REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ruszyły prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest pierwszy problem?

20 listopada 2017 06:50

W miniony czwartek odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Już na wstępie dały o sobie znać różnice zdań, między członkami zespołu, dotyczące zakresu jego dalszych prac… O przebiegu spotkania i wstępnych ustaleniach rozmawialiśmy z wiceministrem zdrowia Marcinem Czechem i dr hab. Agnieszką Zimmermann.

NIA chce wprowadzić zmiany w roli samorządu aptekarskiego przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty? (fot. NIA, MZ, MGR.FARM)

27 października Minister Zdrowia wydał zarządzenie zmieniające skład osobowy zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Przewodniczącym zespołu został Marcin Czech (wiceminister zdrowia), natomiast jego zastępcą mianowano dr hab. Agnieszkę Zimmermann (czytaj więcej: Zmiany w pracach nad ustawą o zawodzie farmaceuty). Kilka dni temu (16 listopada) odbyło się w Ministerstwie Zdrowia pierwsze spotkanie zespołu. Nasza redakcja miała okazję porozmawiać na ten temat z Marcinem Czechem, podczas piątkowej konferencji farmakoekonomicznej, która odbyła się w Poznaniu (czytaj więcej: Eksperci będą dyskutować w Poznaniu o farmakoekonomice).

– Myślę, że pomysł wypracowania ustawy o zawodzie farmaceuty jest szeroko popierany przez całe środowisko, dlatego pozwoliłem sobie zaprosić do zespołu reprezentantów nie tylko aptekarzy, ale również tych farmaceutów, którzy pracują w przemyśle, na uczelniach, w inspekcji farmaceutycznej oraz we wszystkich innych miejscach gdzie rola farmaceuty jest bezdyskusyjna – zapewnia wiceminister zdrowia. – Na spotkaniu była również Naczelna Izba Aptekarska razem z panią Prezes i prawnikami, tak więc robimy to wszystko w harmonii z samorządem.

Dyskusja podczas pierwszego spotkania zespołu toczyła się wokół zakresu dokumentu, do którego opracowania został on powołany. Minister Czech zwrócił uwagę, że istnieją już projekty ustaw w tym zakresie i to na nich prawdopodobnie będą pracować członkowie zespołu.

– W tej chwili roboczy pomysł jest taki, abyśmy procedowali i nadawali formę ustawie o zawodzie farmaceuty w oparciu o istniejące dokumenty. Dyskutowana jest wciąż kwestia rozdzielania ustawy o zawodzie od ustawy o izbach aptekarskich. Zespół zastanawia się czy obie te kwestie powinny znaleźć się w jednym akcie prawnym czy w dwóch osobnych, tak jak to ma miejsce chociażby u lekarzy. Wśród zawodów medycznych spotykane są oba rozwiązania – wyjaśnia Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia podkreślił, że choć pracuje w środowisku farmaceutów już ponad 10 lat (wykładając na Wydziale Farmaceutycznym WUM), to z wykształcenia jednak farmaceutą nie jest. Dlatego funkcję jego zastępcy w zespole ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty powierzono dr hab. Agnieszce Zimmermann z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Ona jest prawnikiem, czyli będzie potrafiła spojrzeć na całość z punktu widzenia legislacji, ale jest też farmaceutką, zna sprawy zawodu farmaceutów, dlatego wydaje mi się, że jest to odpowiednia osoba, by tę funkcję pełnić – zapewnia Marcin Czech. – Oprócz tego my ze strony Ministerstwa Zdrowia oferujemy oczywiście pomoc prawną i legislacyjną. Chciałbym, żeby samo środowisko farmaceutów, w konsensusie, wypracowało taki dokument dla siebie, aby cała grupa zawodowa była zabezpieczona aktem prawnym najwyższego rzędu.

Redakcja MGR.FARM poprosiła dr hab. Agnieszkę Zimmermann o komentarz dotyczący przebiegu pierwszego spotkania zespołu i kierunku, w którym będą prowadzone dalsze prace. Przyznała ona, że priorytetem prac zespołu jest stworzenie zapisów, które będą rozszerzać uprawnienia zawodowe farmaceutów i gwarantować im samodzielność oraz niezależność intelektualną.

– Przede wszystkim chodzi o uniemożliwienie wpływania na farmaceutów przez osoby, które albo z farmacją nie mają nic wspólnego, albo niewiele mają wspólnego. Mam tutaj na myśli chociażby koordynatorów w sieciach aptecznych – zapewnia Agnieszka Zimmermann. – Chodzi też o wpływ właściciela apteki bezpośrednio na to, co w aptece należy polecać pacjentowi w ramach tzw. akcji promocyjnych. Jednocześnie musimy pamiętać, aby były to regulacje, które będą odnosić się ogólnie do zawodu farmaceuty, a nie tylko aptekarza. Chciałabym takiego szerszego spojrzenia na zawód, a nie zawężania go tylko do aptekarzy. Oczywiście mam świadomość tego, że członkami samorządu są w większości aptekarze, jednak zależy mi na wizji przyszłościowej zawodu i taką chciałabym promować w pracach tego zespołu.

Jej zdaniem pierwszym etapem będzie wypracowanie konsensusu dotyczącego tego, nad jakim dokumentem będą prowadzone prace. Na pierwszym spotkaniu, można było zauważyć różnice zdań dotyczące tej kwestii. Naczelna Rada Aptekarska optuje nad procedowaniem projektu ustawy, który został przez nią przygotowany i już w ubiegłym roku przedstawiony Ministerstwu Zdrowia – łączącego ustawę o zawodzie z ustawą o izbach aptekarskich. Projekt ten zawiera sporo zmian w funkcjonowaniu i roli samorządu, m.in. wprowadzając wizytacje przedstawicieli samorządu w aptekach. Wiceprzewodnicząca zespołu ma jednak zastrzeżenia do tego kierunku prac.

– Dodając do ustawy o izbach aptekarskich rozszerzoną część dotyczącą spraw zawodowych, tak naprawdę trzeba będzie dostosować do tego aktualną ustawę. Obawiam się, że nie mam jednak legitymacji by w nią zbyt głęboko ingerować – mówi Agnieszka Zimmermann. – Mam takie wrażenie, że przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej chcą promować daleko idące zmiany dotyczące samorządu przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty. Nie w ten sposób rozumiem legitymację, jaką uzyskałam otrzymując zaproszenie do prac w tym zespole. Chciałabym promować dwa filary zawodu, jakim są: rozszerzenie uprawnień farmaceuty i rozwój samodzielności zawodowej. Zapisy dotyczące funkcjonowania samorządu aptekarskiego, w mojej opinii, działają jak należy i nie trzeba tutaj w żaden sposób interweniować.

Wiceprzewodnicząca zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty uważa, że jeśli samorząd aptekarski chce zmieniać zasady funkcjonowania izb aptekarskich to powinien samodzielnie zabiegać w Ministerstwie Zdrowia i promować nowelizację ustawy o izbach aptekarskich.

– Ja mam legitymację do tego, by stworzyć nowoczesne regulacje dotyczące zawodu farmaceuty. Wiem, że tego właśnie oczekuje środowisko, zwłaszcza ludzie ambitni, młodzi, którzy chcą zmiany swojej roli z dystrybucyjnej i marketingowej na służebną w systemie ochrony zdrowia – podkreśla Agnieszka Zimmermann.

Zespół spotka się w tym roku przynajmniej jeszcze raz – w grudniu. Dokładna data nie jest jeszcze znana. Na prośbę Naczelnej Izby Aptekarskiej, jej projekt ustawy z ubiegłego roku został rozesłany do wszystkich członków zespołu.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pracownica apteki pomyliła leki. Musiała interweniować Policja Pracownica apteki pomyliła leki. Musiała interweniować Policja

Pracownica wrocławskiej apteki w niedzielne popołudnie zadzwoniła na Policję informując, że przez po...

Na pomorzu brakuje leków Na pomorzu brakuje leków

Na Pomorzu brakuje leków. Wśród preparatów poszukiwanych przez pacjentów są zastrzyki przeciwzakrze...

Rozpoznajesz ich? Są poszukiwani w sprawie ataków na apteki Rozpoznajesz ich? Są poszukiwani w sprawie ataków na apteki

Policja poszukuje dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z rozlaniem substancji o ostrym zapachu, ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz