REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Reglamentacja deficytów między klientów hurtowni jest złem koniecznym

6 sierpnia 2019 11:53

Hurtownia Neuca zabiera głos w dyskusji na temat sprawiedliwego dostępu do leków o zagrożonej dostępności oraz faworyzowaniu przez hurtownie aptek sieciowych. Firma zapewnia, że nie jest kapitałowo powiązana z żadną siecią aptek i wyjaśnia jak wygląda w jej przypadku system dystrybucji leków.

Hurtownia farmaceutyczna Neuca po raz kolejny zaktualizowała listę 10 leków o zagrożonej dostępności (fot. Shutterstock).
Zdaniem firmy sposób dzielenia leków był i jest często omawiany na spotkaniach w GIF i Ministerstwie Zdrowia (fot. Shutterstock)

– W ostatnim okresie powróciła dyskusja dotycząca sprawiedliwego dostępu do leków o zagrożonej dostępności oraz pojawiły się doniesienia o faworyzowaniu przez hurtownie aptek z którymi są one kapitałowo powiązane, dlatego też informujemy, jak proces zaopatrywania w te leki odbywa się w Neuca – czytamy na stronie firmy.

Neuca zapewnia, że nie posiada aptek ani nie jest kapitałowo powiązana z żadną siecią aptek. Dlatego nie może być to przyczyną jakichkolwiek preferencji. Strategicznym partnerem są dla niej apteki niezależne – jednak w sytuacji braku leków nie jest to kryterium przydziału (czytaj również: Neuca: lepiej z Euthyroxem, ale brak kolejnych dostaw Glucophage XR).

REKLAMA

– Najważniejszym celem jest zapewnienie takiej dystrybucji ograniczonej puli leków by były one jak najszerzej dostępne dla pacjentów. W tym celu Neuca opracowała system dystrybucji leków o ograniczonej dostępności. System jest skonstruowany w taki sposób, by żadna z ubiegających się o lek aptek nie otrzymała go w określonym czasie w nadmiernej ilości. Bardzo wiele aptek poszukuje wyłącznie leków o ograniczonej dostępności, wielokrotnie powtarzając zamówienia, mimo wiedzy, że uzyskają odmowę. Generuje to dużą liczbę odmów, które są raportowane do Inspekcji farmaceutycznej – twierdzi Neuca.

REKLAMA

Reglamentacja złem koniecznym

Zdaniem firmy sposób dzielenia leków był i jest często omawiany na spotkaniach w GIF i Ministerstwie Zdrowia (czytaj również: Neuca aktualizuje stany 10 leków o zagrożonej dostępności).

– Neuca zależy na właściwym zaopatrzeniu wszystkich aptek. O uzyskaniu leków nie może decydować szybkość czy wielkość zgłaszanego zapotrzebowania. Reglamentacja deficytów pomiędzy klientów hurtowni jest złem koniecznym i odbywa się tylko ze względu na realizację wspólnego z aptekarzami celu – równomiernego zaopatrzenia pacjentów. Reglamentacja jest też dla hurtowni dodatkowym wysokim kosztem samego procesu, jak i zwiększonej częstotliwości niewielkich dostaw – przekonuje firma.

Neuca wskazuje, że w pierwszym półroczu 2019 sprzedaż do segmentu aptek niezależnych stanowiła 55% ogólnej sprzedaży. W tym samym okresie udział leków o ograniczonej dostępności w sprzedaży do segmentu aptek niezależnych wyniósł 60% ilościowej sprzedaży wszystkich deficytów (czytaj również: Neuca wygrała w sądzie ze skarbówką. Odzyska dzięki temu 14,6 mln…).

Źródło: ŁW/Neuca.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"System jest skonstruowany w taki sposób, by żadna z ubiegających się o lek aptek nie otrzymała go w określonym czasie w nadmiernej ilości." Ciekawi mnie algorytm tego systemu ? Zakładam, że człowiek nie bierze udziału w rozdzielaniu leków żeby wykluczyć wpływ osobistych sympatii i przywiązań oraz wszelkich koneksji w procesie rozdziału deficytów ? ;-)
A nie masz wrażenia, że w tej branży wszystko zależy od koneksji🤔
Nie , ja mam wrażenie , że zależy bardziej od NIPu i związanego z nim obrotu apteki w danej hurtowni ? ;-) W skrócie : duży obrót , szeroki dostęp do deficytów ? Symptomatyczny jest fakt , że w wielu hurtowniach kiedy do nich zadzwonisz i chcesz spytać czy mają na stanie jakiś lek deficytowy nigdy nie uzyskasz wcześniej odpowiedzi niż dokonasz identyfikacji apteki z której dzwonisz ? ;-) Przypadek ? W nowoczesnych hurtowniach identyfikacja bywa automatyczna po przez bazę z numerami tel. poszczególnych aptek. Tylko wtedy uzyskasz informację od ręki, z wiadomych względów... :-) Oferty elektroniczne hurtowni też nie zawierają leków które są deficytowe i są one ukrywane przed aptekami ? Miałem już kilka przypadków zamówienia leku z aktualnej oferty elektronicznej hurtu po którym okazywało się że jednak leku dla mnie nie ma ? Przypadek ? Podsumowując : to co stało się z dostępem do leków dla polskich aptek w hurcie po 2012 to jedna wielka kpina !?
Poproszę o definicję aptek niezależnych. W mojej okolicy bardzo duża i agresywna, wszystkim znana sieć, ma na stanie dosłownie wszystko. Głównym dostawcą jest Neuca. Bo ale jest to przecież sieć niezależna - ma wszystko więc nie zależy jej na nikim innym. To chyba taką definicję niezależności mamy na myśli.

Powiązane artykuły

Belgia: hurtownie farmaceutyczne z zakazem eksportu leków Belgia: hurtownie farmaceutyczne z zakazem eksportu leków

Podobnie jak wiele innych krajów europejskich, Belgia od dłuższego czasu zmaga się z problemem braku...

Apteki szpitalne także borykają się z brakiem leków Apteki szpitalne także borykają się z brakiem leków

RMF FM sprawdziło dostępność leków także w aptekach szpitalnych. Niestety tu również zaczyna ich bra...

„Apteka dla aptekarza” ocaliła indywidualne apteki „Apteka dla aptekarza” ocaliła indywidualne apteki

Zdaniem dr Lucyny Samborskiej - prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej - wprowadzenie nowe...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz