REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sandoz o zmianie kategorii dostępności Ketonalu

8 czerwca 2017 09:22

Zdaniem przedstawicielki firmy Sandoz GmbH w Polsce można od lat kupować bez recepty produkty przeciwbólowe z tej samej grupy co ketoprofen, niekiedy wykazujące mniej korzystny niż ketoprofen profil bezpieczeństwa. Kontrowersje wokół zmiany kategorii dostępności Ketonalu jednak nie maleją szczególnie, że decyzja ta może zwiększyć sprzedaż leku nawet o kilkadziesiąt procent.

Rozkruszona biała kapsułka pod lupą na niebieskim stole

Przypomnijmy, że portal MGR.FARM jako pierwszy – już tydzień temu – napisał o kontrowersjach związanych ze zmianą kategorii dostępności produktu leczniczego Ketonal (czytaj więcej: Ketonal będzie dostępny bez recepty – wbrew opinii Komisji ds. Produktów Leczniczych?). Okazało się, że lek zmienił kategorię dostępności pomimo opinii Komisji ds. Produktów Leczniczych, mówiącej, że lek powinien pozostać dostępny tylko na receptę. W ubiegły wtorek zapytaliśmy o tę sytuację Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a odpowiedź uzyskaliśmy następnego dnia (czytaj więcej: URPL o zmianie kategorii dostępności Ketonalu).

Teraz głos w sprawie zabrała również firma Sandoz, która o kontrowersyjny switch (zmianę kategorii dostępności) została zapytana przez Gazetę Wyborczą.

– Recepty ograniczają polskim pacjentom szybki dostęp do tej cenionej za wysoką skuteczność przeciwbólową substancji, mimo że na naszym rynku można od lat kupować bez recepty produkty przeciwbólowe z tej samej grupy co ketoprofen, niekiedy wykazujące mniej korzystny niż ketoprofen profil bezpieczeństwa dla pacjentów – tłumaczy Marta Just z Sandoz GmbH.

Sandoz starał się o zniesienie recept na lek w tej dawce od prawie roku. Uzasadniał to tym, że w odróżnieniu od Polski leki z ketoprofenem, substancją czynną Ketonalu, są dostępne bez recepty w wielu krajach UE oraz w USA.

Tymczasem specjaliści obawiają się, że ułatwiony dostęp do silnego i już dziś popularnego leku spowoduje, że Polacy będą brać jeszcze więcej lekarstw bez kontroli lekarza. Tylko w 2015 r. wydaliśmy w aptekach 1,35 mld zł na środki uśmierzające ból dostępne bez recepty. Kupiliśmy 115 mln opakowań. A kolejne pół miliarda wydaliśmy na takie leki poza aptekami. Problem z nadużywaniem leków przeciwbólowych był tak duży, że Ministerstwo Zdrowia zdecydowało na początku roku, by te w silniejszych dawkach były dostępne tylko w aptekach, a już nie w sklepach i na stacjach paliw.

– Pacjent z bólem musi najpierw zgłosić się do lekarza rodzinnego po skierowanie do specjalisty, a potem ze względu na limit przyjęć czekać na wizytę nawet kilka miesięcy. Ból nie poczeka. Zamiast tego pacjent idzie do apteki i kupuje popularne leki przeciwbólowe – mówi dr Anna Błażucka, neurolog z Instytutu Diagnostyki i Leczenia Bólu w Warszawie.

Dr Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi, że każdy lek dopuszczony do sprzedaży bez recepty jest bezpieczny, o ile stosuje się go zgodnie z zaleceniami. – Pod warunkiem, że trafi na świadomego pacjenta. Ketonal bez recepty służy wyłącznie do doraźnego stosowania – podkreśla.

Polacy niechętnie stosują się do zaleceń lekarskich i treści ulotek dołączanych do leków. Z przeprowadzonych kilka lat temu przez Woronia badań wynika, że jedna trzecia pacjentów przy braniu leków pomija zalecenia lekarskie. Farmakolodzy szacują również, że ulotki leków czyta ok. 15 proc. Polaków.

Więcej na ten temat na stronie Gazety Wyborczej.

Źródło: wyborcza.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dziennik Polski: sprzedaż leków poza kontrolą Dziennik Polski: sprzedaż leków poza kontrolą

Nielegalnym handlem medykamentami na bazarach praktycznie nie zajmuje się nikt. Tymczasem źle przech...

Cena leku wzrosła stukrotnie Cena leku wzrosła stukrotnie

337 zł kosztuje teraz (zamiast 3,2 zł) popularny lek dla chorych na raka. Przed zmianami na liście r...

„Każdy człowiek choć raz w życiu miał kłopot opisany w powyższej reklamie” „Każdy człowiek choć raz w życiu miał kłopot opisany w powyższej reklamie”

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na spot radiowy dotyczący produktu Obstilax. Zdaniem skarżą...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz