REKLAMA
śr. 8 marca 2017, 08:00

Substytucja leków w aptece – automatyczna czy świadoma?

Studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, reprezentująca Koło Naukowe przy Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, stworzyła ankietę skierowaną do pracowników aptek ogólnodostępnych. Porusza ona ważny wspólnie dla lekarzy i farmaceutów temat automatycznej zamiany leków dokonywanej na poziomie apteki.

Do końca miesięca należy przekazać do GUS "Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego" (fot. Shutterstock)

Dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego, pojawiające się w aptekach ogólnodostępnych zamienniki leków drobnocząsteczkowych i biologicznych oraz narastający problem polifarmakoterapii, wymagają zacieśnienia współpracy pomiędzy lekarzami i aptekarzami. Badanie ankietowe jest anonimowe, ma charakter formularza dostępnego w internecie pod adresem: https://zamianalekow.webankieta.pl

Jego wyniki mają pomóc środowisku lekarzy lepiej zrozumieć specyfikę i wyzwania pracy farmaceutów oraz zwrócić uwagę na trudne do jednoznacznej oceny kwestie stosowania zamienników leków biologicznych i leków o tzw. wąskim oknie terapeutycznym, a w efekcie poprawić współpracę. Zebrane dane posłużą wyłącznie pracy naukowej i nie będą udostępniane żadnym podmiotom.

Źródło: materiały prasowe