REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Śląsk: Na 12 skontrolowanych aptek, w 7 nie było farmaceuty. A co z resztą Polski?

5 czerwca 2018 04:50

Sobota 19 maja była pracowita dla inspekcji farmaceutycznej choć… nie we wszystkich województwach. W całej Polsce odbyły się tego dnia 34 kontrole aptek. Zdecydowanie najaktywniej ten dzień spędzili pracownicy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach. W sumie skontrolowali 12 aptek. Aż w 7 nie było tego dnia na zmianie żadnego farmaceuty…

W sumie w całej Polsce przeprowadzono tego dnia 34 kontrole w aptekach. Brak farmaceuty na zmianie stwierdzono w 10 przypadkach. (fot. Shutterstock)

Sobota 19 maja była szczególnym dniem dla wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych sobót, tę pracownicy inspekcji spędzili bowiem w pracy. To efekt zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który ustanowił 4 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. Jednocześnie zadecydował też, że będą musieli oni odpracować ten dzień w sobotę 19 maja.

Niepisana umowa ws. sobót w aptekach?

Kilka tygodni temu zastanawialiśmy się czy wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni wykorzystają tę okazję, do wzmożonych kontroli w aptekach (czytaj więcej: To będzie pracowita sobota dla inspekcji farmaceutycznej…). W środowisku farmaceutycznym od dawna bowiem mówiło się o tym, że poza godzinami i dniami urzędowania inspekcji, w aptekach często brakuje farmaceutów.

REKLAMA

– Jest niepisana umowa: my kontrolujemy od rana do godz. 16 i w tym czasie jest farmaceuta. Wieczorami inspektorzy nie pracują i właściciele aptek o tym wiedzą – mówił na początku stycznia anonimowo jeden z inspektorów farmaceutycznych w rozmowie z dziennikarzami Gazety Prawnej (czytaj więcej: Gdyby inspektorzy egzekwowali ten przepis, już dziś nawet połowę aptek należałoby zamknąć).

REKLAMA

Jak się później okazało w roku 2017 ze wszystkich 16 wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych, tylko 5 przeprowadziło kontrole w aptekach poza godzinami pracy urzędu, tj w godzinach popołudniowych, w dni wolne, soboty i święta.

Rekordzistą pod tym względem jest Lubuski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, który przeprowadził aż 39 kontroli doraźnych w soboty. Również na Śląsku tamtejszy WIF przeprowadził 11 kontroli w soboty (czytaj więcej: Sprawdziliśmy gdzie WIF kontroluje apteki poza godzinami urzędowania. Te dane niepokoją…). 11 Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych przyznało, że nie przeprowadzali kontroli w godzinach popołudniowych, soboty i dni wolne od pracy.

Czy zatem wykorzystali pracującą sobotę 19 maja by poprawić swoje statystyki? Okazuje się, że… niekoniecznie. Zapytaliśmy wszystkich 16 Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych o harmonogram i wyniki kontroli, które odbyły się w aptekach tego jednego dnia. W prawie połowie województw takich kontroli nie przeprowadzono (podlaskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie). Inspekcje aptek odbyły się w 9 województwach. Ich natężenie i efekty bywały różne.

Kontrole w aptekach 19 maja

Jak wynika z informacji, które przekazali nam Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni, zdecydowanie najaktywniej spędzili ten dzień pracownicy Śląskiego WIF. W sumie przeprowadzili 12 kontroli w aptekach – to więcej niż przez cały ubiegły rok, jeśli chodzi o kontrole aptek w sobotę. Jednocześnie w 7 z nich kontrolerzy stwierdzili brak na zmianie farmaceuty. Na drugim miejscu uplasował się Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim. W lubuskim skontrolowano tego dnia 8 aptek i w 2 z nich stwierdzono brak na zmianie farmaceuty.

Na trzecim stopniu podium znalazły się ex aequo WIF w Rzeszowie i WIF w Lublinie. Oba urzędy przeprowadziły po 4 kontrole i w obu przypadkach za każdym razem w aptece znajdował się farmaceuta. Zabrakło go natomiast w województwie małopolskim, gdzie WIF przeprowadził tego dnia tylko jedną kontrolę.

REKLAMA

W sumie w całej Polsce przeprowadzono tego dnia 34 kontrole w aptekach. Brak farmaceuty na zmianie stwierdzono w 10 przypadkach.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poinformował nas, że 19 maja nie kontrolował aptek, ale przeprowadzono jedną interwencję dotyczącą możliwości naruszenia w sobotę przez aptekę ogólnodostępną przepisu wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne (brak farmaceuty). Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nieprawidłowości w tym zakresie jednak nie stwierdzono.

Na marginesie warto jeszcze zwrócić uwagę na dość nietypową reakcję, jaką wywołała nasza „zapowiedź” pracującej soboty WIF. Po publikacji tej informacji 17 maja, do naszej redakcji zaczęły spływać zarzuty ze strony farmaceutów. Z jednej strony sygnalizowali oni, że pod wpływem naszej publikacji właściciele ich aptek, postanowili „zabezpieczyć” tę sobotę i sprowadzono farmaceutów tego dnia do pracy. Z drugiej strony farmaceuci zarzucali nam, że informując o możliwych kontrolach, utrudniliśmy przyłapanie wielu aptek na funkcjonowaniu nieprawidłowym z obowiązującym prawem.

Jak pokazują jednak powyższe dane, mimo naszych ostrzeżeń bliski 30% skontrolowanych aptek działało tego dnia niezgodnie z przepisami…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

MF Wrocław: “Akcja interakcja!” MF Wrocław: “Akcja interakcja!”

We Wrocławiu zorganizowano przedsięwzięcie pod nazwą “Akcja interakcja! Sprawdź swoje leki z farmace...

Uwaga na listy z NFZ Uwaga na listy z NFZ

Jak podaje Radio ZET, przestępcy znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Mieszkańcy województw...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany… Nowe rozporządzenie w sprawie recept już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany…

W czwartek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Zgodn...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz