Magazyn mgr.farm

Sieć aptek o połowę obniża cenę pigułki ‚dzień po’

28 czerwca 2017 08:02

Brytyjska sieć aptek Superdrug zdecydowała o obniżeniu ceny pigułki ‚dzień po’ o niemal połowę. Decyzja ta wywołała dyskusje w całym kraju i oczekiwania wobec innych aptek, aby również obniżyły ceny preparatu. Przeciwnicy tej decyzji ostrzegają, że jego niska cena może zachęcić do stosowania antykoncepcji awaryjnej, zamiast innych metod antykoncepcji.

Czy obniżenie ceny leku przez sieci aptek sprawi, że obniżą ją również inne placówki w Wielkiej Brytanii?

Superdrug obniżył cenę pigułki ‚dzień po’ Ezinelle (odpowiednik Levonelle) do £13,49, czyli niemal o połowę w stosunku do przeciętnej ceny tego typu preparatów w UK. Rzecznik prasowy sieci aptek twierdzi, że to odpowiedź na „ogromną potrzebę” zwiększenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej.

Ceny antykoncepcji awaryjnej i bez tej zmiany są w Wielkiej Brytanii są uznawane za jedne z najniższych w Europie. Jednocześnie dla kobiet posiadających na nią receptę lekarską, pigułka ‚dzień po’ jest dostępna za darmo. Tego typu preparaty są też dostępne bez recepty, po uprzedniej konsultacji z farmaceutą. W takich sytuacjach ich koszt to ok £25 za Levonelle i ok £30 za EllaOne (w zależności od recepty). W Wielkiej Brytanii farmaceuci przechodzą trening dotyczący antykoncepcji awaryjnej, który przygotowuje ich do rozmowy z pacjentką i pomaga udzielić optymalnej porady (czytaj więcej: Skąd w Polsce ten strach przed „pigułką po”?).

British Pregnancy Advisory Service określiło decyzję Superdrug jako „ważny krok” i liczy, że podobnie postąpią pozostałe apteki.

– Wiemy, że wysoki koszt antykoncepcji awaryjnej może stanowić istotną barierę w dostępie do niej dla kobiet, w sytuacji gdy inne metody zawiodły – mówi Ann Furedi, szefowa British Pregnancy Advisory Service. – Superdrug pokazuje, że możliwa jest sprzedaż tych bezpiecznych i skutecznych środków, w cenie zdecydowanie bardziej przystępnej niż dotychczas. W tej sytuacji nie widzę wymówki dla pozostałych, by nie mogli zrobić tego samego.

Sandra Gidley – szefowa Royal Pharmaceutical Society English Pharmacy Board – ocenia, że każda zmiana znosząca ograniczenia w dostępie dla kobiet do kontroli ich zdrowia seksualnego, jest dobrze widziana.

– To dobra wiadomość dla pacjentek – mówi Gidley. – £25 to duża kwota dla wielu osób potrzebujących tego typu rozwiązania.

Przeciwni takiej polityce Superdrug są członkowie Society for the Protection of Unborn Children.

– Powinno nas martwić, że Superdrug został przekonany przez środowiska aborcyjne do promowania preparatów, które prawdopodobnie niszczą ludzkie życie w jego zaczątkach i mogą poważnie szkodzić zażywającym je kobietom. To nie ma nic wspólnego z medycyną czy poważnym podejściem do planowania rodziny i zapobiegania niechcianym ciążom – mówi Anthony McCarty, dyrektor Society for the Protection of Unborn Children. – To, że Superdrug i British Pregnancy Advisory Service promują dla zysku nietrafione inicjatywy, wiele mówi o ich priorytetach.

Głos w tej sprawie zabrał również producent oryginalnego Levonelle, który wyjaśniał dlaczego cena jego preparatu przez lata utrzymywała się na tym samym poziomie.

– Cena została ustalona na tym poziomie częściowo dlatego, by antykoncepcja awaryjna nie stała się zamiennikiem regularnych metod antykoncepcji.

Przypomnijmy, że niedawno decyzję o bezpłatnym dostępie do antykoncepcji awaryjnej podjęła Irlandia. Tamtejsze apteki mogą sprzedawać pigułki ‚dzień po’ bez recepty od 2011 roku. Jednak do tej pory kobiety chcące otrzymać je za darmo, na kartę medyczną, musiały przedstawić receptę od lekarza pierwszego kontaktu. Od lipca będzie to możliwe bez konieczności wizyty u lekarza (czytaj więcej: W Irlandii pigułka „dzień po” dostępna za darmo i bez recepty).

Źródło: pharmaceutical-journal.com / independent.co.uk

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

W beskidzkich miastach apteki nocą nie dyżurują W beskidzkich miastach apteki nocą nie dyżurują

Do tej pory nocne dyżury pełniły apteki w Ustroniu, Skoczowie i Wiśle. Od początku marca te trzy mie...

Jak amerykańskie apteki informują o interakcjach? Jak amerykańskie apteki informują o interakcjach?

Gazeta „Chicago Tribune” przebadała lokalne apteki pod kątem wydawania niebezpiecznych połączeń lekó...

Nowoczesna apeluje o zawetowanie ‚apteki dla aptekarza’ Nowoczesna apeluje o zawetowanie ‚apteki dla aptekarza’

Nowoczesna zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie nowelizacji Prawa farmaceutycznego....

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz