Magazyn mgr.farm

Studenci farmacji o projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego

15 grudnia 2016 11:18

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji wystosowało oficjalne stanowisko popierające projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, które procedowanie trwa właśnie w Sejmie.

ptsf.png

– W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, niezależnej organizacji non-profit, zrzeszającej najaktywniejszych studentów kierunku farmacja z całej Polski, wyrażamy pełne poparcie dla działań podjętych przez Naczelną Radę Aptekarską w odniesieniu do projektu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, procedowanej w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego – czytamy w stanowisku.

„Jako przyszli magistrowie farmacji i członkowie samorządu zawodowego, pragniemy wyrazić uznanie dla Naczelnej Rady Aptekarskiej za podjęcie publicznej debaty i działań zmierzających w kierunku kształtowania pozycji aptek w systemie ochrony zdrowia oraz budowaniu przyszłości zawodu aptekarza w Polsce. Chcielibyśmy, aby apteka ogólnodostępna była zawsze miejscem, w którym możemy w zgodzie z literą prawa, Kodeksem Etyki Aptekarza RP oraz własnym sumieniem wykorzystywać de lege artis całokształt wiedzy zdobytej podczas studiów. Tylko autonomiczna pozycja farmaceuty, pozbawiona jakichkolwiek nacisków, daje taką szansę i możliwość na optymalne zabezpieczenie interesu zdrowotnego i ekonomicznego pacjenta.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne wspierany przez Naczelną Radę Aptekarską w bezpośredni sposób odnosi się do problemów dotykających polskich farmaceutów i jest reakcją, dającą rzeczywistą szansę na zapobieżenie zjawiska makdonaldyzacji, zachowanie równowagi pomiędzy podmiotami sieciowymi, a indywidualnymi oraz zwrócenie rozwoju polskiego aptekarstwa w kierunku modelu, w którym apteka nie jest “drogerią z lekami”, a placówką ochrony zdrowia. Dzięki temu interes zdrowotny pacjentów nie będzie stawał w kontrze do działalności komercyjnej. Zgadzamy się również ze stanowiskiem NRA mówiącym, iż objęcie proponowanymi przez Parlamentarzystów zasadami wyłącznie nowo powstające apteki nie spowoduje masowych bankructw, wywłaszczania, zmniejszenia dostępności leków, wzrostu ich cen ani bezrobocia wśród farmaceutów. Model “apteki dla aptekarza” jest zgodny z prawem polskim i unijnym oraz z powodzeniem funkcjonuje w wielu krajach Europy Zachodniej.

Ponadto proponowane zmiany znacznie ułatwią prowadzenie opieki farmaceutycznej w zgodzie z Art. 2a pkt. 7 Ustawy o Izbach Aptekarskich i zasadami etyki zawodowej, którymi związany jest każdy farmaceuta należący do samorządu aptekarskiego. Niemożliwe jest pogodzenie prowadzenia opieki farmaceutycznej w sposób rzetelny, w interesie pacjenta i zgodnie z założeniami Evidence Based Medicine z jednoczesną realizacją czynności reklamowych i wykonywaniu planów sprzedażowych.

Propozycje de lege ferenda w zakresie kryteriów geograficzno-demograficznych, ograniczających możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki oceniamy jako skuteczne mechanizmy ograniczające koncentrowanie się podmiotów na niewielkiej przestrzeni oraz nieuczciwą konkurencję. Proponowane rozwiązania mogą spowodować bardziej równomierne lokowanie aptek i odzyskanie przez nie stabilności finansowej, a co najważniejsze przyczynić się do poprawienia dostępności leków w miejscach, gdzie jest to obecnie utrudnione.

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji stoi na stanowisku, że projekt nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, wspierany przez Naczelną Radę Aptekarską ma szansę na wyeliminowanie większości niepożądanych na rynku zjawisk, w tym niebezpieczeństwa tworzenia oligopoli, narastającej fali likwidacji aptek indywidualnych, ciągłych braków leków ważnych z punktu widzenia zdrowia i życia pacjentów, postępującej degradacji roli zawodu farmaceuty i zastępowanie go niższym personelem. Jednocześnie uważamy, że samorząd aptekarski w ramach dostępnych narzędzi oraz we współpracy z administracją publiczną, powinien dokładać wszelkich starań, aby świadczone usługi farmaceutyczne spełniały standardy etyczne i były zgodne z już obowiązującym prawem. ”

Źródło: ptsf.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

UM w Lublinie: konferencja naukowa „Farmakoterapia w geriatrii” UM w Lublinie: konferencja naukowa „Farmakoterapia w geriatrii”

Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji organizuje i zaprasza do udziału w otwartej konferencji nau...

NIK: kolejki do lekarzy i szpitali coraz dłuższe NIK: kolejki do lekarzy i szpitali coraz dłuższe

Zwiększanie środków na leczenie nie przełożyło się na poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych. Podo...

VIDEO: Ryszard Petru twierdzi, że w aptekach pojawi się kiełbasa VIDEO: Ryszard Petru twierdzi, że w aptekach pojawi się kiełbasa

Lider Nowoczesnej znów błysnął brakiem wiedzy o zasadach funkcjonowania aptek. Jego ugrupowanie nale...