REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ta apteka popełniła wszystkie możliwe grzechy…

12 grudnia 2017 11:19

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny skontrolował jedną z podległych mu aptek. Głównym zarzutem postawionym przez WIF było naruszenie zakazu reklamy aptek, jedna ostateczna lista stwierdzonych w niej uchybień liczy prawie trzy strony…

W trakcie kontroli stwierdzono jednak szereg innych uchybień, których usunięcie nakazał WIF. Ich lista liczy blisko trzy strony. (fot. Shutterstock)

W trakcie kontroli planowej w aptece ogólnodostępnej w Słomnikach, przeprowadzonej 8 grudnia 2016 roku, przez inspektora farmaceutycznego w obecności kierowniczki apteki WIF stwierdził szereg uchybień w jej pracy. Głównym zarzutem było naruszenie zakazu reklamy aptek poprzez powieszenie na drzwiach wejściowych do izby ekspedycyjnej apteki plakatu, który wykorzystując obowiązek informowania o możliwości nabycia tańszego leku objętego refundacją, wskazywał iż jest to „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW”.

Tło plakatu było białe, a litery o różnej wielkości były koloru czerwonego w odniesieniu do największych liter i czarnego w odniesieniu do pozostałych. Słowa „APTEKA”, „TAŃSZYCH” i „LEKÓW” były napisane największą czcionką w kolorze czerwonym w stosunku do pozostałych słów i tylko one były czytelne dla przechodnia znajdującego się w pewnej odległości od drzwi wejściowych do apteki, tworząc zbitkę słowną „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW”. Pozostałe słowa były nieczytelne. Patrząc na plakat z bliskiej odległości, poniżej słowa „APTEKA” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI NABYCIA”, poniżej słowa „TAŃSZYCH” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „ODPOWIEDNIKÓW”, a poniżej słowa „LEKÓW” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „REFUNDOWANYCH”. Cały napis bez uwzględnienia koloru i wielkości czcionek brzmiał: „APTEKA INNFORMUJE O MOŻLIWOŚCI NABYCIA TAŃSZYCH ODPOWIEDNIKÓW LEKÓW REFUNDOWANYCH”.

REKLAMA

WIF uznał, że w tym przypadku miało miejsce prowadzenie niedozwolonej reklamy przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę ogólnodostępną, stąd zasadnym było wszczęcie postępowania, także w tym zakresie. Jednak z racji, że bezpośrednio po kontroli apteka zdjęła sporny plakat z drzwi apteki, Inspektor ostatecznie postępowanie umorzył, nakładając na aptekę karę wysokości 1000 zł. Stosunkowo niski wymiar kary był związany z faktem, że reklama dotyczyła jednej apteki, a ponadto niezwłocznie po kontroli, nawet przed wszczęciem postępowania plakat został ściągnięty. Zgodnie z zeznaniami kierowników apteki, plakat został wprawdzie powieszony około 3 – 4 lata wcześniej, ale jest to pierwszy przypadek prowadzenia reklamy tej apteki.

REKLAMA

W trakcie kontroli stwierdzono jednak szereg innych uchybień, których usunięcie nakazał WIF. Ich lista liczy blisko trzy strony:


 • Nie prowadzenie przez technika stażystę „Dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego” co stanowiło naruszenie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

 • Niewłaściwe wykorzystywanie komory przyjęć (jako miejsca składowania śmieci), pomieszczenia socjalnego (jako magazynu produktów leczniczych termolabilnych), części komunikacyjnej apteki (jako komory przyjęć) oraz zmiana lokalu polegająca na trwałym wyłączeniu trzech pomieszczeń (dodatkowych magazynów) z lokalu apteki co naruszało plan w oparciu, o który zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie apteki oraz zasady przechowywania produktów leczniczych i innego asortymentu w aptece oraz wykorzystywania poszczególnych pomieszczeń apteki.

 • Brak należytej czystości (brudne ściany) w części izby ekspedycyjnej tj. w pomieszczeniu które przeznaczone jest do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych co stanowiło naruszenie § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

  REKLAMA

 • Brak termometru i higrometru w komorze przyjęć, czyli w pomieszczeniu, w którym przechowywane są produkty lecznicze i wyroby medyczne (od momentu otrzymania towaru do jego odbioru, a następnie umieszczenia go w izbie ekspedycyjnej lub w magazynie) oraz higrometrów w magazynach co stanowiło naruszenie przepisu §8 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

 • Brak oddzielnego przechowywania wszystkich produktów leczniczych z grupy bardzo silnie działających (wykaz A), a to produktów leczniczych OTC zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające takie, jak: Heparinum natrium lub Nicotinum co stanowiło naruszenie § 4 ust.2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 października w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 • Wydanie produktu leczniczego Solpadeine x 12 tabl. musujących, zawierającego w swoim składzie kodeinę (Codeini phosphas) w ilości 1,5 opakowania, zamiast maksymalnie jednego opakowania co stanowiło naruszenie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

 • Wydanie wyrobów medycznych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez wymaganego przepisami zapotrzebowania co stanowi naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

 • Wydanie produktów leczniczych o kategorii dostępności Lz, Rp i OTC dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez wymaganego przepisami zapotrzebowania co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 23a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

 • Wydawanie na receptę farmaceutyczną produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp bez następujących danych: miejscowości w odniesieniu do adresu pacjenta, kodu pocztowego, PESEL-u lub daty urodzenia albo wieku pacjenta, gdy nie został nadany albo jest nie ustalony, sposobu dawkowania wydanych produktów leczniczych – co stanowiło naruszenie art. 96a ust. 1 pkt. 1 lit. b i d oraz pkt. 4 lit. e w związku z art.96 ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 • Wystawianie recept farmaceutycznych przez techników farmaceutycznych zamiast farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 • Wydawanie na receptę farmaceutyczną produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp na których to receptach w miejscu, gdzie winny być dane osoby wystawiającej receptę (imię i nazwisko) oraz własnoręczny podpis widnieje pieczątka apteki i parafka co stanowi naruszenie art. 96a ust. 1 pkt. 3 w związku z art.96 ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 • Realizacja zapotrzebowania na zakup wyrobu medycznego dla podmiotu, który nie wykonuje działalności leczniczej co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 • Przyjmowanie do realizacji zapotrzebowań bez danych osoby upoważnionej do odbioru, co uniemożliwia wykonanie obowiązku sprawdzenia, czy osoba, która zgłosiła się po odbiór produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, została do tej czynności upoważniona w zapotrzebowaniu co stanowiło naruszenie § 2 ust.3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Brak na zrealizowanych zapotrzebowaniach na produkty lecznicze i wyroby medyczne pieczątki apteki i daty realizacji zapotrzebowania co stanowiło naruszenie §2 ust.3 pkt. 2 lit. a i c Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Obecność na drzwiach wejściowych do izby ekspedycyjnej plakatu, który wykorzystując obowiązek informowania o możliwości nabycia tańszego leku objętego refundacją, wskazuje iż jest to „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW” i tym samym zachęca do korzystania z jej usług z uwagi na możliwość zakupu tańszych leków co stanowiło naruszenie art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

 • Brak suplementu 2016 do Farmakopei Polskiej wyd. X co stanowiło naruszenie §10 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Źródło: wif.malopolska.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Uwaga na leki w trakcie upałów! Wysoka temperatura może zmienić ich działanie… Uwaga na leki w trakcie upałów! Wysoka temperatura może zmienić ich działanie…

Naczelna Izba Aptekarska przypomina o prawidłowym przechowywaniu leków w trakcie panujących obecnie ...

Refundacja leków recepturowych pod lupą! Refundacja leków recepturowych pod lupą!

Narodowy Fundusz Zdrowia coraz uważniej przygląda się sposobom wyceny leków recepturowych przez apte...

Duże sieci aptek, małe podatki Duże sieci aptek, małe podatki

Dziennik Gazeta Prawna ujawnia, że trzy największe sieci apteczne w Polsce przynoszą straty i nie pł...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz