REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Raportowanie do ZSMOPL od… 1 kwietnia 2019 r. Posłowie znów przesuwają termin!

pt. 20 lipca 2018, 07:35

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych przez apteki do ZSMOPL na 1 października 2018 r, a posłowie już zaproponowali jego kolejne przesunięcie. Wiele wskazuje na to, przesyłanie informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi będzie obowiązkowe dopiero od 1 kwietnia 2019 roku…

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)

Dokładnie 17 lipca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dni 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. W jej artykule 16. zapisano, że:

do dnia 30 września 2018 r. informacji, o których mowa w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie przekazuje się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Tymczasem w procedowanym aktualnie w Sejmie projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (nagłośnionej w ostatnim czasie z powodu zapisów umożliwiających wysyłkową sprzedaż leków na receptę), posłowie zaproponowali ponowne przesunięcie terminu obowiązkowego raportowania danych do ZSMOPL. Jedna z poprawek popartych przez posłów Komisji Zdrowia mówi bowiem:

REKLAMA
W ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1375) w art. 14–17 wyrazy „30 września 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2019 r.”.

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

REKLAMA

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA