REKLAMA
wt. 23 maja 2023, 11:01

Silna społeczność antyszczepionkowa nadszarpnęła wiarygodność autorytetu personelu medycznego

Temat szczepień, zwłaszcza tych dotyczących Covid-19, był i nadal jest tematem zażartych dyskusji. Z jednej strony zwolennicy w postaci przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, z drugiej przeciwnicy w formie zatwardziałych ugrupowań antyszczepionkowych. Natomiast pomiędzy nimi znajdują się zdezorientowani pacjenci, którzy szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Gdzie mają szukać informacji? Czy internet do właściwe miejsce na znalezienie wartościowych treści?

MedFake konferencja szczepienia covid-19 koronawirus 2023 debata fake news dezinformacja
Gabinet lekarski to zawsze dobre miejsce na edukację o szczepieniach (fot. screen)

Punktem wyjścia dla drugiego wykładu konferencji MedFake, zatytułowanego Medycyna vs Internet – o nierównej walce z dezinformacją, było poznanie problemów lekarzy mających kontakt z pacjentami o sceptycznym czy czasami wręcz negatywnym nastawieniu do szczepienia. Justyna Mieszalska – dyrektorka Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – zwróciła uwagę, że wiele osób odwiedzających POZ pojawia się z „wiedzą” pochodzącą z internetu.

– To, co pojawia się w internecie, jest dla pacjentów prawdą objawioną. Trudno jednak jest odsiać nieistotne informacje od tego, co jest oparte o EBM i aktualną wiedzę medyczną — dodaje Justyna Mieszalska.

Szczepienia a edukacja przedporodowa

Duża część rodziców nie decyduje się na zaszczepienie własnych dzieci z powodu obaw, które są bezpodstawne. Wśród nich wymienia m.in. ryzyko rozwoju autyzmu lub utraty słuchu u zaszczepionego dziecka, obecność w składzie szczepionki rtęci czy też… abortowanych płodów.

– Niektórzy rodzice nie pokazują wprost swojego nastawienia do szczepień. Odwlekają jednak, bo być może dziecko zachoruje i wówczas szczepienie nie będzie potrzebne — dodaje Justyna Mieszalska.

Justyna Mieszalska mocno podkreśliła, że prawdziwym orężem POZ są położne. Jej zdaniem rozmowy o szczepieniach i ich zaletach powinny odbywać się już na etapie edukacji przedporodowej w gabinecie ginekologicznym.

– Ten okres 8 czy 9 miesięcy to czas, kiedy kobieta może dowiedzieć się o plusach wynikających z podania dziecku szczepionki, że szczepienia do 18. miesiąca życia są ważne oraz jak wpływają na dalszy rozwój dziecka — wyjaśniła dyrektorka Centrum medycznego WUM.

NOP – główny sprzymierzeniec dezinformacji

W poprzednim wykładzie konferencji MedFake przyrównano internetową dezinformację do wirusa, który rozprzestrzenia się i zaraża strachem. Doktor Aneta Tomaszewska – badaczka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – zwróciła jednak uwagę, że nie wszyscy pacjenci korzystają z Internetu. Mimo to mają jednak kontakt z problemem fake newsów. Ponadto wspomniała, że przeciwnicy szczepień koncentrują się głównie na niepożądanych odczynów poszczepiennych. Czy rzeczywiście stanowią tak duże ryzyko dla pacjentów?

– Na około 65 milionów szczepień wykonanych w Polsce, łącznie do GIS spłynęło ponad 18 tysięcy zgłoszeń o działaniach niepożądanych. Z tego 16 tysięcy było łagodnych czy w postaci lokalnych odczynów — wyjaśnił prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński.

Łagodne odczyny to naturalna odpowiedź organizmu, która jest formą reakcji ze strony układu immunologicznego na podaną szczepionkę. Co jednak z pozostałymi 2 tysiącami odczynów, które okazały się znacznie poważniejsze? Profesor Bolesław Samoliński wspomniał, że w ubiegłym roku Rzecznik Praw Pacjenta wprowadził ustawę o funduszu kompensacyjnym obejmującym m.in. szczepienia na Covid-19 czy sezonową grypę.

– Do końca 2022 roku wpłynęło ponad 1400 wniosków o uzyskanie rekompensaty w związku z występowaniem odczynów poszczepiennych. Warunkiem przyznania były NOPy w postaci wstrząsu anafilaktycznego lub co najmniej 2 tygodnie hospitalizacji. Pacjenci mogli otrzymać świadczenie kompensacyjne o wartości nawet 100 tysięcy złotych. Jak się okazało, zaledwie 1/4 była związana z wykonanymi szczepieniami — tłumaczył prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński.

Profesor Bolesław Samoliński dodał także, że wyjątkowo niebezpiecznymi następstwami szczepienia był zespół Guillaina-Barrego. Ta niezwykle ciężka forma neuropatii pojawiła się u 22 polskich pacjentów, którzy przystąpili do szczepienia. Jednak liczba osób uratowana dzięki programowi szczepień przeciwko Covid-19 jest wielokrotnie większa.

– Wiedza o działaniach niepożądanych w internecie jest nieadekwatna do wiedzy i danych, które rzeczywiście posiadamy — podsumował.

Niezbędna rola odpowiedniej komunikacji z pacjentem

Sceptyczność pacjentów względem szczepień okazuje się dużym problemem dla personelu medycznego. Doktor Paulina Mularczyk-Tomczewska wskazała, że bezpośrednia konfrontacja z rodzicem o negatywnym nastawieniu mija się z celem i nie przynosi pożądanego efektu.

– Rodzic wątpiący potrzebuje być wysłuchanym. Potrzebuje pola do wyrażenia swoich obaw i wątpliwości, które powodują, że nie chce zaszczepić swojego dziecka. Gdy mają taką możliwość, to wówczas otwiera się droga do dalszego dialogu — oznajmiła dr Paulina Mularczyk-Tomczewska.

Głównym oczekiwaniem rodziców jest indywidualne podejście do dziecka. Z jednej strony pacjenci chcą rozmów o niepożądanych odczynach poszczepiennych i temat ten nie będzie bagatelizowany. Z drugiej potrzebują wskazówek dotyczących postępowania, gdy po wykonanym szczepieniu pojawią się u dziecka niepokojące objawy.

– Zarówno personelowi medycznemu, jak i rodzicowi zależy na tym samym. Najlepszym wyborze dla dziecka i zapewnieniu mu długofalowego bezpieczeństwa zdrowotnego —  wyjaśniła dr Paulina Mularczyk-Tomczewska.

Poprawa wizerunku POZ w oczach pacjenta

O istotnej roli dialogu z pacjentem wspomniała też Justyna Mieszalska. Dyrektorka Centrum Medycznego WUM jednak, że kluczowymi kwestiami jest przedstawienie pacjentom korzyści z wykonanego szczepienia. Równie ważne jest użycie prostego, przyjaznego języka, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Ponadto nie można zapominać m.in. o organizacji szczepień, wyposażeniu gabinetu czy podejściu personelu medycznego do dziecka i rodzica. W tym wszystkim trzeba pamiętać, że pacjent wymaga indywidualnego traktowania. Niemniej jednak ponownie przywołała kwestię edukacji przedporodowej.

 – Jest bardzo duża szansa na to, aby matka przyszła z dzieckiem nie tylko pozytywnie nastawiona. Ważne, żeby wiedziała, jakie są korzyści ze szczepienia i dlaczego powinna to zrobić. Te kilkanaście wizyt z lekarzem i położną to doskonały czas na przekazanie wiedzy wyjaśniła dyrektorka Centrum medycznego WUM.

Doktor Paulina Mularczyk-Tomczewska dodała, iż komunikacja oparta wyłącznie na korzyściach szczepień nie zawsze okazuje się skuteczna. Zasugerowała natomiast, że personel medyczny może koncentrować się podczas rozmów z rodzicami na problemach, których można uniknąć.

– Dziecko nie będzie narażone na potencjalne powikłania, które mogą być bardziej negatywne niż odczyn poszczepienny. Warto też wskazać rodzicom, że dzięki szczepieniu dziecko nie przeniesie tego zakażenia na pozostałych domowników oznajmiła dr Paulina Mularczyk-Tomczewska.

Pacjenci (i szczepienia) potrzebują autorytetów

Odpowiedni dialog to nie wszystko. Internet i niezwykle silna społeczność antyszczepionka nadszarpnęła wiarygodność autorytetu personelu medycznego. Co gorsza, do grona przeciwników szczepień niejednokrotnie należą osoby będące lekarzami lub innymi specjalistami z dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych. Zdaniem prof. dr hab. n. med. Bolesława Samolińskiego walka z zagorzałymi antyszczepionkowcami mija się z celem. Lekarze i pozostali przedstawiciele systemu ochrony zdrowia powinni skoncentrować się na pozostałych osobach z wątpliwościami.

– Walczmy o tę część populacji, która potrzebuje naszego autorytetu. O tych ludzi, którzy mogą zmienić swoje poglądy na podstawie wiarygodnych i udokumentowanych dowodów  zreasumował prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński.

Budowanie świadomości społecznej o bezpieczeństwie programów szczepiennych należy rozpocząć już na etapie planowania ciąży. Twórcy i przedstawiciele systemu ochrony zdrowia muszą koncentrować się w głównej mierze na zrozumiałym i skutecznym dialogu z pacjentami. Dzięki temu istnieje szansa na wzrost poziomu wyszczepialności, co będzie mieć wartościowe znaczenie dla zdrowia publicznego.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wiarygodność personelu nadszarpnęła covidowa świroza, która jak za dotknięciem różdżki skończyła się gdy skończyły się dodatki pieniężne, a od wschodu przybyło nam milion ludzi w granicach kraju. Antyszczepy to przy tym mały przyczynek