REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sejmowa dyskusja o Prawie Farmaceutycznym

20 maja 2016 12:51

Podczas 19. posiedzenia Sejmu w dniu 19 maja poruszono temat zakazu reklamy aptek. Pytania zadali posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Jan Kilian oraz Aleksander Mrówczyński.

Posłowie PiS skierowali swoje pytania do Krzysztofa Łandy, wiceministra zdrowia. Poseł Jan Kilian, w swojej wypowiedzi podkreślił, że farmaceuta “jest ostatnią i właściwą osobą, która może ocenić, czy pacjent jest właściwie ordynowany, czy pacjent właściwie zrozumiał lekarza”. Poseł PiS zaznaczył, że obecnie, pacjenci nie traktują farmaceutów jako fachowców, ani aptek jako miejsc, w których mogą uzyskać pomoc.

Jan Kilian zaapelował o podniesienie kondycji ekonomicznej aptek nawiązując do zjawiska monopolizacji rynku aptecznego oraz przypominając o prawie 1 proc. posiadania rynku w danym województwie, co jest notorycznie łamane przez właścicieli aptek. Poseł przedstawił rozwiązania wprowadzone w innych krajach UE, które wprowadziły surowe ograniczenia w ilości posiadanych placówek.

REKLAMA

Wiceminister MZ Krzysztof Łanda zaznaczył, że w resorcie cały czas trwają prace nad zmianami w Prawie Farmaceutycznym. Oświadczył też, że został powołany zespół ds. opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty. Resort przewiduje duże zmiany, które w efekcie mają pozwolić na skuteczniejsze wykonywanie przepisów zarówno antykoncentracyjnych jak i o zakazie reklamy aptek.

REKLAMA

-Celem ministra zdrowia i zmian, które proponujemy, jest osiągnięcie zdrowej równowagi na rynku aptek. Rzeczywiście w tej chwili dochodzi do coraz większej dominacji sieci. My chcemy ten proces zatrzymać.-powiedział Krzysztof Łanda.

Jednocześnie Krzysztof Łanda zapowiedział, że w planach resortu jest ograniczenie ilości aptek, w których farmaceuta będzie mógł mieć 51 proc. udziałów oraz, aby zmiany w przepisach pozwoliły na przypisanie opieki farmaceutycznej do farmaceuty a nie apteki.

W kwestii reklamy aptek Krzysztof Łanda zaznaczył, że problemem jest wprowadzanie w błąd pacjentów, którzy są ich odbiorcami. – Nie chcemy zakazywać reklamy różnego rodzaju produktów, natomiast, proszę państwa, zdecydowanie chcemy walczyć z fałszywymi informacjami w tych reklamach. […] są w trakcie przygotowywania odpowiednie narzędzia prawne, które, mam nadzieję, tym razem skutecznie zablokują fałszywe treści w mediach, w reklamach, które dotyczą różnego rodzaju produktów wykorzystywanych w medycynie.

-Zarówno reklama, która jest kierowana do profesjonalistów, jak i reklama, która jest ogólnie dostępna w mediach, musi być zgodna z zasadami evidence-based medicine, czyli tam muszą być informacje, które są rzetelne i oparte na dowodach naukowych.- podkreślił wiceminister.

REKLAMA

Według posła Aleksandra Mrówczyńskiego właścicielami aptek powinni być tylko i wyłącznie farmaceuci. W swoim wystąpieniu również zwrócił uwagę na brak odpowiedniej opieki farmaceutycznej oraz konieczność ukierunkowania rynku na małe, rodzinne apteki, w których taka opieka miałaby rację bytu, przede wszystkim ze względu na to, że duże sieci nastawione są głównie na zysk.

Odpowiadając na ten apel, Krzysztof Łanda powiedział – apteka tylko i wyłącznie dla aptekarza, jak się wydaje, również byłaby krokiem zbyt daleko idącym. Wydaje mi się, że 51% dla farmaceutów i ograniczenie liczby posiadanych aptek czy udziału w aptekach do określonej, wynegocjowanej w konsultacjach społecznych liczby to są wystarczające i właściwe narzędzia, których użycia oczekuje społeczeństwo.

Źródło: Sejm

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Lekarze żyją w strachu przez przepisy ograniczające nielegalny wywóz leków Lekarze żyją w strachu przez przepisy ograniczające nielegalny wywóz leków

Zmiana przepisów dotyczących zapotrzebowań na leki sprawiła, że w strachu żyją wystawiający je lekar...

Gdy pióro nie nadąża za myślą… Gdy pióro nie nadąża za myślą…

Nigdy nie marzyła o farmacji, a jednak przez ponad czterdzieści lat pracowała w aptece. W jej życiu ...

BCC apeluje o promocję zdrowia w miejscu pracy BCC apeluje o promocję zdrowia w miejscu pracy

Zdrowie pracowników to znaczący kapitał każdej firmy. Ma również wymiar ekonomiczny i społeczny. Jeg...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz