REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Reklama telewizyjna Ketonalu wstrzymana. Wprowadza odbiorców w błąd

12 października 2018 07:03

Ketonal działa silniej niż najpopularniejsze leki przeciwbólowe? Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, taki przekaz reklamowy w przypadku Ketonalu Active wprowadzał odbiorców w błąd i nie powinien w reklamie w ogóle się znaleźć. Producent ma natychmiast wstrzymać jej emisję.

Reklama objęta decyzją GIF nadal jest dostępna w serwisie YouTube (fot. screen YouTube)

W kwietniu Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem, że prowadzona przez firmę Sandoz Polska sp. z o.o. reklama leku Ketonal Active, może naruszać przepisy prawa farmaceutycznego. Sprawa dotyczyła reklamy video, która emitowana była w stacjach telewizyjnych oraz w kanale YouTube.

Ketonal działa silniej. Ale od czego?

W reklamie pojawiały się hasła, odnoszące się do Ketonalu Active, mówiące: „Działa silniej niż najpopularniejsze leki przeciwbólowe” oraz „Działa silniej”. Poza tym na planszy przed prezentacją tych haseł, zamieszczono zapisaną małą czcionką informację o treści: „25-100 mg ketoprofenu działa silniej niż 400 mg ibuprofenu, 500 mg paracetamolu, 600-650 mg kwasu acetylosalicylowego, 50-100 mg dikofenaku” (dalej podano źródła literaturowe tych informacji).

REKLAMA

– Odbiorca reklamy otrzymuje zatem przekaz, że Ketonal Active „Działa silniej niż najpopularniejsze leki przeciwbólowe” oraz że „Działa silniej”. Nie otrzymuje on natomiast żadnych informacji odnośnie kryteriów, na podstawie których ustalono ranking siły działania leków przeciwbólowych oraz ranking popularności leków przeciwbólowych – czytamy w treści decyzji GIF.

REKLAMA

ChPL i literatura tego nie potwierdzają

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje też, że Charakterystyka Produktu Leczniczego Ketonal Active nie zawiera jakichkolwiek informacji dotyczących porównania siły działania leków przeciwbólowych, uzasadniających treść przywołanych haseł. Nie zawierają ich także przywołane jako materiał źródłowy publikacje. Pierwsza z nich nie potwierdza, że „25-100 mg ketoprofenu działa silniej niż 400 mg ibuprofenu, 500 mg paracetamolu, 600-650 mg kwasu acetylosalicylowego, 50-100 mg dikofenaku”, a druga opisuje wyłącznie porównanie wyników badań klinicznych między ketoprofenem, a paracetamolem w wąskim zakresie stosowania (bóle pooperacyjne po usunięciu trzeciego migdała).

Tym samym przedmiotowa reklama prezentuje produkt leczniczy Ketonal Active nieobiektywnie i wprowadza odbiorcę w błąd

Firma Sandoz odniosła się do wszystkich zarzutów utrzymując, że reklama jest zgodna z obowiązującymi przepisami. GIF nie podzielił jednak tego stanowiska. W jego ocenie umieszczenie w reklamie haseł: „Działa silniej niż najpopularniejsze leki przeciwbólowe” oraz „Działa silniej” bez żadnych informacji odnośnie kryteriów, na podstawie których ustalony został ranking siły działania oraz ranking popularności leków przeciwbólowych powoduje, że odbiorca reklamy otrzymuje wprowadzający go w błąd i nieobiektywny przekaz dotyczący właściwości produktu leczniczego Ketonal Active, co stanowi naruszenie art. 53 ust. 1 Prawa farmaceutycznego.

Taka reklama powinna być skierowana do profesjonalistów

– Przedstawione przez Stronę [firmę Sandoz Polska sp. z o.o.] argumenty mające potwierdzić, że wszystkie dane przedstawione w przedmiotowej reklamie pochodzą ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł (zaznaczonych odnośnikami) być może zasługiwałby na uwzględnienie, gdyby dotyczyły reklamy kierowanej do profesjonalistów tj. do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi czyli posiadających specjalistyczną wiedzę, która jest niezbędna do właściwego zrozumienia treści przywołanych publikacji, analizy wyników badań oraz wyciągnięcia właściwych wniosków – czytamy w decyzji GIF. – Tymczasem reklama będąca przedmiotem postępowania jest kierowana do publicznej wiadomości, a zatem do osób, które takiej wiedzy nie posiadają, stąd też wszystkie informacje w niej zawarte muszę być podane w sposób dla nich zrozumiały, a przekaz zawarty reklamie musi być jednoznaczny.

Decyzja PR.600.16.2018.JD.
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

E-papierosy na cenzurowanym E-papierosy na cenzurowanym

Podczas spotkania prof. Mariana Zembali z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, minister zdr...

37,2 stopni C nie jest stanem podgorączkowym 37,2 stopni C nie jest stanem podgorączkowym

Zdaniem profesora Wiesława Kozaka z UMK w Toruniu, Polacy zbyt często sięgają po leki przeciwgorączk...

Co z lekami po likwidacji apteki? Co z lekami po likwidacji apteki?

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy procedurę dotyczącą zbywania leków przez aptekę w przypadku wygaszenia...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz