REKLAMA
wt. 29 maja 2018, 07:16

Silne leki w punktach aptecznych? Tego chcą posłowie.

Grupa posłów skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dostępności silnych leków w wiejskich punktach aptecznych. Problem ma dotyczyć nawet 100 tys. pacjentów, którzy co miesiąc zaopatrują się w tego typu placówkach. Powraca też temat likwidacji kształcenia techników farmaceutycznych

Interpelacje zostały wystosowane w związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców wsi. (fot. Shutterstock)

Krystyna Wróblewska, Joanna Borowiak, Elżbieta Duda, Małgorzata Zwiercan a także w osobnej interpelacji Władysław Kosiniak-Kamysz – to posłowie, którzy w ostatnim czasie wysłali do Ministra Zdrowia pytania dotyczące możliwości sprzedaży w punktach aptecznych kilkunastu leków, które obecnie dostępne są tylko w aptekach. Znajdują się na niej: Foradil, Forastmin, Oxis Turbohaler, Oxodil, Zafiron, Symbicort Turbohaler, Salmex Asarin, Fostex, Nitromint, Sustonit, Penthaerretrytiol Compositum, Serevent, Pulmoterol, Coffecorn Forte, Alfadiol, Buscopan, Scopolan, Berotec, Angedil, Dexcel, Normatens, Brinerdin, Prograf, Advagraf, Fostimon, Bravelle, Osteogenon, Fluomizin Glob.Vag, Yellox, Cilestop, Decilosal, Noclud, Trajenta, Cytotec, Arthrotec, Janria, Ristaben, Argosulfan, Milgamma Ampułki, Memabix Amp., Seebri Breezhaler, Metoclopramid Amp., Opokan Amp., Dexaven Inj., Biofuroxym Amp., Linkoacin Amp..

Interpelacje zostały wystosowane w związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców wsi. Posłowie proszą o wyjaśnienie czy mieszkańcy wsi mogą liczyć na rozszerzenie asortymentu punktów aptecznych o ww. preparaty, tak by pacjent, któremu zabraknie leku, nie musiał udawać się kilkadziesiąt kilometrów do oddalonej miejskiej apteki.

– Wiadomo, że problem dotyczy dość znacznej ilości pacjentów zaopatrujących się punktach aptecznych, którzy po leki z tzw. listy udają się do miejskich aptek. Dane z punktów aptecznych wskazują na około 50 osób w skali miesiąca na 1 punkt, co przy ilości około 2000 punktów aptecznych miesięcznie pozbawia 100 000 osób możliwości zaopatrywania się w punktach aptecznych – pisze poseł Waldemar Kosiniak-Kamysz.

Twierdzi one, że według danych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Alergię w 2017 r. na astmę rozpoznaną cierpi 1,7 mln pacjentów, a nierozpoznana jest u około 2,3 mln pacjentów. W sumie dotkniętych tą chorobą w Polsce jest około 4 mln osób.

– Założenia mówiące o 100 tys. chorych, którym blokuje się możliwość zaopatrywania się w niezbędne leki, w skali kraju są zapewne dalece niedoszacowane, skala problemu jest znacznie większa, dlatego tak ważne jest, by Minister Zdrowia przyjrzał się temu problemowi i czym prędzej wdrożył korzystne dla pacjentów rozwiązania – apeluje poseł.

Władysław Kosiniak-Kamysz w innej interpelacji przyznaje też, że do jego biura poselskiego docierają sygnały, iż występuje bardzo istotny problem dotyczący braku kształcenia techników farmaceutycznych.
– Likwidacja kształcenia techników farmaceutycznych nie była dobrą decyzją. Reprezentujący tę kategorię pracowników Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP od dawna podnosi ten problem. Domaga się m.in. rozpatrzenia tej sprawy na forum Komisji Zdrowia. Dotyczące tej kwestii postulaty są jednak pomijane milczeniem, a podobnie zachowuje się urzędowy pion kierowanego przez Pana resortu – pisze poseł.

Uważa, że problem jest na tyle ważny, że nie można go pominąć. Dlatego pyta dlaczego decyzja o zaprzestaniu kształcenia techników farmaceutycznych została podjęta bez konsultacji z tym środowiskiem? Co zamierza zrobić Pan Minister, by zawód technika farmaceutycznego ponownie pojawił się na liście specjalności kształconych w odpowiednim typie szkół zawodowych?

Źrodło: [url=http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1AF99477&view=6]Interpelacja 22393[/url] / [url=http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=63AC583F&view=5]Interpelacja 22259[/url] / [url=http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=488F69FD&view=5]Interpelacja 22333[/url]