sprzeczności z faktami, ale przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.

Rynek farmaceutyczny obrósł wieloma patologiami ( jak Panu wiadomo nie ominęły one również przedstawicieli najwyższych władz samorządu aptekarskiego) nielegalnym wywozem leków, rozrastającymi się sieciami aptek zagrażającymi polskiemu aptekarstwu, dostępnymi bez recepty produktami zawierającymi substancje odurzające, rozrośniętym ponad miarę obrotem poza aptecznym, brakiem stosownych uprawnień i narzędzi w rękach Inspekcji Farmaceutycznej itd. Zwracałem na nie często uwagę w czasie swoich wystąpień sejmowych, wprowadzając do debaty choćby wątek posiadania aptek przez hurtownie. Patologii, które narosły przez dziesiątki lat nie można rozwiązać jednym aktem w ciągu kilku tygodni.

Mamienie aptekarzy cudownym przepisem działającym jak eliksir na zbolałe polskie aptekarstwo jest mrzonką. Problemy należy rozwiązywać po kolei, przywracając aptekarzom wiarę w prawo i normalność. Tym się właśnie zajmujemy. Zakaz reklamy, sztywne ceny leków refundowanych, nowelizacja anty-wywozowa, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (gdzie zaakceptowano moją poprawkę, nakładającą na łamiących przepisy kary do pół miliona złotych) itp. My posłowie Platformy Obywatelskiej w pełni popieramy działania Inspekcji Farmaceutycznej w eliminowaniu nagminnych przypadków naruszania prawa (miedzy innymi mozolny proces cofania zezwoleń dla sieci łamiących zapisy antykoncentracyjne) czy automatyczne cofanie zezwoleń za odwrócony łańcuch dystrybucji, poprzez tworzenie narzędzi prawnych pozwalających skutecznie egzekwować obowiązujące prawo.

Drzwi, którymi dzisiaj głośno trzaska obrażony Pan Prezes, są szeroko otwarte dla każdego, kto chce z nami przy wprowadzaniu tych zmian pracować. Wielu aptekarzy pomaga nam posłom zrozumieć zawiłości tego rynku i serdecznie im za to dziękuję. Dziękuję przedstawicielom środowiska aptekarskiego, posłom każdej opcji politycznej, przedstawicielom rządu, prawnikom, ekspertom i tym wszystkim, którzy pracują na rzecz polskiego aptekarstwa i polskich pacjentów.

Chciałbym w tym gronie widzieć również Pana Prezesa wraz z jego wiedzą i doświadczeniem. Nie poprzez pryzmat protestów i nieprawdziwych komunikatów, ale konkretną rozmowę na temat każdego z wielu trudnych zagadnień. Aptekarze są zbyt zmęczeni codziennymi problemami, żeby wikłać ich dodatkowo w kampanię wyborczą, wiec razem postarajmy się im pomóc. A jeżeli nie jest Pan Prezes gotów na współpracę połączoną z nieodzownym kompromisem, to proszę przynajmniej nie przeszkadzać.”

źródło: Facebook

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  INFARMA: „żadna firma nie jest w stanie dostarczać swoich leków w nieograniczonych ilościach” INFARMA: „żadna firma nie jest w stanie dostarczać swoich leków w nieograniczonych ilościach”

  Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA zapewnia, że zrzeszone w nim podmiot...

  Przemyśl: nielegalne tabletki na potencję Przemyśl: nielegalne tabletki na potencję

  Celnicy z Przemyśla wykryli w przesyłce pocztowej blisko 300 sztuk tabletek na potencję. ...

  Polski nie stać na opłatę dyspensyjną Polski nie stać na opłatę dyspensyjną

  We wczorajszej audycji Post Factum w TOK FM, Paweł Sulik rozmawiał o planowanych zmianach w prawie f...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz