REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Reklama drogerii połączonej z apteką pod lupą WIF

17 sierpnia 2018 09:29

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach nałożył karę w wysokości 5000 zł za 5 spotów telewizyjnych, które miały złamać zakaz reklamy aptek. Przedsiębiorca tłumaczył, że dotyczyły one oferty drogerii. WIF uznał jednak, że ich celem było też zwiększenie sprzedaży w aptekach, które zlokalizowane były przy drogeriach o tej samej nazwie…

Sposób funkcjonowania drogerii i apteki prowadzonej pod tym samym szyldem powoduje, iż dla przeciętnego klienta apteki sposób prowadzenia kampanii reklamowej jest niezauważalny (fot. Shutterstock)

Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Kielcach, jako organowi I instancji materiał reklamowy w postaci spotów reklamowych. Stanowiły one element kampanii reklamowej wykonanej przez zewnętrzny podmiot na zlecenie przedsiębiorcy posiadającego sieć aptek i drogerii.

W trakcie postępowania ustalono, że na zlecenie przedsiębiorcy zostały przygotowane i emitowane w grudniu 2016 roku materiały reklamowe w postaci 5 spotów telewizyjnych. W sprawie wyjaśnienia składała w charakterze świadka, pracownica przedsiębiorcy. Tłumaczyła ona, że kampania miała dotyczyć drogerii, niemniej jednak produkty objęte kampanią mogły być dostępne w aptekach, które zlokalizowane był wraz z drogeriami działającymi pod tożsamą nazwą, w jednym lokalu (apteka wraz z drogerią).

REKLAMA

– Klient korzystając z części „aptecznej” (jak to określił świadek) może wybrać produkty tam znajdujące się i dokonać zapłaty za nie w części drogeryjnej, co powoduje zupełne rozmycie w jego świadomości jakiegokolwiek podziału pomiędzy działalnością apteczną, a drogeryjną – czytamy w treści decyzji WIF. – Tak więc wyjaśnianie przez świadka, pracownika strony, iż strona zlecając kampanię kierowała ją jedynie do klientów drogerii jest zupełnie niewiarygodne, biorąc pod uwagę biznesowy model prowadzenia przez stronę obu aptek zlokalizowanych w Kielcach.

REKLAMA

W trakcie postępowania WIF nie miał realnej możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego w kontekście wdrażania i przygotowania kampanii reklamowej oraz jej zakresu zleconego firmie zewnętrznej, poza tym, co mógł ustalić na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Przedsiębiorca pozostawał bowiem bierny na wnioski Inspekcji o dostarczenie dowodów na potwierdzenie słów świadka.

– Fakty notoryjne, o których była mowa powyżej, materiał audio-wideo tj. treść spotów reklamowych oraz częściowo zeznania świadka (…) świadczą o tym iż doszło do naruszenia przez spółkę zakazu, o którym mowa w przepisie art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Organ ustalił bowiem, iż istniały działania „reklamującego” aptekę oraz jej działalność w postaci emitowania w grudniu 2016 roku 5 spotów reklamowych – stwierdził Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach. – Strona potwierdziła prowadzenie reklamy, natomiast zupełnie gołosłownie twierdziła, iż nie była ona skierowania do klientów aptek. Albowiem jak już wskazano powyżej sposób funkcjonowania drogerii i apteki prowadzonej pod szyldem (…) powoduje, iż dla przeciętnego klienta apteki motywacja strony odnośnie prowadzenia kampanii reklamowej jest niezauważalna.

WIF uznał, że stopień naruszenia przepisów dotyczących zakazu reklamy apteki i jej działalności w tej sprawie, należy odnieść do intensywności, nasilenia reklamy oraz formy jej prowadzenia. Z uwagi na okoliczność, iż w niniejszej sprawie reklama była prowadzona w formie spotów telewizyjnych, jej zasięg należy uznać za bardzo szeroki. W rezultacie WIF nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Sygn. akt WIF-KI-WSN.8523.12.2017

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych

27 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał ...

Neuca kupuje przychodnie w Warszawie Neuca kupuje przychodnie w Warszawie

Grupa NEUCA 22 lutego przejęła spółkę Medical Management S.A., prowadzącą przychodnie lekarskie w 8 ...

MERS: już 33 ofiary śmiertlene MERS: już 33 ofiary śmiertlene

Do 33 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wirusa MERS w Korei Południowej - poinformowało we wtorek mi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz