REKLAMA
pt. 17 listopada 2023, 11:01

Szczepienia ochronne w aptece. Długa droga do podpisania umowy z NFZ.

Od 1 listopada możliwe jest wykonywanie w aptekach szczepień przeciwko grypie i pneumokokom finansowanych ze środków publicznych. Aby je przeprowadzać apteka musi podpisać umowę z NFZ. Jak się okazuje nie jest to jednak łatwe zadanie.

Szczepienia w aptekach- instrukcja video przygotowana przez NFZ, jak zawierać umowy na wykonywanie i realizację szczepień (fot. Shutterstock)

Szczepienia ochronne w aptece finansowe ze środków publicznych wymagają zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów z podmiotami prowadzącymi apteki na ich realizację. Podstawę takiego dzialania, dało wejście w życie dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej

10 października opublikowano natomiast dwa kolejne akty prawne, które umożliwiają wykonywanie refundowanych szczepień w aptekach. Mowa o rozporządzeniu ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także o obwieszczeniu w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych. Oba te akty prawne zaczęły obowiązywać 1 listopada 2023 roku. 

Zgodnie ze wspomnianym obwieszczeniem, od 1 listopada br. ze środków publicznych miałyby być finansowane szczepienia przeciwko grypie oraz przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65. roku życia, a od 1 grudnia br. również szczepienia przeciwko COVID-19 dla pacjentów powyżej 18. roku życia. Tyle w teorii…

Szczepienia ochronne w aptece – jak zawrzeć umowę z NFZ?

2 listopada 2023 roku, na portalu NFZ zostały opublikowane warunki na jakich podmioty prowadzące apteki mogą zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie szczepień ochronnych finansowanych z budżetu państwa. 

Od tego momentu zaczęły się schody (…) my (apteki przyp. red.) weszliśmy w inny sposób podchodzenia do kwestii refundacji. Przypomnę, że do tej pory, aby uzyskać refundację na usługę farmaceutyczną podania szczepionki, otrzymywaliśmy umowę, która po podpisaniu przez obie strony od razu działała. Teraz niestety weszliśmy w proces, który jest dużo bardziej skomplikowany, czyli nie proces konkursowy, a proces wnioskowania (…). Te wnioski składa się dwuetapowo (…) wymaga to od nas dużej atencji i umiejętności, a także znajomości portalu SZOI oraz portalu świadczeniodawcy– podkreślał podczas webinaru Vademecum szczepień w aptekach, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr n.farm. Mikołaj Konstanty. 

Warunki zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia przewidują, że każda zawarta umowa będzie dotyczyła tylko i jedynie jednej apteki, nawet jeśli podmiot ją prowadzący posiada również inne placówki. Świadczeniem, na który będzie zawierana umowa będzie realizacja zalecanych szczepień ochronnych w aptekach. Umowa na wykonywanie szczepień ochronnych może zostać podpisana tylko i jedynie przez apteki, które posiadają już umowę na realizację recept. 

Co ważne zakres świadczeń będzie nielimitowany. Ponadto, jeśli w przyszłości lista szczepień, które mogą być wykonywane w ramach realizacji umowy powiększy się, to zostaną one dopisane, bez konieczności składania nowego wniosku o rozszerzenie przedmiotu umowy, oraz bez konieczności składania aneksu do obowiązującej umowy. 

Umowa z podmiotem prowadzącym aptekę na realizację szczepień ochronnych będzie podpisywana z NFZ-em na czas określony, jednak dłuższy niż jeden rok kalendarzowy. W systemie widoczny będzie natomiast szereg umów rocznych, a na przełomie lat będzie pojawiać się kolejna umowa roczna, na kolejny rok kalendarzowy dla danej apteki. 

Szczepienia ochronne w aptece – złożenie wniosku o umowę nie jest takie łatwe

Złożenie wniosku do NFZ o umowę na realizację szczepień ochronnych składa się z kilku etapów. Po pierwsze dla prawidłowego procesu wnioskowania należy właściwie zdefiniować odpowiednie wartości. Mowa o specjalności komórki organizacyjnej (właściwy kod to 9994- Apteka Ogólnodostępna) oraz o profilu medycznym (kod 999- Inne usługi realizowane w aptece). 

Kolejnym etapem jest uzupełnienie danych na portalu potencjału. Niezbędne jest podanie miejsca realizacji świadczenia, a także dni tygodnia i godzin, w których będzie ono wykonywane. Należy ponadto wskazać personel apteki, który jest uprawniony do kwalifikacji do szczepienia oraz do wykonania samej iniekcji. Co ważne, nie jest to ta sama lista osób, która jest uprawniona do realizacji recept refundowanych. Wymagane jest stworzenie całkiem nowej listy, określenie ich okresu zatrudnienia oraz godzin realizacji świadczenia. 

Następnie, zostaje stworzony plik profilu potencjału, w którym zapisane zostały wszystkie powyższe informacje. W tym samym czasie wojewódzki oddział NFZ tworzy plik z elektroniczną definicją ogłoszonego postępowania. Oba powyższe piki należy pobrać i wgrać do programu służącego do przygotowania ofert i wniosków. 

Dane wczytane z pliku służą do stworzenia wniosku, który należy wygenerować, wydrukować i podpisać, parafując również każdą z jego stron. Kolejno wniosek, należy zapisać na elektronicznym nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive). Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami i elektronicznym nośnikiem danych należy włożyć do koperty, na którą nakleja się oznaczenie wniosku wydrukowane z systemu. Tak przygotowaną kopertę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą od wojewódzkiego oddziału NFZ. 

Farmaceuci skarżą się na złożony proceder składania wniosków

Na dużą problematyczność związaną z bardzo złożonym procederem składania wniosku o umowę na realizację szczepień ochronnych w aptekach wskazują farmaceuci. 

– Uprzejmie informuję @NFZ_GOV_PL , że składanie ofertowania za pomocą płyty CD w 21 wieku to z leksza kpina. W mojej aptece kompa z obsługą CD nie ma od 10 lat (…) Cyfryzacja level hard… – pisze na portalu X (dawny Twitter) mgr farm. Alina Kilian. 

O tym, że wymogi stawiane przez NFZ tylko wydłużają okres oczekiwania pacjentów na refundowane szczepienia w aptekach, wspomina na tym samym portalu mgr farm. Izabela Chuda

– Jakim CD ???? A to już zestawienie z http://gabinet.gov nie wystarczy ? Gdzie się kupuje gołębie pocztowe do przetransportowania płyt CD?Potrzebny odhodowany, wytresowany, gotowy na już-bo ileż można pacjentom kazać czekać na przyjęcie szczepień.Inni farmaceuci nie umieją zrozumieć, dlaczego w erze cyfryzacji, NFZ wymaga od aptek tak złożonej drogi do składania wniosku o umowę na realizację szczepień. 

– To już wysłanie przez ePUAP pliku który zajmuje pewnie parę MB przerasta państwowe instytucje? Nie posiadam już żadnego komputera z napędem CD a co dopiero z nagrywarką… – pyta mgr farm. Mikołaj Front– Jest to rozwiązanie archaiczne w dzisiejszych czasach moim zdaniem nie powinno mieć miejsca (…). Pozytywna informacja, której doszukuje się w tym, to ta, że nie wnioskujemy tylko na jeden sezon, tylko również na kolejne sezony. Zwrócę uwagę również, że szczepienia przeciw pneumokokom to szczepienia wprawdzie jednorazowe, ale za to całoroczne. W związku z tym apteka nie będzie tylko punktem szczepień sezonowym, ale całorocznym- pozytywnych aspektów w całej tej sytuacji stara się szukać, dr n.farm. Mikołaj Konstanty: 

Szczepienia ochronne w aptece – rozliczanie umów wielką niewiadomą

Jak się okazuje, nie tylko składanie wniosków o umowę na realizację szczepień w aptekach może stanowić dla podmiotów prowadzących apteki spory kłopot. Problematyczne może być również rozliczanie wykonywanych świadczeń. Na dzień dzisiejszy wiadomo tylko tyle, że ma ono odbywać się z wykorzystaniem komunikatu SWIAD. 

– Ważnym pytaniem, na które nie znamy odpowiedzi jest sprawa raportowania szczepień. Do tej pory raportowaliśmy na podstawie elektronicznej karty szczepień wypełnianej w aplikacji gabinet.gov.pl Dzisiaj prawdopodobnie będzie to robione w postaci pliku xml (…) myślę, że będzie do tego potrzebne dodatkowe oprogramowanie. Jak to zostanie wdrożone, tego nie wiem (…) Odpowiedzi jakie uzyskujemy są zupełnie różne, w związku z czym czekamy na potwierdzenie informacji, jaką będzie to szło drogą- podkreślał podczas webinaru dr n. farm. Mikołaj Konstanty.

Istotne jest to, że konieczne będzie nie tylko przekazanie informacji o wykonaniu szczepienia, ale i o wpisie do karty szczepień. Co ważne, szczepienia bez potwierdzonego wpisu w karcie szczepień, nie będą mogły podlegać rozliczeniu według podpisanej umowy.

©MGR.FARM

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]