REKLAMA
wt. 7 listopada 2023, 12:33

Studia podyplomowe z opieki farmaceutycznej w geriatrii startują w grudniu

W pierwszy weekend grudnia br. rusza już XIX edycja studiów podyplomowych Opieka farmaceutyczna w geriatrii. To studia, których celem jest przygotowanie farmaceuty do świadczenia usług farmaceutycznych nad pacjentami w wieku podeszłym. Kadrę dydaktyczną tych studiów stanowią znani i cenieni propagatorzy opieki farmaceutycznej w naszym kraju, tacy jak prof. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, czy dr Piotr Merks. 

Studia podyplomowe "Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka" przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja (fot. Shutterstock)
Studia podyplomowe "Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka" przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja (fot. Shutterstock)

Przeglądy lekowe w Polsce są niezbędne

Program pilotażowy przeglądów lekowych, który zakończył się w tym roku, pokazał, że świadczenie tej usługi przez farmaceutów w naszym kraju jest niezbędne. W pilotażu wzięło udział 850 pacjentów. Efektem pracy farmaceutów było zmniejszenie u 65% chorych, liczby zażywanych przez nich leków. U 60% pacjentów biorących udział w pilotażu udało się także ograniczyć ryzyko wystąpienia interakcji, a u blisko 40% wyeliminować stosowanie nieprawidłowej farmakoterapii. Jak pokazał pilotaż przeglądów lekowych, oprócz powyżej wymienionych korzyści, usługa ta pozwala również na realne obniżenie ponoszonych przez pacjenta wydatków na farmakoterapię, 

Pozytywne opinie na temat przeprowadzonych przeglądów lekowych wyrażali również sami pacjenci. Aż 83% z nich potwierdziło, że po wykonaniu przeglądu lekowego poprawiło się ich samopoczucie, a u 68% nastąpiła redukcja odczuwanego bólu. 87% pacjentów uznało natomiast, że wykryte przez farmaceutów problemy lekowe były istotne dla ich zdrowia. Blisko 94% chorych biorących udział w pilotażu stwierdziło natomiast, że informacje przekazane im przez farmaceutów zwiększyły nie tylko ich wiedzę na temat przyjmowanych preparatów, ale i bezpieczeństwo prowadzonej terapii. 

Przygotowanie farmaceuty do świadczenia usługi farmaceutycznych u pacjentów geriatrycznych

Wszystkie powyższe dane wskazują, że świadczenie usług opieki farmaceutycznej u pacjentów geriatrycznych, którzy są obarczeni największym ryzykiem wystąpienia u nich problemów lekowych, jest niezbędne. Z tego względu warto zainteresować się ofertą studiów podyplomowych Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka, których celem jest przygotowanie farmaceuty do pełnienia opieki farmaceutycznej nad pacjentem w wieku podeszłym. Absolwent, który ukończy te studia, będzie przygotowany do pełnienia roli eksperta od farmakoterapii. Będzie umiał zbierać wywiad medyczny i farmakoterapeutyczny od pacjenta, oraz przygotowywać na jego podstawie zindywidualizowany plan opieki farmaceutycznej. Co niezwykle istotne, absolwent tych studiów nabędzie także umiejętność nie tylko współpracy z pacjentem, ale i z lekarzem, co jest niezbędne w procesie terapii chorych z wieloma schorzeniami, a co za tym idzie zmagających się również z polipragmazją. 

Jak wyglądają studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka”?

Nauczanie prowadzenia przeglądów lekowych na studiach podyplomowych Opieka farmaceutyczna w geriatrii teoria i praktyka odbywa się, tzw. metodą amerykańską- brown bag session. Jest ona oparta o przeprowadzenie wywiadu medycznego oraz farmakoterapeutycznego z pacjentem w warunkach niesymulowanych. Oznacza to, że uczestnicy tych studiów za każdym razem mają do czynienia z innym pacjentem, a co za tym idzie, mogą pojawić się całkiem nowe problemy, z którymi będą musieli zmierzyć się w praktyce. Taka metodyka nauczania przeglądów lekowych jest uznawana za najbardziej efektywną i bazują na niej wszystkie wzorce europejskie.

Studia podyplomowe Opieka farmaceutyczna w geriatrii teoria i praktyka przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja. Mimo że bazują one na metodzie amerykańskiej, są prowadzone w języku polskim. Odbywają się one w formie hybrydowej. Składa się na nią 2 zjazdy stacjonarne (jeden 2-3 grudnia 2023 roku oraz drugi- na początku maja 2024 roku) oraz z 6 zjazdów w formie online, które zawsze odbywają się w weekendy. Warunkiem ukończenia tych studiów jest zdanie egzaminu , na który składa się część testowa oraz część praktyczna. 

Zapisy na tegoroczną edycję studiów podyplomowych Opieka farmaceutyczna w geriatrii teoria i praktyka cały czas trwają. Link do zapisów znajduje się TUTAJ.


©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]