REKLAMA
wt. 26 marca 2024, 09:30

Ruszył Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Z dniem 26 marca 2024 r. ruszył Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Przedstawiciele takich zawodów jak technicy farmaceutyczni, elektrokardiolog, podiatra czy optymetrysta mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do Rejestru do 26 września. Jak to zrobić?

Farmaceutka pracuje w aptece na komputerze jednocześnie rozmawiając przez telefon.
Jak działa Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego? (fot. Shutterstock)

Pod adresem „https://rizm.ezdrowie.gov.pl/” działa Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Jego celem jest umożliwienie osobom wykonującym zawód medyczny złożenia w postaci dokumentu elektronicznego wniosku o wpis. W wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków Wojewodowie mogą utworzyć wnioskującym osobom wpisy w rejestrze.

System ma za zadanie agregować i dostarczać aktualne informacje na temat osób wykonujących zawody medyczne na terytorium Polski. W szerszej perspektywie posłuży podniesieniu jakości i umożliwi równy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia. Obowiązek wpisu do Rejestru dotyczy takich zawodów jak:

 • asystentka stomatologiczna,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptystka,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Twórcy Rejestru zapewniają, że czas potrzebny na wypełnienie wniosku w systemie to około 10 – 15 minut. Konieczne jest załączenie odwzorowania cyfrowego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Jak złożyć wniosek o wpis o Rejestru?

Krok 1.

Zaloguj się do Rejestru.

Krok 2.

Kliknij w przycisk „Wnioskuj o wpis do rejestru” lub „Złóż wniosek o wpis do rejestru”.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 3.

Wybierz zawód medyczny z rozwijanej listy.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 4.

Wpisz numer telefonu

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 5.

Kliknij w przycisk „Następny krok”.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 6.

Zaznacz, gdzie został uzyskany tytuł zawodowy dla zgłaszanego zawodu. Kliknij w kółko przy odpowiedniej opcji.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 7.

Wpisz informacje o wykształceniu

Tytuł zawodowy uzyskany w Polsce

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
 • Wybierz poziom wykształcenia.
 • Wybierz tytuł zawodowy, jeśli wybrany poziom wykształcenia to „Wykształcenie wyższe”.
 • Wpisz numer dokumentu.
 • Wybierz datę wydania dokumentu.
 • Wybierz datę rozpoczęcia kształcenia/ studiów.
 • Dołącz skan lub zdjęcie dokumentu.

Uwaga! Łączny rozmiar załączników nie może przekraczać 10 MB.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Wpisz nazwę placówki, która wydała dokument.

Wpisz adres placówki, która wydała dokument

 • Wybierz województwo z rozwijanej listy
 • Wpisz nazwę miejscowości
 • Wpisz kod pocztowy
 • Wpisz nazwę ulicy
 • Wpisz numer budynku
 • Wpisz numer lokalu

Ważne! Jeśli adres nie ma nazwy ulicy lub numeru lokalu, zostaw te pola puste.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Złóż oświadczenie o znajomości języka polskiego klikając w kwadracik.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Tytuł zawodowy uzyskany za granicą

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Wybierz poziom wykształcenia.

Wybierz tytuł zawodowy, jeśli wybrany poziom wykształcenia to „Wykształcenie wyższe”.

Wpisz numer dokumentu.

Wybierz datę wydania dokumentu

Wybierz datę rozpoczęcia kształcenia/studiów.

Dołącz skan lub zdjęcie dokumentu.

Dołącz skan decyzji Ministra Zdrowia.

Uwaga! Łączny rozmiar załączników nie może przekraczać 10 MB

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Wpisz nazwę placówki, która wydała dokument.

Wybierz z rozwijanej listy państwo, w którym został wydany dokument.

Wpisz adres placówki, która wydała dokument.

Złóż oświadczenie o znajomości języka polskiego klikając w kwadracik.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Kliknij w przycisk „Następny krok”.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 8.

Podaj informacje o miejscu wykonywania zawodu wybierając jedną z trzech opcji:

 • Zaznacz „Brak miejsca zatrudnienia”,
 • Wpisz numer REGON placówki i pobierz dane z rejestru REGON,
 • Wpisz dane samodzielnie.

Opcja 1.

Kliknij w przełącznik „Brak miejsca zatrudnienia”.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Opcja 2.

Wpisz numer REGON placówki, w której wykonujesz zawód.

Kliknij w przycisk „Pobierz dane z rejestru REGON”, a Rejestr pobierze dane placówki.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Opcja 3.

 • Wpisz adres miejsca wykonywania zawodu
 • Wpisz nazwę placówki,
 • Wpisz REGON,
 • Wpisz NIP,
 • Wpisz Numer Księgi RPWDL, jeśli placówka taki posiada,
 • Wpisz Identyfikator apteki, jeśli placówka taki posiada,
 • Wybierz województwo z rozwijanej listy,
 • Wpisz nazwę miejscowości,
 • Wpisz kod pocztowy,
 • Wpisz nazwę ulicy, jeśli występuje,
 • Wpisz numer budynku,
 • Wpisz numer lokalu, jeśli występuje.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 9.

Kliknij w przycisk „Dodaj kolejne miejsce wykonywania zawodu”, jeśli chcesz dodać kolejny adres miejsca wykonywania zawodu

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 10.

Kliknij w przycisk „Następny krok”.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 11.

Zweryfikuj dane w podsumowaniu wniosku.

Krok 12.

Zatwierdź oświadczenie o odpowiedzialności karnej, klikając w kwadracik.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 13.

Kliknij w przycisk „Podpisz wniosek”. Następnie przejdziesz do systemu e-Gate, który umożliwi podpisanie wniosku o wpis do Rejestru. Po podpisaniu wniosku wrócisz do Rejestru.

Krok 14.

Komunikat potwierdzający podpisanie wniosku zamknij krzyżykiem.

Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Źródło: Podręcznik użytkowania Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Krok 15.

Twój wniosek o wpis dostępny jest już na stronie „Wnioski”.
Wniosek otrzymał status „Oczekuje na płatność”.

Krok 16.

Opłać wniosek.

Szczegółowa instrukcja dostępna pod TYM ADRESEM.

Źródło: ŁW/RIZM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]