REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Stracili zezwolenie na aptekę, bo nie znali przepisów?

5 stycznia 2018 08:50

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie cofnął zezwolenie na prowadzenie apteki, która sprzedała leki za kwotę około 6000 zł innej aptece. Co ciekawe obie apteki należały do tych samych przedsiębiorców, tyle że w ramach innych spółek. Właściciele tłumaczyli, że nie znali obowiązujących przepisów zakazujących obrotu lekami między aptekami…

Przedsiębiorcy w pismach wysyłanych do WIF podkreślali, że nie znali obowiązujących przepisów i nie mieli wiedzy o zakazie sprzedaży. (fot. Shutterstock)

Pod koniec 2016 roku Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie przeprowadził kontrolę planową apteki ogólnodostępnej, które zakres obejmował między innymi warunki przechowywania leków oraz prowadzenia ich obrotu. Inspektor kontrolujący aptekę w ramach kontroli prawidłowości prowadzonego obrotu przeprowadził szczegółową analizę przychodu i rozchodu produktów leczniczych. W trakcie kontroli okazało się, że apteka wystawiła 9 faktur sprzedaży na… inną aptekę.

W sumie na wszystkich fakturach znalazły się produkty za kwotę 6141,96 zł brutto. Były wśród nich takie leki jak Renofren, Biotebal, Bisocard, Seebri Breehaler, Beto, Betaloc, Biotropil, Nicorette itd. Przedmiotem sprzedaży nie były zatem leki powszechnie uznawane za „deficytowe”, a preparaty najpopularniejsze i często dostępne bez recepty.

REKLAMA

Na podstawie analizy wymienionych faktur stwierdzono, że kontrolowana apteka zbywała produkty lecznicze do innej apteki, a więc dokonywała obrotu na warunkach niezgodnych z ustawą Prawo farmaceutyczne. W rezultacie Małopolski WIF wszczął postępowanie w sprawie cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

REKLAMA

Po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania, wspólnicy spółki, do której należała apteka, przesłali pismo z wyjaśnieniami. Tłumaczyli oni, że skład właścicielski obu aptek jest taki sam, ale posiadają one różne numery NIP. Sprzedawanie przez jedną aptekę, leków drugiej było efektem prowadzenia zakupów promocyjnych (przedstawicielskich), wspólnie dla obu spółek, wynikające z możliwości uzyskania większego rabatu oraz ograniczenia kosztów zamówienia.

Małopolski WIF wyjaśnił, że z dniem 12.07.2015 r. ustawodawca wprowadził rygorystyczne zmiany w brzmieniu art. 103 ustawy Prawo farmaceutyczne, których istotą było całkowite wykluczenie nieprawidłowości dotyczących prowadzenia obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Mianowicie na mocy art. 103 ust. 1 pkt 2 wojewódzki inspektor farmaceutyczny został zobligowany do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego w przypadku naruszenia przepisu art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne, który stwierdza, że: „Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu”.

Przedsiębiorcy w pismach wysyłanych do WIF podkreślali, że nie znali obowiązujących przepisów i nie mieli wiedzy o zakazie sprzedaży.

– Należy mieć na względzie, że podmiot prowadzący aptekę otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zobowiązał się do przestrzegania wszystkich, a nie wybranych przepisów prawa. Tym samym podmiot prowadzący aptekę wskazując w piśmie, że niedozwolona sprzedaż wynikała z niewiedzy i nieznajomości przepisów pominął obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, które zostały określone w przepisach ustawy. Spółka cywilna jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego i nie może zasłaniać się nieznajomością powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa regulującego działalność gospodarczą, która prowadzi. Ponadto prowadzenie apteki jest związane z obowiązkiem zatrudniania kierownika będącego farmaceutą, po którego stronie również występuje obowiązek szczegółowej znajomości przepisów Prawa farmaceutycznego oraz aktów wykonawczych – czytamy w uzasadnieniu decyzji WIF.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznym podkreślił, że zezwolenie na prowadzenie apteki udziela się osobom fizycznym, osobom prawnym oraz niemającym osobowości prawnej spółkom prawa handlowego (art. 99 ust. 4 Prf). W związku z tym przedsiębiorcą prowadzącym apteki, do których były sprzedawane produkty lecznicze przez przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, a właściwe, którzy zawarli umowę spółki cywilnej, była spółka jawna występująca samodzielnie w obrocie prawnym. Fakt, że wspólnikami tej spółki są te same osoby, nie może prowadzić do wniosku, że było to „przesunięcie w obrębie jednego podmiotu właścicielskiego”. Była to sprzedaż dokonana przez dwóch przedsiębiorców prowadzących aptekę innemu przedsiębiorcy prowadzącemu apteki albowiem handlowa spółka osobowa we własnym imieniu nabywa prawa, a nawet własność nieruchomości i inne prawa rzeczone oraz zaciąga zobowiązania (art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Natomiast skład osobowy tej spółki niezależnie od nieprzerwanej działalności może ulegać zmianie.

REKLAMA

– Podsumowując fakt, że przedsiębiorcy prowadzący przedmiotową aptekę dokonali sprzedaży produktów leczniczych do aptek prowadzonych przez spółkę jawną, w której są wspólnikami nie może prowadzić do wyłączenia zastosowania do takiej sytuacji dyspozycji art. 86a, a w konsekwencji art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego – podsumowuje WIF.

Mając na uwadze przytoczone przepisy prawa i ustalony stan faktyczny Inspektor stwierdził, że w niniejszej sprawie miało miejsce naruszenie ustawowego zakazu sprzedaży produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną innym aptekom ogólnodostępnym, a tym samym po stronie organu zaktualizował się obowiązek cofnięcia zezwolenia.

– Nie może na to mieć wpływu, ani wartość sprzedanych produktów leczniczych, ani też struktura właścicielska podmiotów prowadzących apteki, która w przypadku spółek takich jak spółka jawna może ulegać zmianom, albowiem brak jest w ustawie wyłączenia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia w przypadku takim, jak w niniejszej sprawie. Ponadto należy zaznaczyć, że o ile ustalenie sprzedaży produktów leczniczych do innej apteki przed dniem 12.07.2015 r. mogłoby być przedmiotem ewentualnej uznaniowości organu, czy należy cofać zezwolenie, to zbywanie produktów leczniczych po zmianie przepisów obliguje organ do wydania decyzji cofającej zezwolenia albowiem ustawodawca nie pozostawił mu w tej kwestii żadnej uznaniowości – uzasadniał Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, wydając decyzję cofającą zezwolenie na prowadzenie apteki.

Treść decyzji dostępna do pobrania z TEGO ADRESU.

Źródło: Małopolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowelizacja PF spowoduje wzrost cen leków Nowelizacja PF spowoduje wzrost cen leków

Znowelizowane przepisy mają zatrzymać zjawisko wywozu leków za granicę....

Nadmiar suplementu diety nie szkodzi? Nadmiar suplementu diety nie szkodzi?

Jednostkowe opakowanie suplementu diety może gramaturą odbiegać od podanej na nim informacji w grani...

POPON: apteki nie mogą być karane dodatkową daniną POPON: apteki nie mogą być karane dodatkową daniną

- Proponowana stawka podatku od sprzedaży detalicznej w soboty i niedziele dla aptek ograniczy pacje...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz