REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Raz sprzedane i niewykorzystane leki powinny wracać do obrotu?

11 września 2018 04:50

Posłanka Joanna Fabisiak skierowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na problem marnotrawienia leków. Jej zdaniem nie stać nas na wyrzucanie leków z dobrą datą ważności i hermetycznie zapakowanych, tylko dlatego że zostały już raz sprzedane i nie można ich przekazać potrzebującym…

"Prawo należy bezwzględnie respektować, ale jeśli prowadzi do absurdu, należy myśleć, jak je nowelizować, by służyło ludziom" - uważa posłanka. (fot. Shutterstock)

– Na refundację leków w 2017 roku NFZ wydatkował 12,1 mld zł. W skali budżetu państwa to znacząca suma, ale dalece niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb lekowych Polaków, szczególnie osób starszych, mających więcej problemów zdrowotnych, a tym samym większe potrzeby lekowe, przy mniejszych możliwościach finansowych – pisze w swojej interpelacji Joanna Fabisiak.

Jej zdaniem ważne jest, aby leki trafiały do potrzebujących i nie były marnowane. Posłanka uważa, że uszczelnienie Prawa farmaceutycznego ograniczy z pewnością wywóz za granicę drogich leków refundowanych. Ciągle jednak nie znaleziono sposobu na ograniczenie marnotrawstwa leków, którego skala jest ogromna i przez nikogo niekontrolowana.

REKLAMA

– Polacy wydają na leki dużo, szczególnie te, które kupują bez recepty. Oznacza to, że bardzo często sami ordynują sobie leczenie, a jeśli nie jest ono skuteczne, zmieniają leki na inne, gromadząc w apteczce te nieskuteczne – pisze Fabisiak. – Pacjenci, bez żadnej ich winy, zostają z lekami niepotrzebnymi, gdy lekarz zmienia kurację. Szczególnie osoby starsze proszą o przepisanie większej dawki leków, bo nie są w stanie pokonywać bariery kolejkowej, aby dostać receptę.

REKLAMA

Posłanka twierdzi, że zna seniorów przyjmujących codziennie kilkanaście tabletek, bo każdy specjalista, u którego się leczą, zapisuje własną kurację, nie koordynując holistycznie leczenia.

– Przyjmujemy dużo leków, a jeszcze więcej gromadzimy lub wyrzucamy, bo tak nakazuje ustawa i prawo unijne. Dotyczy to nie tylko osób indywidualnych, o czym świadczy przykład dwuletniej walki marszałka województwa śląskiego o możliwość przekazania leków o wartości 300 tys. zł ze zlikwidowanego szpitala innej placówce – opisuje posłanka. – Marszałek bój przegrał, leki zutylizowano zgodnie z prawem, ale czy ze zdrowym rozsądkiem? Prawo należy bezwzględnie respektować, ale jeśli prowadzi do absurdu, należy myśleć, jak je nowelizować, by służyło ludziom. W obecnym kształcie zabezpiecza przede wszystkim interesy firm farmaceutycznych, zainteresowanych maksymalną produkcją i sprzedażą.

Argument, że raz sprzedane leki nie mogą być przekazywane, bo mogły być niewłaściwie przechowywane, jest słaby. Leki sprzedają sklepy, stacje benzynowe i kioski ruchu, gdzie sposób przechowywania jest podobny jak w gospodarstwie domowym – pisze posłanka.

– Przypomnę też Panu Ministrowi, że przez całe lata, a nawet obecnie Polacy otrzymywali i przyjmowali leki przysyłane z innych krajów europejskich oraz oddawane przez nas samych – twierdzi Joanna Fabisiak. – Obecnie tak pozyskane leki zasilają apteki różnorodnych placówek dla bezdomnych, których nie stać na kupno leków.

Posłanka uważa, że istnieją przykłady działań społecznych przeciwstawiających się złemu gospodarowaniu lekami, jak np. akcja „Zamiast wyrzucić, lepiej oddać potrzebującym” studentów farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (czytaj więcej: Ta apteka zbiera leki dla potrzebujących). Zbierali oni w aptece szpitalnej leki dla stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

REKLAMA

– Wiem, że niektóre hospicja, parafialne apteki darów czy siedziby Caritasu przyjmują leki ofiarowane przez ludzi. Tak się dzieje w Bydgoszczy. To są jednak jednostkowe przypadki. Myślę, że nie stać nas na wyrzucanie leków z datą ważności i hermetycznie zapakowanych, bo to wyrzucanie publicznych pieniędzy, które można przeznaczyć choćby na finansowanie leków dla seniorów – uważa posłanka.

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Eksperci będą dyskutować o rozwoju i przyszłości onkologii Eksperci będą dyskutować o rozwoju i przyszłości onkologii

Jak przyśpieszyć globalny rozwój startupów, badań naukowych i firm z Polski? Jak komercjalizować bad...

WIF Wrocław: uwaga na wysokie temperatury WIF Wrocław: uwaga na wysokie temperatury

W związku z panującymi obecnie wysokimi temperaturami przypominam, kierownikom aptek ogólnodostępnyc...

Prawo farmaceutyczne już za tydzień w Sejmie? Prawo farmaceutyczne już za tydzień w Sejmie?

Z podanego na stronie internetowej porządku dziennego 39. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskie...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz