REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sanepid za sprzedażą szczepionek w gabinetach lekarskich

27 września 2018 04:50

Główny Inspektor Sanitarny podziela wątpliwości lekarzy dotyczące bezpieczeństwa szczepień przeprowadzanych szczepionkami zakupionymi w aptece i dostarczanymi przez pacjenta do punktu szczepień. Zwraca on uwagę, że niedochowanie odpowiednich warunków ich przechowywania i transportu może skutkować nawet wystąpieniem niepożądanych reakcji poszczepiennych.

Pacjenci zwiększają zapotrzebowanie na szczepionkę, magazynując ją - choć posiadają już ilość, która powinna wystarczać na okres od 5 do 7 miesięcy (fot. Shutterstock)

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia poprosiło Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie zaleceń dotyczących przeprowadzania szczepień zalecanych przeciwko grypie z użyciem szczepionek “przynoszonych w ręku przez pacjenta”, w związku z ryzykiem niezachowania łańcucha chłodniczego. Okazuje się, że Sanepid podziela wątpliwości lekarzy.

– Może to zagrażać bezpieczeństwu szczepień przeprowadzanych szczepionkami zakupionymi w aptece i dostarczanymi przez pacjenta do punktu szczepień – napisała Izabela Kucharska z uprawnienia Głównego Inspektora Sanitarnego, odnosząc się tym samym do wątpliwości lekarzy dotyczących zachowania zimnego łańcucha.

REKLAMA

Jej zdaniem niedochowanie odpowiednich, określonych przez producenta szczepionki, warunków temperaturowych przechowywania lub transportu może skutkować jej uszkodzeniem, a w konsekwencji spadkiem lub brakiem jej immunogenności, a nawet powodować ryzyko niepożądanych reakcji poszczepiennych w wyniku jej użycia.

REKLAMA

– Jednocześnie odpowiedzialność za negatywne skutki przeprowadzenia szczepienia szczepionką niespełniającą wymagań jakościowych i bezpieczeństwa ponosi lekarz – pisze przedstawicielka GIS.

W związku z powyższym wielu lekarzy odmawia przeprowadzania szczepień zalecanych (nieobowiązkowych) szczepionkami zakupionymi w aptekach i dostarczanymi do punktu szczepień przez pacjentów

Okazuje się, że podobne opinie i żądania jak PPOZ, wyrażały wcześniej również inne organizacje skupiające lekarzy np. Porozumienie Zielonogórskie i Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.

– Problem ten nie może zostać doraźnie załatwiony wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego lub organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lecz wymaga działań legislacyjnych, które umożliwiłyby prowadzenie dystrybucji (sprzedaży) szczepionek bezpośrednio przez lekarzy w gabinetach, w których prowadzone są szczepienia, z pominięciem dystrybucji aptecznej – pisze przedstawicielka GIS. – Taki sposób sprzedaży szczepionek, chociaż bezpieczny dla pacjenta i dający lekarzowi pewność co do zachowania jakości i bezpieczeństwa szczepień, rodzi jednak sprzeciw ze strony właścicieli aptek posiadających obecnie prawny monopol na prowadzenie dystrybucji leków (w tym szczepionek).

Prowadzenie sprzedaży leków i szczepionek jest obecnie możliwe wyłącznie w gabinetach lekarsko-weterynaryjnych

Izabela Kucharska wskazuje, że możliwe jest dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wychodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Zmiany miałyby polegać na umieszczeniu szczepionek w wykazie produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym.

REKLAMA

Zdaniem GIS w wykazie powinny znajdować się też preparaty immunologiczne wymagające zachowania warunków chłodniczych przechowywania konieczne do profilaktyki poekspozycyjnej chorób zakaźnych (immunoglobulina tężcowa, immunoglobulina botulinowa, immunoglobulina anty HBs, Immunoglobulina p-wściekliźnie), surowica przeciwko jadowi żmij, a ponadto również antybiotyki i leki przeciwwirusowe stosowane w poekspozycyjnej profilaktyce zakażeń (np. leki antyretrowirusowe konieczne do natychmiastowego zastosowania w przypadki narażenia na zakażenie HIV w wyniki zakłucia).

– Powyższa opinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie została przekazana Panu Ministrowi M. Czechowi, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia – czytamy w piśmie GIS.

Źródło: PPOZ[/url]

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dieta bezglutenowa niekorzystna dla zdrowych osób Dieta bezglutenowa niekorzystna dla zdrowych osób

Dieta bezglutenowa stosowana podczas leczenia celiakii, jest coraz bardziej popularna nawet wśród os...

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązują NRA do działania Wielkopolscy farmaceuci zobowiązują NRA do działania

W połowie marca w Poznaniu odbył się III Zjazd Sprawozdawczy VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej I...

Nowy premier nie jest zwolennikiem ‘apteki dla aptekarza’. Co to oznacza dla farmaceutów? Nowy premier nie jest zwolennikiem ‘apteki dla aptekarza’. Co to oznacza dla farmaceutów?

Prawdopodobnie dziś prezydent Andrzej Duda powoła rząd na czele z nowym premierem Mateuszem Morawiec...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz